PO GLAVI ČITAOCA

POMERANJE GRANICA UMA

Tajna nad tajnama (Bi-Bi-Si)

Knjiga dr Vukomana Jokanovića „Lebdenje duša iznad ponora” govori o izuzetno komplikovanim temama i pojavama koje predstavljaju suštinu fundamentalne nauke, ali jezikom koji širok krug potencijalnih čitalaca razume. Teme su u najužem smislu povezane sa kosmosom koji je toliko star i toliko veliki da na prvi pogled sve svakodnevno i ljudsko deluje malo i beznačajno.


Prof. dr Dušan Borka

Knjiga dr Vukomana Jokanovića „Lebdenje duša iznad ponora” (izdavač „Prometej” iz Novog Sada) predstavlja izuzetan naučni poduhvat. Ova knjiga na jednostavan i zanimljiv način širokom krugu čitalaca približava pojmove i istraživanja vezana za fundamentalnu fiziku, astrofiziku i kosmologiju, ali i filozofiju. Ovo je interesantna knjiga koja od čitaoca traži da pomera granice svog uma.

Knjiga govori o izuzetno komplikovanim temama i pojavama koje predstavljaju suštinu fundamentalne nauke, ali jezikom koji širok krug potencijalnih čitalaca razume. Teme su u najužem smislu povezane sa kosmosom koji je toliko star i toliko veliki da na prvi pogled sve svakodnevno i ljudsko deluje malo i beznačajno.

Ovo je lep pokušaj da se opišu zamisli,
metode i radosti fundamentalne nauke.
Mnoge naučne činjenice iz veoma teške
i zahtevne problematike su prikazane
na jednostavan način, dostupan
širokom krugu čitalaca.

Centralno mesto u knjizi zauzimaju dve teorije, koje predstavljaju najveće dostignuće naše civilizacije sa naučnog aspekta. Prva teorija je opšta teorija relativnosti, koja obuhvata i savremenu teoriju gravitacije. Ona opisuje univerzum u najvećim razmerama, počev od Sunčevog sistema, preko delova galaksija, crnih rupa, galaksija, klastera galaksija, pa sve do kosmoloskih skala, odnosno celog Univerzuma.

Teorija relativnosti je više puta proverena i na nivou naše planete i Sunčevog sistema radi odlično. Međutim na velikim skalama ipak daje odstupanje od astronomskih posmatranja. Ova knjiga prikazuje različite teorije koje pokušavaju manje ili više uspešno da opišu različite astrofizičke pojave na različitim skalama i dopune, zamene ili poprave opštu teoriju relativnosti.

Druga teorija je kvantna mehanika, koja opisuje Univerzum na najmanjim skalama, kao stoje atom i mnogo manjim, na nivou elementarnih čestica. U ovoj knjizi se prikazuju i nastojanja fizičara da povezu ove dve trenutno odvojene teorije u jedinstvenu teoriju „kvantne gravitacije”.

Knjiga, takođe, predstavlja veoma lep primer popularizacije nauke. Ona nam pomaže da pokušamo da odgovorimo, ili da bar razmišljamo o čarobnim i veličanstvenim pitanjima kao sto su gravitacija, relativnost, modeli kosmosa, teorijama koje uključuju postojanja novih formi materije, teoriji struna, „crnim rupama”, tamnoj energiji, višedimenzionim i paralelnim svetovima… o pitanjima koja pobuđuju zanimanje i znatiželju ogromnog broja čitalaca.

Ovo je lep pokušaj da se opišu zamisli, metode i radosti fundamentalne nauke. Bez korišćenja strogog matematičkog formalizma širem krugu čitaoca je omogućeno da se upoznaju sa određenim naučnim rezultatima iz oblasti fizike, astrofizike, fizike elementarnih čestica, a posebno specijalne i opšte teorije relativnosti, kvantne mehanike i kosmologije. Mnoge naučne činjenice iz veoma teške i zahtevne problematike su prikazane na jednostavan način, dostupan širokom krugu čitalaca.

Smatram da će sa naučnog aspekta biti veoma korisna i zanimljiva srednjoškolcima, studentima, nastavnicima, profesorima i svim ljubiteljima prirode i kosmosa.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar