LESTVICE ŽIVOTA

PREOKRENUTO STARENJE

358 pregleda
Shutterstock

Prekomerna ekspresija poboljšala je neke od primarnih karakteristika povezanih s propadanjem ćelija povezanih sa starenjem, uključujući autofagiju, energetsku homeostazu, genomsku stabilnost, nuklearni integritet i funkciju mitohondrija.

Naučnici sa Univerziteta u Bafalu (SAD) otkrili su kako se proces starenja u mišićnom tkivu može preokrenuti, odnosno kako se ostareli mišići mogu pomladiti.U studiji objavljenoj u časopisu Science Advances autori ističu da u pomenutim ćelijama postoji mehanizam koji onemogućuje njihovo deljenje i regeneraciju. Taj proces, kojim ćelije vremenom gube sposobnost deobe, rasta i funkcionisanja, naziva se senescencija. On dovodi do toga da genetski materijal u ćelijama koje se ne obnavljaju postaje nestabilan i uzrokuje niz molekularnih i metaboličkih disfunkcija što dovode do bolesti.

Ćelijsko starenje uzrokovano starenjem ili hroničnim bolestima onemogućuje rad i regeneraciju matičnih ćelija. Skeletni mišići su visokoregenerativan organ koji čini približno 45% telesne mase i omogućuje pokrete skeleta, a takođe reguliše metabolizam. Regeneracija mišića oslanja se na miogene progenitore koji, kada se aktiviraju, proliferišu i diferenciraju se pridonoseći regeneraciji oštećenih miofibrila. Međutim, broj miogenih progenitora i njihova regenerativna sposobnost opadaju sa starenjem i ćelijskim starenjem, tumače autori.

Treba istaći da je ovo istraživanje prvi korak jer opisani princip treba dokazati na ljudima. Naime, poznato je da brojne terapije koje se potvrde u laboratorijama in vitro ili na miševima u konačnom ne daju zadovoljavajuće rezultate u primeni na ljudima.

U ranijim istraživanjima naučnici su proces starenja nastojali, uglavnom, da preobrate tako što su ćelije pokušavali da vrate u stanje nalik matičnim ćelijama, nediferenciranim, pluripotentnim ćerlijama kakve se nalaze u embrionima i nekim tkivima odraslih, iz kojih pod određenim uslovma nastaju ćelijee sa specijalizovanim funkcijama.Tehnika predstavljena u novoj studiji ide potpuno drugačijim putem. Nova studija je otkrila da se, zahvaljujući prekomernoj ekspresiji proteina koji se zove NANOG(u irskom predanju Tír na nÓg je mesto poznato po večnoj mladosti, lepoti i zdravlju) ćelija ne mora da se resetuje u drugo stanje da bi se poništilo starenje.

U nizu eksperimenata istraživači su prekomerno eksprimovali NANOGu mioblastima, koji su embrionalni prethodnici mišićnog tkiva. Mioblasti su bili ostareli, što znači da se više nisu mogli deliti i rasti.Prekomerna ekspresija poboljšala je neke od primarnih karakteristika povezanih s propadanjem ćelija povezanih sa starenjem, uključujući autofagiju, energetsku homeostazu, genomsku stabilnost, nuklearni integritet i funkciju mitohondrija.

Što je najvažnije, NANOGje povećao broj mišićnih matičnih ćelija u mišićima prerano ostarelih miševa. Ovo je pokazalo izvodljivost poništavanja ćelijskog starenja u telu bez potrebe za reprogramiranjem ćelija u embrionalno, pluripotentno stanje, što je proces koji se često koristi u terapiji matičnim ćelijama, ali ujedno nosi rizik od nastanka tumora.Autori ističu da bi njihov rad mogao dovesti do pronalaska leka za pomlađivanje mišića, što bi bilo mnogo jednostavnije za primenu od korišćenja matičnih ćelija.

Naš rad usmeren je na razumevanje mehanizama delovanja NANOG-a u nadi da ćemo otkriti mete u signalnim ili metaboličkim mrežama što oponašaju učinke NANOG-a protiv starenja na koje bismo mogli delovati lekovima”, objasnio je u izjavi autor studije, profesor Stelios T. Andreadis.Kako funkcioniše ovaj proces?U svom radu autori tumače da se ćelijsko pomlađivanje prirodno događa u embrionalnom razvoju kada se spermatozoidi i jajašce (od kojih svaki ima svoje hronološko doba) stapaju jedno s drugim i formiraju embrion nultog doba.

Slično tome, reprogramiranje somatskih ćelija u indukovane pluripotentne matične ćelije poništava njihov biološki sat. U ovoj fazi središnja mreža transkripcijskih faktora, uključujući NANOG, OCT4 i SOX2, održava pluripotentnost u embrionalnim matičnim ćelijama. Konkretno, faktor pluripotencije NANOG bitan je za održavanje samoobnavljanja embrionalnih matičnih ćelija u toku mnogih udvostručenja populacije. Iako prekomerna ekspresija NANOG-a ne daje pluripotentnost somatskim ćelijama, pokazalo se da obnavlja nekoliko ćelijskih funkcija koje su ugrožene starenjem. In vivo ekspresija ovog faktora u epitelu odraslih miševa pokazala je da sistemska prekomerna ekspresija NANOG-a izaziva hiperplaziju bez iniciranja tumora, pišu autori.

Dotični istraživači ističu da je u novoj studiji prekomerna ekspresija NANOG-a preokrenula obeležja ćelijskog starenja u mišićnim progenitorima u uzorcima ćelija in vitro i da je obnovila obilje ćelija u skeletnim mišićima miševa sa oboljenjem preranog starenja.Treba istaći da je ovo istraživanje tek prvi korak jer opisani princip treba dokazati na ljudima. Naime, poznato je da brojne terapije koje se potvrde u laboratorijama in vitro ili na miševima u konačnom ne daju zadovoljavajuće rezultate u primeni na ljudima.

(Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar