MEĐU IZMEĐU

POGODI, DESETKA!

430 pregleda

Nisam u početku verovao ni da će izaći drugi broj. Sada na obzorju budućnosti vidim dvadeseti. A posle? Nisam toliko vidovit, potražite jurodivog među političarima i analitičarima.

Ekskluzivno Argusov pogled

NEMOĆ fizike (Nove revolucije ni na vidiku)

Moderna fizika nema načina da uključi svest u svoj formalizam, a izgleda da je to imperativ za bilo koji dalji značajni napredak. Za dalji napredak biće potrebna sinteza kolektivnih napora naučnika iz naizgled nepovezanih oblasti – fizike, matematike, hemije, biologije, medicine, psihologije, čak i umetnosti kao što su književnost, slikarstvo i muzika.

Dejan Stojković

Raspinjanje mudrosti Globalizacija NESLOBODE

Ono što je uvek bio deo potencijala pojma globalizacije – tendencija za stvaranjem svetske vlasti, ili uprave, ako ne i svetske države, u tom procesu dobija na značaju. U savremenoj verziji globalizacija dobija svoj puni izraz u ideologiji ljudskih prava. Narodi se ne „broje, „broje se samo pojedinci. To je i logično jer je njihov identitet zasnovan na kontroli prostora, a ne na slobodi kao instrumentu vladanja nad vremenom.

Jovan Babić
Ekskluzivno Kosmičko tkanje Ograničeni GRAVITON
Naša procena mase nešto je veća od procene LIGO, a dobijena je na nezavisan način i u skladu s njegovom ocenom. S velikom verovatnoćom, očekujemo da će biti poboljšana korišćenjem novih instrumenata, kao što su GRAVITY, E-ELT i TMT. Preciznija posmatranja orbita sjajnih S zvezda pružiće priliku za rekonstrukciju gravitacionog potencijala u centru naše galaksije s većom tačnošću, pa se mogu očekivati bolje procene za parametar λ i za gornju granicu masu gravitona.

Vesna Borka Jovanović, Predrag Jovanović, Duško Borka
Podvizanje uma Hipoteza KONTINUUMA

Time biva potvrđena intuitivna pretpostavka da se matematička beskonačnost iznova podaje našoj intelektualnoj moći, to jest da je saznatljiva za nas čineći utoliko inteligibilnijim i naša znanja o konačnom, o fizičkom svetu, kao o onome do čega dolazi u prirodi.

Milan D. Tasić

Digitalni domoroci OBLAK magla ivice

Slobodan softver je već stigao, ovde je. Pitanje je samo koliko su korisnici toga svesni. Sada je više nego ikada važno da učimo i da razumemo svet koji nas okružuje. Svi resursi su tu, dostupni su. Ako smo lenji da ih koristimo, sami smo krivi. Sloboda ne dolazi sama, mora da se zasluži. Primereno vremenu, nekada se sloboda osvajala fizičkom snagom, sada se osvaja učenjem i znanjem.

Predrag Pejović

Arhimedova tačka PENROUZ EŠER KEPLER

(Matematika i umetnost)

Trojica iz naslova članka su, takođe, čitavog života radili na povezivanju nauke i umetnosti, dajući često svojim idejama i elemente popularne matematike. Ali šta ih to u ovome članku povezuje? Bavili su se, svaki iz ugla svoga poziva, popločavanjem ravni.

Miodrag Petković

Atinski trg Koronska GROZNICA

Sada, u toku same pandemije, izlaze brojne naučne publikacije, štampaju se radovi i publikuju otkića, predlažu terapije, sve vezano za koronavirus. Ovoga nisu pošteđeni ni najugledniji časopisi, čime se, nažalost, potvrđuje da i u nauci postoji „žuta i senzacionalistička štampa.A s druge strane, najednom se globalno (pa i u nas) raspisuju projekti za spas od kovida-19…

Pavle R. Anđus

64Češljanje jezika STEM ili STEAL

STEAL znači prirodna znanost, informatika, tehnika, A – art i L- jezici. Art je umjesto umjetnosti koja može biti dio materijalne kulture (kiparstvo, keramičarstvo) te duhovne kulture. Kojoj pripadaju izvedbene umjetnosti i informacijske umjetnosti, poput pisanja romana ili poezije. Akronim STEM pojavio se oko 2013. u SAD. U funkciji da zainteresira mlade ljude za studij s tih područja. S – Science, T – technology, E – engineering i M – mathematics.

Igor Čatić

Pandorina kutija Eksplozija RAKA

(i evolucija čoveka)

Prema tome, čovekova prostata je znatno duže hormonski aktivna nego kod drugih sisara, i tokom dužeg vremenskog perioda podložna dugotrajnom dejstvu oksidativnog stresa, inflamaciji i drugim faktorima koji dovode do kumulativnih oštećenja genetskog materijala u ćelijama.

Tomislav Pejčić

Mrtav ugao DIGITALNI pečalbari

Prekogranički rad na daljinu dobija na značaju. Digitalne migracije imaju svoje prednosti u odnosu na klasične geografske mobilnosti radne snage, osobito kada su visokostručni kadrovi u pitanju. Korisne su i za imigracione i emigracione zemlje. Međutim, do sada se malo pažnje posvećivalo pitanjima vezanih za digitalne migrante. Ovaj vid rada nije pravno uređen na zadovoljavajući način.

Vladimir Grečić

Alisino carstvo Zemunska NANOŽICA

Utvrdili smo da je elektron unutar (takve) kvantne tačke najbolji kandidat za realizaciju spinskog kvantnog bita, koristeći kao kriterijum maksimalan broj operacija na jednom kvantnom bitu tokom njegovog vremena života.

Edib Dobardžić

Vremenska mašina ČVOROVI podataka

Kad neko nešto radi bez potrebnog znanja i/ili alata, kod nas se kaže: „pomoću štapa i kanapa, i to uglavnom ima negativnu konotaciju. Da li je baš uvek tako?A kako spojiti štap, kanap i upravljanje državnim resursima?E pa nećemo o onom na šta ste prvo pomislili! Predstavićemo vam sistem za koji najveći broj ljudi nije čuo: državni informacioni sistem zasnovan na štapu i kanapu.

Dragana Bečejski Vujaklija

Virtuelni raj UMETNA estetika

Pola veka kasnije nismo mnogo bliži ostvarenju veštačke inteligencije srodne ljudskoj, ali veštačka, „umetna inteligencija uveliko oblikuje naše estetske izbore, automatizovanim algoritmima koji predlažu šta treba da vidimo, čitamo i slušamo. To „umetna prerasta u „umetnička, pokazujući isti kanal kojim svaka inovacija teče – najpre kroz kulturnu produkciju, arhitekturu, umetnost i na prvom mestu zabavu.

Goran Stanković

Sklapanje pamćenja HOMEROVE formule

S lakoćom smo pronašli Troju i druga manje važna mesta opisana u „Ilijadi, oslanjajući se na naše „Homerove formule, kojim smo prigodnim imenom smo nazvali svođenje „Ilijade na jednu rečenicu. Postoje izvesne tvrdnje, čak i u naučnim krugovima, da je Troja veoma blizu morske obale. Pri tome se, obično, navodi viši nivo mora u odnosu na današnji. Ništa ređa nije ni pretpostavka da je reka Skamandar povećala kopneni deo svojim nanosima, pa se zbog toga Troja danas nalazi znatno dalje od morske obale. Ovo se doduše odnosi samo na Šlimanovu

Troju. Šta od ovoga može biti tačno?

Ranko Bošnjak

Mentalna lozinka Strela zove KONDORA

A šta su,u stvari,ti predimenzionirani crteži na pustoj visoravni Naska i čemu su mogli služiti? Po nekima su to stari sveti putevi, drevne astronomske mape ili ostaci drevnog solarno-lunarnog kalendara, a sve je raširenija teorija o komunikaciji s „drevnim vanzemaljcima, jer su „poruke navodno upravo njima gore i namenjene.

Miodrag Ivanišević

Prometejska iskra Zagonetna SMRT

Možda najpotpuniju ocenu zasluga Valerija Čkalova dao je maršal avijacije Konstantin Andrejevič Veršinjin: „… On je bio ne samo neprevaziđeni pilot, istaknuti majstor svog posla, već i stvaralac škole više pilotaže i škole ispitivanja novih aviona, autor taktike lovačke avijacije i tvorac novih figura više pilotaže… Dokazao je neophodnost pilotiranja na kritično malim visinama…”

Rajko Bukvić

Po glavi čitaoca ZLATNA prašina

Ova monografija je impozantna galerija dve stotine pedeset likova, portreta svetski poznatih ličnosti kakve je kulturolog Edgar Moren, svojevremeno, tako lucidno nazivao – Olimpijcima.

Madlena Cepter

Avanture tastature MALA velika vrata

Početkom januara 1981. u naučnopopularnom časopisu Galaksija objavljen je moj prvi tekst Igre pomoću računara. Nisam ni sanjao da sam tako našao svoju karijeru, koja traje već 40 godina, čitav radni vek. Iako je sve počelo jednom velikom greškom, to je lep radni vek…

Dejan Ristanović

Asimovljev soj LIJEPAK

Veselin Gatalo

O autoru

administrator

Ostavite komentar