PANDORINA KUTIJA

SVETSKA VAKCINSKA KRIZA

221 pregleda
Pixabay

Proglašena je 10. septembra na konferenciji za novinare, a kao povod navode se bolesti i smrtni sličajevi uzrokovani kovid vakcinama. Inicijatori su zabrinuti medicinski profesionalci iz Indije, okupljeni u organizaciji pod nazivom Univarzalna zdravstvena organizacija. Pomenuto je da je proglas podržalo 400 doktora i naučnika iz 34 zemlje širom sveta.


Milovan Šavija

Poslednjih nekoliko godina, što se tiče vanrednih stanja, bezbednosnih upozorenja i uvođenja hitnih mera, neprikosnoveni autoritet i jedina institucija na planeti koja se time bavi je Svetska zdravstvena organizacija ili SZO. Naravno, kada se radi o zdravstvenim i medicinskim aspektima stvarnosti, koji su upravo zahvaljujući aktivnostima te organizacije tokom tih nekoliko godina postali dominantni, tako da se sve više čini da čovečanstvo danas nema važnijeg problema od borbe sa epidemijama i pandemijama, i to uz izdašnu i altruističku pomoć, koga bi drugog nego, farmaceutske industrije.

Shodno tome, javnost, to jest obični stanovnici planete, savremenici tog interesantnog i neobičnog doba, su takoreći preko noći kondicionirani da se oko tih hitnih i iznenadnih oglašavanja SZO ne uzbuđuju mnogo, nego da ravnodušno, kao da se radi o onim najobičnijim stvarima, slede preporučene instrukcije i poslušno izvršavaju nametnute obaveze i naređenja, kao što je zavrtanje rukava da bi primali vakcine koje su postale redovne, ne samo za decu, nego i odrasle. Na osnovu toga moglo bi se pretpostaviti da upravo objavljena vest o proglašenju još jedne međunarodne medicinske krize ne bi trebalo da izazove neko posebno uzbuđenje u svetskoj javnosti oguglaloj na pominjanje reči medicina.

Ta kriza proglašena je 10. septembra na konferenciji za novinare, specijalno za tu priliku organizovanoj. Kao povod navode se bolesti i smrtni sličajevi uzrokovani kovid vakcinama. Inicijatori su zabrinuti medicinski profesionalci iz Indije okupljeni u organizaciji pod nazivom: Univarzalna zdravstvena organizacija (Universal Health Organisation, UHO). Pomenuto je da je proglas podržalo 400 doktora i naučnika iz 34 zemlje širom sveta.U njihovoj deklaraciji se navodi:Mi, medicinski doktori i naučnici iz celog sveta, proglašavamo međunarodnu medicinsku krizu, zbog bolesti i smrtnih sličajeva uzrokovanih primenom proizvoda poznatog pod imenom kovid-19 vakcina.

Trenutno svedočimo porastu mortaliteta u zemljama u kojima je većina stanovništva primilo tu takozvanu kovid-19 vakcinu. Do danas taj povećani mortalitet niti je bio dovoljno istražen, niti diskutovan od strane nacionalnih i svetskih medicinskih autoriteta. Naročito je zabrinjavajući veliki broj iznenadnih smrti prethodno zdravih mladih ljudi. kojima su ubrizgane te takozvane vakcine, kao i visoka učestalost spontanih pobačaja i prenatalnih smrti, koji također nisu istraženi. Čak je i zvanično potvrđen veliki broj štetnih posledica, uključujući bolničke intervencije, permanentne invaliditete i smrti, povezanih s njom. Tako veliki broj registrovanih slučajeva je bez presedana u svetskoj istoriji vakcinacija.

Istražujući objavljene izveštaje CDC (Centers for Disease Control and Prevention), VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), the UK’s Yellow Card System, the Australian Adverse Event Monitoring System, Europe’s EudraVigilance System and the WHO’s VigiAccess Database, može se doći do podataka da je do danas prijavljeno više od 11 miliona štetnih efekata i preko 70.000 smrtnih ishoda koji su povezani sa ubrizgavanjem u tela ljudi proizvoda zvanog kovid vakcina. S velikom sigurnošću možemo pretpostaviti da navedeni brojevi predstavljaju samo 1%-10% stvarnih slučajeva.Zbog toga se hitno traži:

  1. Trenutno zaustavljanje svih nacionalnih programa vakcinacija s proizvodom zvanim kovid-19 vakcina.
  2. Istraga svih iznenadnih smrti osoba koje su bile zdrave pre vakcinacije.
  3. Primena programa ranog otkrivanja kardiovaskularnih poremećaja (D-dimer and Troponin), koji bi mogli uzrokovati iznenadnu smrt kod osoba vakcinisanih proizvodom zvanim „kovid-19 vakcina”, a takođe i ranog otkrivanja tumora.
  4. Primena istraživačkih programa i tretmana žrtava štetnih efekata primanja takozvanih kovid-19 vakcina.
  5. Preduzimanje analiza sastava uzoraka Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V i bilo kojeg drugog proizvoda zvanog „kovid-19 vakcina”, i to od strane nezavisnih istraživačkih grupa koje nisu povezane sa farmaceutskim kompanijama, niti su u sukobu interesa.
  6. Te studije bi trebalo da se bave interakcijom različitih komponenti takozvanih kovid-19 vakcina i njihovim molekularnim, ćelijskim i biološkim efektima.
  7. Ukazivanje psihološke pomoći i obezbeđivanje kompenzacije za svaku osobu koja je obolela ili ostala nesposobna, kao posledica primanja takozvane kovid-19 vakcine.
  8. Ukazivanje i promocija psihološke pomoći i programa kompenzacije za članove porodica osoba koje su umrle kao rezultat primanja proizvoda zvanog „kovid-19 vakcina”.

U deklaraciji se zaključuje:Shodno tome, proglašavamo da smo se svi mi našli u svetskoj medicinskoj krizi bez presedana u čitavoj istoriji medicine, zbog velikog broja obolelih i umrlih kao posledica primanja vakcine protiv kovid-19. Stoga, tražimo da se regulatorna tela koja nadgledaju bezbednost lekova, a takođe i zdravstvene institucije svih zemalja, zajedno sa međunarodnim institucijama, kao što su Svetska zdravstvena organizacija, Evropska medicinska agencija i njima slične, odgovore na ovu deklaraciju i preduzmu odgovarajuće mere u skladu sa navedenih osam zahteva.Pozivamo, takođe, sve doktore, naučnike i medicinske profesionalce da podrže ovaj zahtev kojim bi se izvršio pritisak na sve odgovorne entitete i promovisala transparentnost u oblasti zdravstva.”

Bez obzira s kolikim stepenom respekta bi trebalo uzeti pomenutu Univerzalnu zdravstvenu organizaciju i s kolikim stepenom ozbiljnosti shvatiti sadržaj njihove deklaracije, ostaje utisak da je, srećom po čovečanstvo, dobro što se vest o toj deklaraciji pojavila samo na nekoliko mesta, i to onih koja se smatraju izvorima alternativnih informacija. Da se, ne daj bože, pojavila u onim medijima glavnog toka, ko zna kako bi na nju reagovao deo javnosti koji je oguglao na pominjanje reči medicina ili zdravlje, a koji je, nažalost, još većinski.

(https://expose-news.com/2022/09/11/medical-crisis-declared-due-to-vaccine-harm/)

O autoru

administrator

Ostavite komentar