MEĐU IZMEĐU

RAZUMEJU LI VRANE JEZIK

145 pregleda
Shutterstock

U istražicanju ptice su postigle iste rezultate kao deca od tri četiri godine.

Vrane su među najpametnijim stvorenjima u životinjskom carstvu. Sposobne su donositi odluke na iskustvu i koristiti alate. Čini se, takođe, da shvataju brojeve. Naučnici su sada saopštili da ove ptice imaju sposobnost rekurzije, procesa ugrađivanja struktura u druge, slične strukture – za šta se dugo smatralo da je veština svojstvena samo ljudima.Rekurzija je ključna odlika jezika, omogućuje nam da od jednostavnih sastavimo složenije rečenice. Decenijama su psiholozi mislili da ona postoji samo kod ljudi, a neki su je smatrali ključnom za razvoj jezika.Uvek se postavljalo pitanje mogu li neke životinje shvatiti rekurzivne sekvence”, rekla je biološknjaDajana Liao sa Univerziteta Tibingen u Nemačkoj.

Naučnici su 2020. napravili istraživanje na majmunima, odraslim ljudima i deci i izvestili da veština shvatanja rekurzivnih sekvenci možda nije jedinstvena za našu vrstu. I ljudima i majmunima prikazan je ekran s dva para simbola u zagradama koji su se pojavljivali nasumičnim redosledom.Ispitanike su trenirali da ih dodiruju redosledom umetanja u središte”rekurzivnog niza. Nakon davanja tačnog odgovora, ljudi su dobili verbalnu povratnu informaciju, a majmuni su kao nagradu malo hrane ili soka.

Posle toga je ispitanicima predstavljen novi skup zagrada, pa su naučnici posmatrali koliko su ih često rekurzivno slagali. Dva od tri majmuna u eksperimentu generisala su rekurzivne sekvence češće nego one nerekurzivne, iako im je za to bila potrebna dodatna obuka.Jedan majmun je slagao rekurzivne sekvence u otprilike polovini ogleda. Za poređenje, deca od tri do četiri godine formirala su rekurzivne nizove u približno 40 posto eksperimenata, piše Scinetific American.

Pomenuto istraživanje podstaklo je Liao i kolege da istraže poseduju li vrane sposobnost rekurzije. Prilagođavanjem protokola korišćenih u istraživanju 2020. tim je istrenirao dve vrane da kljucaju parove zagrada u rekurzivnom nizu. Istraživači su potom testirali sposobnost ptica da spontano generišu takve rekurzivne sekvence na novom skupu simbola.Vrane su u toku studije imale iste rezultate kao deca, odnosno proizvele su rekurzivne sekvence u oko 40 posto ogleda, ali bez dodatne obuke koja je bila potrebna majmunima.

Sada se postavlja pitanje čemu ova sposobnost skuži vranama. Čini se da ne poseduju ništa slično ljudskom jeziku, stoga je rekurzija možda relevantna za druge kognitivne funkcije”, izjavio je neuronaučnik Đorđo Valortigara sa Univerziteta Trento u Italiji.No, neki istraživači su i dalje skeptični. Psiholog Arno Rej iz Francuskog nacionalnog centra za naučna istraživanja smatra da se ova otkrića mogu tumačiti sa stanovišta jednostavnog asocijativnog učenja, u kojem životinja uči povezivati simbol sa onim sledećim, kao što je povezivanje otvorene zagrade sa zatvorenom.Istraživanje nazvano Recursive sequence generation in crowsobjavljeno je u časopisu Science Advances.

(Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar