MEĐU IZMEĐU

PLAVOREPKA U SRBIJI

326 pregleda

Zahvaljujući saradnji Centra za markiranje životinja pri Prirodnjačkom muzeju i Nacionalnog parka Tara, na lokalitetu Sokolina zabeležena je nova vrsta ptice za Srbiju.

Saradnici Centra Nenad Spremo i Dejan Đapić, uhvatili su pomoću ornitološke mreže i prstenovali primerak sibirske plavorepke Tarsiger cyanurus. Ova majušna pevačica, čije samo ime kaže, gnezdi se najvećim delom u Sibiru, sve do Kamčatke i Japana. U Evropi su potvrđena gnežđenja na krajnjem istoku Finske. Tokom seobe retko se beleži u Evropi, s obzirom da zimuje u jugoistočnoj Aziji i Indijskom podkontinentu. Do sada je u regionu registrovana samo u Sloveniji, Mađarskoj i Rumuniji.


Tarsiger cyanurus

Kontinuiranim prstenovanjem ptica iz godine u godinu kako na lokalitetima NP Tara, tako i u čitavoj Srbiji, osim praćenja seobe i distribucije vrsta, moguće je pratiti i posledice koje na živi svet imaju klimatske promene, zbog čega je nalaz sibirske plavorepke Tarsiger cyanurus posebno izuzetan i važan.

 

(Izvor RTS)

 

O autoru

administrator

Ostavite komentar