MEĐU IZMEĐU

RAZMIŠLJAJTE INOSTRANO

176 pregleda
Ilustracija

Strani jezici mogu pomoći u analiziranju sećanja.

Obavljanje zadatka na nematernjem jeziku može predstavljati izazov, čak i u svakodnevnom derlanju, kao što je naručivanje hrane ili čitanje jednostavnih rečenica. Naša sećanja oblikuju prošlost, svest o sebi, o stvarnosti i svetu oko nas. Ipak, ona nisu uvek tačna jer mnogi faktori utiču, a među njima je jezik na kojem razmišljamo kada pokušavamo da se setimo određenog događaja.

U nedavnoj studiji objavljenoju Experimental Psychology: General, dve istraživačke grupe sa Univerziteta u Čikagu ispitale su odnos jezika i pamćenja, a i kakvu ulogu višejezičnost može imati u oblikovanju sećanja. Istraživači su objasnili da su rezultati veoma interesantni, jer su suprotni od očekivanja. Učestvovalo preko sto ljudi, kojima je mandarinski kineski bio maternji, a engleski strani jezik. Istraživanje je podeljeno u dve faze: u prvoj su im ponudili listu reči koje imaju slična značenja, među kojima su bile umor, pospanost, krevet i slično, ali reč spavanje nije bila uključena. Kada im je rečeno da ih ponove reči maternjem jeziku, mnogi su sami ubacili spavanje, jer su instinktivno napravili vezu. Kada su istu vežbu ponovili na engleskom, većina nije spomenula spavanje.

U drugoj fazi je ispitivan uticaj na pamćenje naknadno dobijenih (netačnih) informacija. Ispitanici su gledali snimak bez zvuka na kojem je prikazana krađa, a nakon toga su slušali audio-opise iste scene na kineskom, pa na engleskom. Oba audio-snimka su sadržala nekoliko lažnih informacija. Stručnjaci su zaključili da je većina lakše primetila lažne opise kada su slušali englesku verziju.Istraživački tim pretpostavlja da se ovakvi rezultati mogu pripisati intenzivnijim radom mozga u dešifrovanju stranog jezika. Svako ko se mučio sa učenjem novog jezika zna koliko je koncentracije potrebno da bi se izbegle lingvističke greške. Tada se pažljivije razmišljanje o kontekstu.

„Kada koristimo drugi jezik, aktivira se ovaj način razmišljanja i ljudi su pažljiviji u odlučivanju”, rekao je prof. David Galo, koji vodi laboratoriju za istraživanje pamćenja u Čikagu. Možda nisu ni svesni da ovo rade.” Naučnici smatraju da studija potvrđuje da ljudi više obraćaju pažnju kada pokušavaju da se sete istinitih događaja na stranom jeziku, što može uticati na ulogu pamćenja i jezika u donošenju svakodnevnih, ali i ozbiljnijih životnih odluka. Isto tako, može navesti da bolje razmislimo kome možemo verovati, u zavisnosti od jezika koji koriste kada nam prenose informacije. Navedena saznanja su samo početak analiziranja uloge jezika u pamćenju.Postoje brojne studije u kojima je ispitivan uticaj stranih jezika na kognitivne sposobnosti. Pored poboljšanog pamćenja, dokazano je da ljudi koji govore više od jednog jezika mogu lakše kontrolisati svoja osećanja, jer izražavanje na maternjem jeziku ne zahteva toliko premišljanja.

(Ilustracija Pixabay/Mohamed_hassan)

(RT)

O autoru

administrator

Ostavite komentar