TAKNUTO ĆAKNUTO

SOFTVER ČITA TAJNO PISMO

350 pregleda
Zagonetna poruka (Vikipedija)

Jedno pismo na Siciliji 340 niko nije uspeo da odgonetne. Napisala ga je jedne noći časna sestra Marija Kročifisa dela Koncezione, a rukopis je najviše podsećao na čudnu arhaičnu abecedu. U rano jutro, sva umrljana mastilom, izjavila je da bila opsednuta đavolom koju ju je naterao da ostavi poruku.

Posle mnoštva pokušaja u prošlosti, beleška je stigla u Naučni centar „Ludum” u Kataniji, čiji su ga saradnici – upotrebivši softver za razbijanje kodova nađen u „dubokoj mreži” na internetu (deep web) – najzad rastumačili. Govori se, inače, da ga koriste tajne službe.

Šta su, u stvari, uradili? Napunili su ga drevnim grčkim, arapskim, latinskim i runama. Do sada su preveli 15 redaka, iz čega zaključuju da se opisuje odnos Boga, đavola i ljudi. Zašto je i kako ovo sročila pomenuta redovnica?

Naučnici pretpostavljaju da je patila od bipolarnog poremećaja, pa je bila podložna obmanama i halucinacijama. U svakom slučaju znala je nekoliko jezika i mnogo vremena provodila proučavajući lingvistiku. I tako je smislila svojevrsnu mešovitu azbuku.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar