ALHEMIJA DUHA

PRESTANAK VASIONE

1.034 pregleda
Pixabay

Ovo je krucijalni dokaz da fizička vasiona nikada ne može biti u stanju beskonačne veličine, niti singulariteta, niti Big benga.


Stevan Bošnjk

=Gh/c3.

Ovo je formula koja reguliše odnose iza Plankove barijere i koja kaže: Proizvod poluprečnika i talasne dužine vasione, u bilo kom njenom stanju, uvek je jednak kvadratu Plankove dužine.

Sadašnje stanje vasione:

rλ=Gh/c3

1028.10-93 =10-65(zbog lakšeg računanja uzeo sam bezdimenzione i približne vrednosti, ali to suštinu ne ometa ni za jotu).

Uočavamo da r i λ mogu, kao varijable, dobijati bilo koju vrednost od 0 do ∞, ali da nikada ne mogu biti ni 0, ni ∞ zbog postojanja kvadrata Plankove konstante sa desne strane jednakosti. Ovo je krucijalni dokaz da fizička vasiona nikada ne može biti u stanju beskonačne veličine, niti singulariteta, niti Big benga.

0≠ 10-65

0∞≠ 10-65

xy=10-65

x=10-65/y

y=10-65/x

Koeficijent transformacije λ u r i obratno, jeste reda 10121i 1/10121

λ=ρr →10-93=1/10121.1028

Pretpostavimo neko stanje vasione iza Plankove barijere u kom je talasna dužina λ=10-200 tada će biti r=10135.

Iz: rλ=Gh/c3

r.10-200 =10-65

r=10-65 /10-200 =10135.

Koristeći formule:

mr=const.= Gh2/c4λ2 = Gh/c3. h/cλ2

mλ=const.=h/c≈10-37

rλ=const.= Gh/c3≈10-65

lako je izračunati sve ostale varijabilne parametre vasione: masu, vreme, frekvenciju, energiju…

Jedna od ključnih individualnih posledica gornjih formula jeste da mislećem biću kom je frekvencija moždanih talasa ν=0, a posledično tome i talasna dužina λ=∞(νλ=0.∞=n=mortus momentum), fizička vasiona prestaje da postoji zato što njen poluprečnik u tom momentu postaje r=0. Ovo iz: rλ=const.= Gh/c3≈10-65

r= Gh/c3≈10-65/λ

r= Gh/c3≈10-65/

r=0 (nestanak fizičke vasione).

Druga je posledica da postoje dva inverzna kosmološka koeficijenta transformacije (Ξ1, Ξ2) koje preobraćaju talasnu dužinu vasione u njen poluprečnik, i obratno:

λ= Ξ1r

Ξ1= λ/r

Ξ1=10-93/1028

Ξ1=10-121

r= Ξ2λ

Ξ2= r

Ξ2=1028/10-93

Ξ2=10121

Ξ1. Ξ2=10-121.10121=1

Ovo je izračunato za trenutni status vasione gde: λ=10-93cm., r=1028cm.

O autoru

administrator

Ostavite komentar