TAKNUTO ĆAKNUTO

SREĆNICI SU CITIRANI

294 pregleda
sreca-1

Hoće li sreća usrećiti naučnike? Nasumični odabir ima ogromnu ulogu u određivanju čiji će se naučni radovi najviše citirati. Naime, činilac nazvan „kju” (Q) može predvideti koliko je jedan naučnik ili inženjer uspešniji od drugoga, barem u tome koliko će puta biti pomenut.

Sve je 2013. započeo fizičar Alber-Laslo Barabaši sa Nortistern univerziteta, poželevši da predvide citiranje svakog članka ikad objavljebog. Podaci su prikupljeni tako što su pročešljani časopisi Američkog društva fizičara i Web of Science, koji sadrži bazu podataka svih citata.

Popisano je 514.986 radova s preko 10.000 naučnika u 20 godina istraživanja. Ispostavilo se da broj navođenja ne zavisi toliko od kvaliteta samog naučnog članka, koliko od čiste sreće, poput lutrije! Objavljivanje više radova je poput kupovanja više listića. Za izračunavanje „kju” činioca trebalo je najmanje 20 radova i 10 godina citiranja, na osnovu čega se postiže verovatnoća pogađanja od 80 odsto.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar