DARVINOVA NIT

POGLED S TESTOSTERONOM

242 pregleda

Rezultati su pokazali da su žene više gledale levu stranu lica i mnogo duže analizirale ljudska lica u odnosu na muškarce. Sve je u očima: žene i muškarci zaista stvari vide drugačije.

U popularnoj kulturi postoje brojne tvrdnje da žene i muškarci različito vide svet koji ih okružuje. U dokazivanje ove tvrdnje uključila se i nauka. U naučnim krugovima sprovode se istraživanja koja bi potvrdila ili opovrgla rodne razlike u načinu opažanja.

Žene i muškarci na različite načine posmatraju ljudska lica i usvajaju vizuelne informacije, što ukazuje na postojanje rodnih razlika u razumevanju vizuelnih znakova, navodi tim naučnika sa Univerziteta „Kraljica Meri” u Londonu.

Tokom pet nedelja oko 500 ispitanika različitih nacionalnosti posmatralo je različita ljudska lica na ekranu računara. Za to vreme su istraživači pomoću uređaja za praćenje oka, pratili i analizirali aktivnost njihovih očiju.

Rezultati su pokazali da su žene više gledale levu stranu lica i mnogo duže analizirale ljudska lica u odnosu na muškarce. Istraživači su primetili da su sa skoro 80% tačnosti mogli da odrede pol ispitanika samo na osnovu uzorka skeniranja ‒ odnosno na osnovu toga kako su ispitanici posmatrali lica.

Glavni autor istraživanja dr Antoan Kutro i koautor dr Isabela Maršal zaključili su na osnovu rezultata da je ova studija prva demonstracija rodnih razlika u vizuelnoj obradi informacija. Oni smatraju da bi ovakva saznanja mogla da utiču na druga područja istraživanja, kao što je dijagnoza autizma ili svakodnevno ponašanje ljudi.

Ranija istraživanja su pokazala da muškarci i žene imaju drugačiji fokus. U eksperimentima sprovedenim na Univerzitetu u Južnoj Kaliforniji, istraživači su otkrili da se muškarci češće koncentrišu na pokrete usana sagovornika i da ih mogu dekoncentrisati pokreti u pozadini. S druge strane, žene menjaju fokus: od sagovornikovih očiju do usana, a teže ih dekoncentrišu drugi ljudi u pozadini.

Rezultati su pokazali da su žene
prepoznavale više nijansi jedne boje,
dok je muškarcima bila potrebna nešto
duža talasna dužina boje kako bi
prepoznali istu nijansu kao i žene.

Tvrdnja žena kako muškarci ne razlikuju boje, dobila je i svoje naučno tumačenje. Tim istraživača predvođen dr Izraelom Abramovim sa Univerziteta u Njujorku, istraživao je razlike između muškaraca i žena u prepoznavanju boja.

Ilustracija (Piksabej)

Od ispitanika starijih od 16 godina i različitog pola, tražilo se da opišu različite boje. Rezultati su pokazali da su žene prepoznavale više nijansi jedne boje, dok je muškarcima bila potrebna nešto duža talasna dužina boje kako bi prepoznali istu nijansu kao i žene. Oni jednostavno nisu razlikovali nijanse iste boje. Ta razlika između muškaraca i žena naročito je izražena u razlikovanju nijansi plave i zelene boje.

Takođe, deo eksperimenta odnosio se i na ispitivanje osetljivosti na kontrast. Ispitanicima su pokazivane slike sa linijama različitih širina, na kojima su se smenjivale svetlija i tamnija boja, te je izgledalo kao da trepere. U poređenju sa ženama, muškarci su bolje uočavali brze promene u širini linija.

Razlog, kažu istraživači, leži u razlikama između vizuelnih centara svakog pola. Muškarci imaju 25% viši nivo testosterona od žena u svojim vizuelnim korteksima, gde se slike obrađuju. Kao rezultat toga, njihovi vizuelni sistemi bolje uočavaju promene u osvetljenju u prostoru.

Međutim, u tumačenju rezultata pojavljuje se i evolucioni uzrok. Smatra se da su različite rodne uloge u lovačko-sakupljačkim društvima doprinele da se kod muškaraca i žena razvijaju drugačije vizuelne sposobnosti koje su omogućavale opstanak društva.

(Izvor RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar