SKLAPANJE PAMĆENJA

PRVA EVROPSKA BITKA

269 pregleda
Stefan Sauer

Arheolozi dokumentovali da se dogodila pre 3.300 godina.

Arheolozi su pronašli dokaze za jednu od najranijih evropskih bitaka pre 3.300 godina u današnjoj Nemačkoj. Veruje se da je u njoj učestvovalo oko 2.000 muškaraca.Bitka u dolini Tolenze, u severoistočnoj Nemačkoj, odigrala se pre više od 3 milenijuma u bronzano doba.Arheološki nalazi predstavljaju prvi arheološki dokaz velikog nasilnog sukoba u Evropi.

Povrede koje su dovele do smrti nalazile su se na lobanjama u vidu udubljenja usled jakog udarca neki tupim predmetom ili je oružje ostalo zaglavljeno u lobanji. Ozlede nastale oštrim predmetima poput strela ili mača nalazile su se na rukama ili nogama. Pored skeleta ljudi, pronađeni su i ostaci konja s povredama.

Ovaj lokalitet je danas, nažalost, ugrožen klimatskim promenama. Još tada je ovo bilo močvarno područje, a današnje visoke temperature dovode do toga da ovaj lokalitet presuši i tako se izgube dragoceni podaci. Arheološki lokalitet se proteže na četiri kilometra. Postoji problem da se istraživanja nastave, jer zainteresovane strane nisu mogle da se dogovore u vezi sa strategijom istraživanja.

Arheološki lokalitet (Stefan Sauer)

Do otkrića lokaliteta, koje predstavlja jedinstveno bojno polje, došlo se 1996. godine. Arheolog amater je tada pronašao je kost muške nadlaktice sa zaglavljenim vrhom strele od kremena.Narednih godina se broj ljudskih skeletnih ostataka povećao na 140, a na njima su primećene perimortalne povrede, odnosno povrede nastale u trenutku smrti. Ali i zarasle povrede, koje su nastale u nekom ranijem periodu života. Povrede koje su dovele do smrti nalazile su se na lobanjama u vidu udubljenja usled jakog udarca neki tupim predmetom ili je oružje ostalo zaglavljeno u lobanji. Povrede nastale oštrim predmetima poput strela ili mača nalazile su se na rukama ili nogama. Pored skeleta ljudi, pronađeni su i ostaci konja koji su imali povrede.

Povreda na lobanji muškarca (D. Jantzen)

Antropološka analiza je pokazala da su to uglavnom mladi, i muškarci srednjih godina, od 20 do 40 godina, u dobrom fizičkom stanju.Autori jedne studije su rekli da je ovo neobičan profil starosti i pola i da u kombinaciji sa dokazima o povredama na nekim kostima koji ukazuju na upotrebu oružja bliskog i dalekog dometa, podržavaju hipotezu da su posmrtni ostaci žrtve borbe. Štaviše, dokazi za niz izlečenih traumatskih lezija mogu sugerisati da su ove osobe bile obučene za borbu i naviknute na njih.”

Kremena glava strele zaglavljene na desnom humerusu

(S. Suhr, LAKD M-V, Landesarchäologie)

Broj muškaraca koji je učestvovao u borbi iznosio je oko 2.000. Pronađeni skeletni ostaci nisu bili koncentrisani samo na jednom delu lokaliteta, već su skeletni ostaci bili akumulirani čitavom dužinom obale reke. Ratnici su ubijani dok su se kretali i borili na različitim mestima.

Pored skeleta muškaraca pronađeno je i oružje. Uglavnom su to mačevi, vrhovi kopalja i strela. Budući da se radi o močvarnoj oblasti, sačuvali su se drvene toljage ili batovi, a primećene su i drvene konstrukcije koje su verovatno služile u odbrani.Na osnovu analize izotopa stroncijuma i kiseonika iz zuba muškaraca i arheoloških artefakata, arheolozi su utvrdili da znatan broj osoba ne potiče iz ove oblasti. Moguće da su muškarci, čije poreklo ne vodi iz ove doline, došli da se bore protiv ovih domaćih.

Bronzana glava strele koja je usmrtila ovog muškarca

(Volker Minkus)

Broj muškaraca koji je učestvovao u borbi iznosio je oko 2.000. Pronađeni skeletni ostaci nisu bili koncentrisani samo na jednom delu lokaliteta, već su skeletni ostaci bili akumulirani čitavom dužinom obale reke. Ratnici su ubijani u akciji dok su se kretali i borili na različitim mestima. Tako da je reč o jednom velikom nalazištu sa više manjih.Arheolozi smatraju, na osnovu arheoloških dokaza i analiza, da je reč o jednoj borbi. Iako nije iskopana čitava oblast, dosadašnji rezultati idu u prilog ovoj pretpostavci.Ne zna se ko su bili ovi ljudi ni zašto su se borili jedni protiv drugih.

(Sve o arhelogiji)

O autoru

administrator

Ostavite komentar