MEĐU IZMEĐU

PUT U VISOKO DRUŠTVO

348 pregleda

Počev od daleke 1995.Godine,YUCOMAT je prešao dugačak put od čisto nacionalne do jedne od najuglednijih svetskih konferencija iz oblasti novih materijala i nanotehnologija.


Prof. dr Dragan Uskoković

Od 3. do 7. septembra HercegNovi će biti domaćin jubilarne dvadesete konferencije Društva za istraživanje materijala Srbije YUCOMAT2018, čiji je organizator Društvo za istraživanje materijala Srbije, a pod visokim pokroviteljstvom američkog i evropskog društva za istraživanje materijala i Federacije evropskih društava za materijale. Kao i na proteklim konferencijama, i na ovoj će biti zastupljeni istaknuti naučnici vodećih univerziteta i laboratorija, kao što su Stenford, Berkli, Los Anđeles, Boston, Čikago, Filadelfija, Lozana, Berlin, Kornel, Drezden, Karlsrue, Barselona, Madrid, Tokio, Tajpei, Seul, Moskva, Troj, Varšava, Prag, Geteborg, Beč, Argon, Jilih, Ouk Ridž, Novosibirsk itd.

Više stotina naučnika iz 35 zemalja
saopštiće oko 170 radova, od čega 33 po
(više od polovineiz SAD).Iove godine80
odsto radova je iz inostranih laboratorija,
ostali su radovi domaćih autora ili
rezultat zajedničkih istraživanja
domaćih autora i kolega iz inostranstva.

Novi materijali i nanotehnologije predstavljaju okosnicu tehnološkog razvoja i doprinose brojnim nacionalnim prioritetima: zaštiti zdravlja, kvalitetu životne sredine, uštedi energije, informacijama i komunikacijama, infrastrukturi, transportu i,uopšte,održivom razvoju. Ne može se zamisliti nijedan savremeni uređaj od mobilne telefonije, bespilotnih vozila, svemirskih letilica, rezervih delov ljudskog tela ili lekova kojima se ostvaruje kontrolisana dostava u organizmu, koji nije sazdan od najnovijih generacija novih materijala.

Dragan Uskoković

Ovogodišnjim programom predviđene su četiri plenarne sednice i sedam simpozijuma (šest sednica usmenih predavanja i tri posterske sednice),posvećenih novim metodama sinteze i procesiranja materijala, novim materijalima za primenu u visokim tehnologijama, nanostrukturnim materijalima, ekomaterijalima i tehnologijama, i biomaterijalima (www.mrs-serbia.org.rs). Više stotina naučnika iz trideset pet zemalja saopštiće oko 170 radova. Trideset tri rada po pozivu, od čega više od polovine iz SAD, dvadeset pet radova će biti saopšteno u okviru dva prateća simpozijuma korejskih i tajvanskih istraživača, četrdeset pet radova će biti usmeno saopšteno, a ostalih šezdeset pet u vidu postera.

Kao i prethodnih, i ove godine osamdeset odsto radova je iz inostranih laboratorija, dok su ostali radovi domaćih autora ili rezultat zajedničkih istraživanja domaćih autora i kolega iz inostranstva.Od inostranih učesnika najbrojniji su istraživači iz SAD sa 15 učesnika, a zatim iz Koreje 13, Tajvana 12, zatim iz Poljske, Češke, Nemačke. Istraživači iz Srbije su,takođe,dobro zastupljeni sa 38 radova, kao i istraživači iz svih bivših jugoslovenskih republika.

Na svečanom otvaranju 3. septembra, učesnike će najpre pozdraviti predsednik Društva za istraživanje materijala Srbije Dragan Uskoković, koji će sumirati prethodne dve decenije uspeha. Od prve na cionalne konferencije 1995, YUCOMAT se transformisaouuglednu međunarodnu konferenciju, jednu od najuglednijih u svetu iz nanotehnologija i novih materijala, na kojoj je poslednjih godina 70-80 odsto inostranih učesnika. Govoriće i predsednik Međunarodnog savetodavnogodbora, Robert Sinkler sa UniverzitetaStenford, koji će istaći da je više od 500 najrenomiranijih eksperata sa najpoznatijih univerziteta u svetu do danas govorilo na YUCOMATpozornici, a ukupan broj učesnika, odnosno saopštenih radova, dostigaoje skoro 4.000, iz šezdesetak zemalja sa svih kontinenata.


Laslo Foro (Vikipedija)

Nakon Ivana Božovića, Gordane Vunjak-Novaković i Velimira Radmilovića,ranijihdobitnika nagrade Društva za istraživanje materijala Srbije za trajan i izvanredan doprinos nauci i inženjerstvu materijala, ovogodišnji lauretaje Laslo Foro,profesor Savezne politehničke škole iz Lozane, za velika dostignuća unauci i inženjerstvu novih materijala, uključujući neorganske, organske i biomaterijale, sa više od 600 publikacija i 20.000 citata. On je član Srpske, Hrvatskei Mađarske akademije nauka, što je uspelo malom broju ljudi dosada, asvoje predavanje posvetiće organo-metalnim perovskitnim strukturama koje danas imaju ogroman značaj u savremenim energetskim tehnologijama.

Kao svih prethodnih godina, tako su i ovepažljivo odabranipredavaču po pozivu najuglednijim svetskim ekspertima. Retko se i u svetu za tako kratko vreme na jednom mestu mogu čuti takve novine, zatoje pitanje prstiža govoritiu Herceg Novom. Prva sednica, uvek udarna,započeće pregledom ostvarenja i mogućnosti koje stoje pred nanonaukama i nanomaterijalima. Sva predavanja, naime,razmatraju najnovije koncepte sinteze na atomskoj skali i ulogu međupovršinskih fenomena uizgradnjinanosistema sa tačno definisanim sastavom, osobinama i oblastima primene.

Druga plenarna sednica je posvećena ispitivanju visokotemperaturnih procesa visokorezolucionom elektronskom mikroskopijom na povišenoj temperaturi. Zahvaljujuci sve boljim odobinamavisokorezolucione elektronske mikroskopije, moguće je direktno pratiti morfološke i hemijske promene na visokim temperaturama. I sledećeg dana koji je posvećen nanotehnologijama u medicini,s posebnim naglaskom na personalizovanu medicinu, biće prikazanevisokorezolucione metode u nanotehnologiji kancera i nanočesticama koje ulaze u ćelije kancera, dijabetesa ili drugih bolesti i značajno pospešuju terapeutsko delovanje.

U želji da podstakne afirmaciju mlađih naučnika, po pravilu do 35 godina, Društvo za istraživanje materijala Srbije nagrađuje najbolje doktorate odbranjene između dve konferencije, najbolje usmeno izlaganje i poster prezentaciju. I dodeliće nagrade koje omogućuju dobitnicima učešće na velikoj EUROMAT junior konferenciji jula meseca 2020. godine u Gracu(Austrija).

S obzirom na veliki broj podnetih radova eminentnih inostranih i domaćih autora, raznolikost tema iz najaktuelnijih oblasti i niz pratećih manifestacija, YUCOMAT 2018 će se, nema sumnje,potvrditi kao vrhunska naučna manifestacija iz oblasti  novih materijala i nanotehnologija.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar