MEĐU IZMEĐU

SKRIVENA U CRNOJ RUPI

415 pregleda
Getty Images

Tajanstvena tamna energija se, zapravo, skriva u crnim rupama?

Tim britanskih naučnika povezao je tamnu energiju s crnim rupama i ukazuje da to objašnjava ubrzano širenje svemira.Zakoni fizike upućuju na to da bi gravitacija trebalo da uzrokuje skupljanje svemira, ali čini se da se tajanstvena sila, koju fizičari nazivaju tamnom energijom, tome suprotstavlja i tera ga da se ubrzano širi. Jedno moguće objašnjenje kaže da su izvor te tamne energije crne rupe, ali dosad nije bilo uverljivih eksperimentalnih dokaza za to.

Tim britanskih naučnika, predvođenih Krisom Pirsonom iz Laboratorije Raderford epleton u Harvellu, uporedio je grupe galaksija s crnim rupama u središtu: mladu daleku i bližu stariju koja je prestala da povećava. Izračunali su stopu rasta i otkrili da su porasle u masi između sedam i 20 puta, a to se ne može objasniti redovnim spajanjem ili usisavanjem zvezdanog materijala. Umesto toga, predlažu da je porast povezan s ubrzanim širenjem svemira. Studija je objavljena u časopisu The Astrophysical Journal.

Model koji su Pirson i sradnici koristili uključivao je tumačenje opšte teorije relativnosti Alberta Ajnštajna, koja kaže da crne rupe sadrže energiju vakuuma, vrstu energije koja postoji u svemiru svuda zahvaljujući kvantnim česticama što iskaču i nestaju iz postojanja.Kada smo izračunali iznose, otkrili smo da bi crne rupe, zapravo, mogle objasniti sve što je potrebno za uravnoteženje svemira s tom tamnom energijom”, kaže Kris Pirson.

Ako su crne rupe, doista ,izvor tamne energije svemira i njegovog širenja, to bi riešilo još jednu izvanrednu kosmičku zagonetku, koja postavlja pitanje šta se događa u središtu crnih rupa, gde se ruše zakoni fizike.To su dosad bile samo pretpostavke. Sada imate dokaze posmatranja koji potvrđuju da crne rupe imaju jezgra tamne energije”, ističe Pirson. Pomenuti naučnici su nakon toga ekstrapolirali uzorak rasta galaksija koje su posmatrali, koristeći procenjene stope formiranja zvezda koliko će tamne energije biti proizvedeno u celom svemiru. Otkrili su da bi to moglo objasniti ubrzano širenje svemira.

Ipak, to bi moglo biti netačno ako su procene brzine stvaranja zvezda pogrešne. Isto tako, britanski naučnici su procenili stopu rasta crne rupe upoređujući vrlo udaljene, mlade galaksije s bližim starim galaksijama i pretpostavljajući da je to način kako se galaksije razvijaju, no moguće je da zapravo ne rastu na taj način.Ako je njihova ideja tačna, crne rupe uticale bi na širenje svemira i kosmičku mikrovalnu pozadinu na poseban način koji bi se mogao otkriti. Više dokaza moglo bi doći merenjem brzine spajanja crnih rupa, na šta bi, takođe, uticala njihova priroda tamne energije.

(Zimo)

O autoru

administrator

Ostavite komentar