EKOSOFIJA

POVRATAK BELOGLAVOG SUPA

395 pregleda
Na osmatračnici (Vikipedija)

Utvrđeno je da je na području Balkana (u zemljama u kojima je obavljeno brojanje) tokom druge polovine novembra 2017. godine bilo 798-806 jedinki. Brojnost od 402-410 jedinki beloglavog supa jedna je od najvećih do sada zabeleženih u Srbiji.

U saradnji sa upravljačima zaštićenih područja i drugim organizacijama, Zavod za zaštitu prirode Srbije uspešno je obavio redovno godišnje nadgledanje beloglavog supa u Srbiji tokom 2017. godine. Rezultati pokazuju da je veličina naše subpopulacije u kontinuiranom porastu. Brojnost od 157 do 170 parova ili 402-410 jedinki beloglavog supa jedna je od najvećih do sada zabeleženih u Srbiji.

„Po svom značaju posebno se ističe
područje Specijalnog rezervata prirode
Uvac, na kome se nalazi jedna od najvećih
koncentracija beloglavog supa na Balkanu”.

Tokom proleća 2017. godine  obavljeno je redovno nadgledanje gnezdećih kolonija beloglavog supa kako bi se utvrdilo koliko je parova započelo gnežđenje i koliko je ukupno parova po gnezdećim kolonijama u Srbiji.

U Srbiji je 2017. godine zabeleženo ukupno 157-170 parova, a 142 para su započela gnežđenje. „Po svom značaju posebno se ističe područje Specijalnog rezervata prirode Uvac, na kome se nalazi jedna od najvećih koncentracija beloglavog supa na Balkanu”, rekao je za internet portal RTS-a dr Bratislav Grubač, saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Prema nalazima Zavoda za 2017. godinu, na području Specijalnog rezervata „Uvac” u šest gnezdećih kolonija 91 par je započeo gnežđenje a bilo je 100-110 parova.

Na području klisure Mileševke uočen je 31 gnezdeći par, a ukupna brojnost je iznosila oko 32 do 35 parova. U Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Trešnjice” utvrđeno je prisustvo 21 gnezdećeg para ili ukupno 25 parova.

U novembru prošle godine obavljen je monitoring beloglavog supa kako bi se utvrdio ukupan broj ptica po kolonijama u Srbiji u jesenje-zimskom periodu zbog važnosti potencijalne reproduktivne grupe. Na području Rezervata „Uvac” evidentirano je 277 jedinki, na području Rezervata „Klisure reke Mileševke” 70-75 jedinki, a 55-58 jedinki ustanovljeno je na području Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Trešnjice”.

Postoji izvesno uznemiravanje beloglavih
supova na području kanjona reke Uvac usled
pojačanih turističkih poseta.

Brojnost u Srbiji iznosila je 402-410 jedinki. Brojanje je istovremeno obavljeno i u Bugarskoj (279 jedinki), u kontinentalnom ili severnom delu Grčke (113 jedinki) i Makedoniji (24 jedinke). Utvrđeno je da je na području Balkana (u zemljama u kojima je obavljeno brojanje) tokom druge polovine novembra 2017. godine bilo 798-806 jedinki beloglavog supa.

Više parova i jedinki

„Tokom monitoringa kolonija beloglavog supa preduzete su i mere njihove zaštite. Rad hranilišta za beloglave supove i druge nekrofage vrste je na svim lokacijama redovan i zadovoljavajući i pored postojećih problema u vezi sa nabavkom i ograničavajućim zakonskim uslovima oko korišćenja klaničnog otpada i uginule stoke za ishranu ugroženih beloglavih supova i drugih nekrofagih vrsta”, dodao je dr Grubač.

Redovnodopremanje hrane

Ističe se izuzetan rad hranilišta Specijalnog rezervata prirode „Uvac”, na koje je dopremljeno oko 250 tona hrane tokom 2017. godine.

Na hranilišta u Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Trešnjice” dopremljeno je više od 27 tona (isto toliko je dopremljeno i u Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke”).

Postoji izvesno uznemiravanje beloglavih supova na području kanjona reke Uvac usled pojačanih turističkih poseta. Dodatno treba istražiti kako izgrađene pešačke staze, vidikovci i posete turista (njihova brojnost, dužina posete i sl.) utiču na život i gnežđenje ovih ptica.

Nadzor beloglavog supa je izveden u saradnji sa Rezervatom „Uvac” d. o. o. (koji upravlja Specijalnim rezervatom prirode „Uvac”), zatim sa Centrom za prirodne resurse „Natura” (koji upravlja Specijalnim rezervatom prirode „Klisura reke Trešnjice”) i Udruženjem građana „Jadovnik – oaza netaknute prirode” iz Prijepolja na području klisure reke Mileševke. Deo monitoringa beloglavog supa (tokom novembra 2017. godine) obavljen je u okviru projekta „Monitoring kolonija beloglavog supa na području Specijalnog rezervata prirode Uvac”, koji su finansirali „Rezervat Uvac” d. o. o. i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

(Maja Stojanović, RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar