MEĐU IZMEĐU

SAMA SEBI SMANJI MOZAK

277 pregleda
Shutterstock

Etrurska rovčica, jedan od najmanjih kopnenih sisara na Zemlji, ne pada u zimski san, ona koristi drugu taktiku.Sezonski ciklusi upravljaju životom na Zemlji, od određivanja vremena za sezonu parenja do uticaja na migracije i upravljanja fiziološkim stanjima kao što je hibernacija. Efekat takvih promenljivih uslova na ponašanje je dobro dokumentovan, ali njihov uticaj na mozak ostaje praktično nepoznat.

Zbog toga naučnici istražuju dugoročne sezonske promene u mozgu sisara, poznate kao Denelov efekat, kada životinje ispoljavaju promene u veličini tela i mozga da bi se suprotstavile metaboličkim zahtevima zimskih uslova.Za razliku od zimskih spavača, etrurska rovčica, Suncus etruscus – jedan od najmanjih sisara na Zemlji – mora predano da jede tokom cele godine da bi ostala u životu.Kod ovog malog kopnenog sisara naučnici nailaze na velike sezonske varijacije u ćelijskoj strukturi i neuronskoj aktivnosti. Mozak ove životinje, a posebno njihov neokorteks, zimi se smanjuje.

U istraživanju Seasonal plasticity in the adult somatosensory cortex, naučnici su zabeležili da rovčice, koje su taktilni lovci, smanjuju deo svog mozga za 28 odsto. Širina sloja koji se smanjio, kao i broj neurona, ponovo su se povećali za 29, odnosno 42 odsto kada je ponovo nastupilo leto, kaže isto istraživanje.Na taj način, ovi insektojedi, kada zimi nemaju dovoljno hrane, smanjuju deo svojeg mozga da bi uštedele energiju.

(Nacionalna geografija)

O autoru

administrator

Ostavite komentar