ARGUSOV POGLED

ŠTETI I DUŠI I GLAVI

341 pregleda
Ilustracija

Naučnici su oni koji su iz knjiga čitali. Mislioci, geniji, prosvetitelji sveta i unapređivači ljudskog roda, to su međutim oni što su čitali neposredno iz same knjige sveta. 

Artur Šopenhauer

„Čitanje je samo surogat sopstvenog mišljenja”, pisao je Artur Šopenhauer. Ono nameće duhu misli koje su tako strane i heterogene pravcu i raspoloženju njegovom koje u tom trenutku ima, kao što je heterogen i stran pečat parčetu voska u koji svoj lik utiskuje. Duh pri tome trpi potpun pritisak cpolja, koji ga primorava da čas jedno misli čas drugo, za šta u tom trenutku nema ni nagona niti raspoloženja… Stoga mnogo čitanje oduzima duhu svu elastičnost, kao što to čini elastičnom peru težina koja na njega vrši neprestani pritisak. Tako da je najsigurnije sredstvo da se nikakvih sopstvenih misli nema, uzeti u svakom slobodnom minutu odmah knjigu u ruke. Ova je praksa uzrok što učenost većinu ljudi čini još glupljim i prostijim no što su u prirodi.”

§. 1. (257)

Kao što najmnogobrojnija biblioteka, ako je neuređena, ne donosi toliko koristi koliko veoma umerena, ali dobro uređena, tako je i najveća suma znanja, ako je samostalno mišljenje nije obradilo, od mnogo manje vrednosti nego druga, mnogo manja, koja je mnogostruko primenjena. Jer tek svestranim kombinovanjem onoga što se zna, upoređenjem svake pojedine istine sa svakom drugom, znanje se potpuno prisvaja i u svoje ruke dobija. Samo se ono dâ mišljenjem primiti što se zna: ctoga je potrebno nešto naučiti, ali se samo ono zna što je promišljeno. 

Na čitanje i učenje možemo se odati svojevoljno; na mišljenje pak u stvari ne možemo. Ovo poslednje mora biti, baš kao i vatra vazdušnom strujom, potpireno i podržavano kakvim bilo interesom vezanim za sam predmet njegov: taj interes može biti čisto objektivan, ali može biti i čisto subjektivan. Ovo je poslednje slučaj u odnosu na naše lične stvari: ono prvo pak nalazi se samo kod glava koje od prirode misle, za koje je mišljenje isto tako prirodno kao i disanje, nu koje su tako veoma retke. Ctoga većina naučnika tako malo i vredi.

§. 2. (258) 

Razlika u dejstvu koje na duh ima c jedne strane samostalno mišljenje, a c druge čitanje, neverovatno je velika: ctoga ona još više povećava prvobitnu razliku između umova, usled koje je jedan određen za ovo, a drugi za ono. Čitanje naime nameće duhu misli koje su tako strane i heterogene pravcu i raspoloženju njegovom koje u tom trenutku ima, kao što je heterogen i stran pečat parčetu voska u koji svoj lik utiskuje. Duh pri tome trpi potpun pritisak cpolja, koji ga primorava da čas jedno misli čas drugo, za šta u tom trenutku nema ni nagona niti raspoloženja. – Kod samostalnog mišljenja pak duh sleduje svom sopstvenom nagonu, onako kako je ovaj bliže određen u tom trenutku ili spoljnom okolinom ili ma kakvim sećanjem. – Stoga mnogo čitanje oduzima duhu svu elastičnost, kao što to čini elastičnom peru težina koja na njega vrši neprestani pritisak; tako da je najsigurnije sredstvo da se nikakvih sopstvenih misli nema, uzeti u svakom slobodnom minutu odmah knjigu u ruke. Ova je praksa uzrok što učenost većinu ljudi čini još glupljim i prostijim no što su u prirodi i njihovom pisanju oduzima svaki uspeh: oni čitaju, kao što to još Aleksandar Poup kaže:

Forever reading, never to be read.

(Večiti čitaoci, a večito bez čitalaca).

Naučnici su oni koji su iz knjiga čitali. Mislioci, geniji, prosvetitelji sveta i unapređivači ljudskog roda, to su međutim oni što su čitali neposredno iz same knjige sveta. 

§. 3. (259) 

U stvari, samo sopstvene osnove misli imaju istine života, jer se samo one doista i potpuno razumeju. Tuđe, pročitane misli, to su ostaci tuđeg ručka, iznošene haljine stranoga gosta. Prema našoj sopstvenoj misli, u nama samima rođenoj, strana pročitana misao odnosi se kao što se otisak u kamenu kakve biljke prastarih perioda odnosi spram rascvetale biljke u proleće. 

§. 4. (260) 

Čitanje je samo surogat sopstvenog mišljenja. Pri čitanju naše misli vode drugi na uzici. Osim toga, mnoge knjige imaju samo utoliko vrednosti ukoliko pokazuju koliko ima krivih putanja i kako možemo zalutati ako se budemo dali od njih voditi. Onoga pak koga genije vodi, tj. koji sâm misli, koji svojevoljno misli, koji pravilno misli – taj ima busolu kojom nalazi pravi put. Samo onda dakle treba čitati kad izvor sopstvenih misli presuši, što će često, dosta često biti slučaj i kod najbolje glave. Svoje pak sopstvene prvobitne misli rasterati, a uzeti knjigu u ruke – greh je protivu Svetoga duha. Onda ličimo na onoga koji beži iz slobodne prirode da razgleda herbarijum, ili da posmatra lepe predmete u bakrorezima. 

Crtani

Iako se katkada jedna istina, izvesno saznanje do kojeg smo došli, tek c velikim trudom i lagano svojim sopstvenim mišljenjem i kombinovanjem mogla vrlo lako naći sasvim gotova u kakvoj knjizi, ona ipak ima sto puta više vrednosti ako smo je zadobili svojim sopstvenim mišljenjem. Jer samo tada ona postaje sastavni deo, živi član celoga sistema naših misli, stoji c njime u potpunoj i čvrstoj vezi, razume se u svim njenim razlozima i posledicama, nosi boju, ton boje, nosi pečat našeg celog načina mišljenja, jer je došla u pravo vreme, kad se potreba za njom javila, te ctoga čvrsto stoji i ne može iščeznuti. Prema tome Geteov stih:

Was du ererbt von deinen Vatern hast,
Enwirb es, um es zu besitzen
.

(Ono što si od svojih predaka nasledio

treba sâm da stečeš ako hoćeš da je tvoje).

ovde nalazi svoju najsavršeniju primenu, štaviše, svoje objašnjenje. Samostalni mislilac upoznaje naime autoritete za svoja mišljenja tek posle, po svršenom poslu, kada mu oni služe samo za potkrepljenje njihovo, njegovo sopstveno pojačanje snage; dok nesamostalni filozof od njih polazi, iz stranih pročitanih mišljenja obrazuje sebi celinu, koja stoga liči na automat složen iz strane materije dok ona prva liči na živoga rođenoga čoveka. Jer, kao i on, ona je postala time što je spoljni svet oplodio duh, koji je zatim zatrudneo i rodio. 

Fransisko Goja: I njegov deda je bio

(Kapričo br. 39, 1798).

Istina koju smo naučili prilepljena je za nas kao kakav veštački ud, lažan zub, voštani nos ili u najboljem slučaju kao rinoplastični nos od tuđeg mesa spravljen; istina stečena sopstvenim mišljenjem liči na prirodan ud – ona nam jedino pripada. Na tome počiva razlika između mislioca i prostog naučnika. Stoga duhovna dobit samostalnog mislioca ima izgled jedne lepe slike, sa živim izrazom, tačnim rasporedom svetlosti i senke, održanim tonom, potpunom harmonijom boja. Dok duhovna tekovina naučnika liči na veliku paletu, punu šarenih boja: istina, sistematično uređenih, ali bez harmonije, veze i značaja. 

§. 5. (261) 

Čitati znači misliti tuđom, a ne svojom sopstvenom glavom! Sopstvenom mišljenju pak, iz kojeg uvek teži da se razvije harmonična celina, sistem, iako ne baš uvek strogo završen, ništa nije štetnije od jakog priticaja tuđih misli usled neprestanog čitanja; pošto se ove poslednje – svaka poreklom iz drugog jednog duha, svaka drugog sistema član, svaka s drugom bojom – ne mogu nikada same od sebe primiti, ni pretopiti u jednu celinu mišljenja, znanja, sanjanja i uverenja, no su naprotiv u stanju da naprave malu vavilonsku zbrku jezika u glavi, i da duhu koji ih je prepun oduzmu svejasno saznanje i tako ga gotovo dezorganizuju. To se stanje dâ konstatovati kod mnogih naučnika i čini da oni često zaostaju po svome zdravome razumu, pravilnom sudu i praktičnom taktu iza mnogih naučnih ljudi, koji su svoje maleno saznanje, zadobijeno s polja, iskustvom, razgovorom ili retkim čitanjem, umeli da potčine i pridodadu svojem sopstvenom mišljenju. Ovo isto čini, samo u mnogo većoj razmeri, i naučni mislilac. I ako on mora imati velikog znanja i stoga mnogo čitati, njegov je duh ipak toliko jak da to sve savlada, da to sve asimilira, unese u svoj sistem misli i potčini organskoj celini svoga uvek rastućeg veličanstvenog saznanja; pri čemu njegovo sopstveno mišljenje, kao osnovni bas orgulje, sve savlađuje i nikada ne biva ugušeno stranim tonovima, kao što je to slučaj u čisto polihistorelim glavama, u kojima takoreći proleću muzički otpaci svih mogućih tonskih vrsta, a osnovni se ton više nikako i ne čuje.  

Mića Popović: Ne, hvala! (1977)

§. 6. (272) 

Ljudi koji su svoj život proveli u čitanju i svoju mudrost crpli iz knjiga, liče na one koji su iz mnogih putopisa stekli tačno znanje o jednoj zemlji. Oni mogu o mnogome dati obaveštenja: ali u stvari oni nemaju nikakvog povezanog, jasnog, temeljitog znanja o osobinama zemlje. Oni pak, što su svoj život proveli u mišljenju, naliče na one koji su sami u onoj zemlji bili: oni jedini znaju u stvari o čemu je reč, poznaju stvari tamošnje u vezi i doista su tamo kod kuće. 

§. 7. (263)

Obični nesamostalni filosof odnosi se naspram samostalnog mislioca kao što se istorik odnosi prema očevidcu: ovaj govori iz svoga sopstvenog, neposrednog shvatanja stvari. Stoga se svi samostalni mislioci u stvari slažu, i njihova razlika proističe samo iz razlike stanovišta: gde pak ovo ništa ne menja, svi oni isto kažu. Jer oni samo ono kažu što su objektivno shvatili. Ja sam često stavove, koje sam, zbog njihove paradoksnosti, strahujući iznosio pred publiku, nalazio docnije, na moje radosno iznenađenje, u starim delima velikih ljudi. – Nesamostalni filosof pak izveštava nas o tome šta je ovaj rekao, šta je onaj mislio i šta je onda neki drugi na to primetio itd. To on upoređuje, ocenjuje, kritizira i teži na taj način da dođe do istine, pri čemu sasma liči na kritičnog pisca istorije. Tako će on npr. ispitivati da li je Lajbnic kada, za izvesno vreme, bio spinocist itd. Sasvim jasne primere za to pruža radoznalom amateru Herbartovo delo Analytische Beleuchtung– der Moral und des Naturrechts, tako isto i njegova Briefe über die Freiheit. – Mogli bi se čuditi trudu koji takav čovek ulaže, pošto izgleda da bi on odmah svojim sopstvenim mišljenjem došao do cilja, kad bi samo samoj stvari hteo zagledati u oči. Ali to ne ide tako prosto, jer ne zavisi od naše volje: uvek možemo sesti i čitati, ali ne uvek – i misliti.

Stoga ne treba suviše čitati; da se duh ne bi navikao na surogat i odučio se od same glavne stvari, da se dakle ne bi navikao na već utrvene putanje, i da ga ne bi hod tuđih misli otuđio od njegovog sopstvenog.

Sa mislima naime isti je slučaj kao i sa ljudima: one se ne mogu uvek, po volji, pozvati, već se mora čekati da dođu. Mišljenje o jednom predmetu mora samo od sebe da se javi, srećnim harmoničnim susretajem spoljnjeg povoda sa unutrašnjim raspoloženjem i nadražajem: a to je baš ono, što se kod tih ljudi nikada neće da pojavi. To je štaviše slučaj i kod misli koje se odnose na same naše lične stvari. Ako u takvoj jednoj stvari treba da dođemo do kakve odluke, mi to ne možemo u svako doba preduzeti, razloge pretresti i odlučiti se, jer često baš tada naše mišljenje neće da nas posluži, nego prelazi na druge stvari: čemu je često uzrok i odvratnost spram same stvari. U takvim slučajima mi to ne možemo iznuditi, već moramo čekati da se i zgodno raspoloženje za to samo od sebe pojavi: ono se doista i javlja i to često neočekivano i više puta; i svako tako u razno doba razno raspoloženje baca drugu svetlost na stvar. Ovaj lagani proces, to je takozvano sazrevanje odluka. Jer zadatak mora da se rasporedi, čime mnogo štošta što se ranije previdelo pada u oči, a i odvratnost će se pri tome izgubiti, jer stvari, kad se jasnije posmatraju, postaju većinom mnogo snošljivije no što su inače. – Tako isto i u teorijskome mora da se čeka zgodan čas, štaviše i najveća glava nije uvek sposobna za samostalno mišljenje. Stoga je dobro da ona ostalo vreme upotrebi na čitanje, koje je, kao što rekosmo, surogat mišljenja, pošto pri tome drugi za nas misli, iako načinom koji nije naš. Stoga ne treba suviše čitati; da se duh ne bi navikao na surogat i odučio se od same glavne stvari, da se dakle ne bi navikao na već utrvene putanje, i da ga ne bi hod tuđih misli otuđio od njegovog sopstvenog. A najmanje se smemo zarad čitanja odvojiti od posmatranja realnog sveta; pošto se povod i raspoloženje za sopstveno mišljenje mnogo češće nalazi ovde nego pri čitanju. Jer opažanje, realitet, u njegovoj prvobitnosti i snazi, prirodni je predmet mislenog duha i najlakše ga može duboko da pobudi. 

Tipovi budala koje čitaju novine da bi se uplašili, ilustracija u časopisu L’Illustration, 1849.

Posle ovih posmatranja neće nam biti čudo da se samostalni i nesamostalni mislilac mogu lako pacpoznati već po samom načinu izlaganja; onaj prvi ozbiljnošću, neposrednošću i prvobitnošću svih njegovih misli i izraza, ovaj drugi po tome što je sve iz druge ruke, pozajmljeni pojmovi, sakupljeni krpež, bez boje i bez izraza, kao otisak kakvog otiska, a njegov stil, sastavljen iz konvencionalnih i banalnih fraza i običnih reči mode, liči na jednu malu državu čija je cirkulacija u samim stranim novcima, pošto sama ne kuje. 

§. 8. (264)

Isto tako malo kao čitanje može i samo čisto iskustvo zameniti mišljenje. Čista empirija odnosi se prema mišljenju kao žvakanje prema varenju i asimiliranju. Kad se ona hvali da je sama sobom, svojim otkrićima, jedino unapredila ljudsko saznanje, onda je to isto tako kao kad bi usta počela da se hvale da je opstanak tela jedino njihovo delo.

„Crno ogledalo”

§. 8. (264 bis)

Dela svih doista sposobnih glava razlikuju se od ostalih odlučnošću i određenošću, pored jasnosti i razgovetnosti koji otuda potiču, pošto su takve glave uvek tačno i jasno znale ono što su htele izraziti – pa bilo da je to u prozi, u stihovima, u tonovima. Ova odlučnost i jasnost nedostaje drugima, i oni se po tome lako daju poznati.

§. 9. (265)

Karakteristična je oznaka duhova prvog ranga neposrednost svih sudova njihovih. Sve što iznose rezultat je njihovog sopstvenog mišljenja i pokazuje se kao takvo svuda već samim načinom izlaganja. Oni prema tome imaju, slično kneževima u carstvu duhova, carsku neposrednost; svi su ostali medijatizirani, što se vidi već iz samog njihovog stila, koji je bez individualnosti. 

Svaki samostalni mislilac liči dakle utoliko na monarha, ukoliko je neposredan i ne priznaje nikoga nad sobom. Njegovi sudovi, kao i odluke monarha, proističu iz njegove sopstvene moći i proishode neposredno od njega samoga. Jer, kao što monarh ne prima zapovesti, tako ni on ne priznaje autoritete, i ne dopušta ništa što sam nije potvrdio. – Vulgus (gomila) glava pak, koja je potčinjena množini važećih mišljenja, autoriteta i predrasuda, liči na narod koji ćuteći sluša zakone i zapovesti.

 

Majmun čita novine

§. 10. (266)

Ljudi, koji su malo hitri i revnosni u odlučivanju spornih pitanja navođenjem autoriteta, raduju se u stvari kad mesto svoga sopstvenog razuma i saznanja, koje nemaju, mogy tuđe da navedu. Njihov je broj legion. Jer kao što Seneka kaže: unus quisque mavult credere, quam iudicare (Svaki više voli da veruje no da sam razmišlja). U njihovim kontroverzama autoriteti su opšte izabrano oružje: time oni napadaju jedan na drugog, i ko je u njih upao, ne vredi mu ništa više borba sa razlozima i argumentima, jer oni su protiv ovoga oružja rogati Sigfridi, utonuli u more nesposobnosti za mišljenje i suđenje: oni će mu stoga svoje autoritete izneti nasuprot kao argumentum ad verecundium i vikati victoria

§. 11. (267)

U carstvu realnosti, ma kako nam lepo, srećno i dobro bilo, mi se uvek krećemo pod uticajem teže koju neprestano treba savlađivati: dok smo nasuprot tome u carstvu misli bestelesni duhovi, bez težine i bez nužde. Stoga nema na zemlji sreće koja bi se mogla ravnati onoj koju lep i plodan duh, u zgodan čas, nalazi u sebi. 

§. 12. (268)

Prisutnost jedne misli je isto što i prisutnost ljubljene. Mi mislimo, ovu misao nikada nećemo zaboraviti i ova ljubljena nikada nam ne može postati ravnodušna. Ali daleko od očiju, daleko od srca! I najlepša misao u opasnosti je da bude jednom za svagda zaboravljena, ako je ne zapišemo, i ljubljena, da od nas pobegne, ako se s njom ne verimo. 

§. 13. (269)

Ima čitava množina misli koje imaju vrednosti za onoga koji ih misli; ali samo mali je broj među njima koje imaju snagu da još dejstvuju i reperkusijom ili refleksijom, tj. da izazovu pažnju u čitalaca pošto su napisane. 

§. 14. (270)

Pri tome ima u stvari samo ono pravo vrednosti što je neko najpre sam za sebe mislio. Mislioci se naime daju razdeliti u takve, koji najpre za sebe, i takve, koji odmah za druge misle. Oni prvi su pravi, to su samostalni mislioci u dvostrukom značenju ove reči; to su pravi filosofi. Jer samo oni uzimaju stvar doista ozbiljno. A i uživanje i sreća njihovog bića leži u mišljenju. Drugi su sofisti: oni hoće da izgledaju, i traže svoju sreću u onome što time misle da dostignu kod drugih: ovde leži njihova ozbiljnost. Kojoj od te dve klase neko pripada dâ se odmah lako opaziti po celom njegovom načinu mišljenja. Lihtenberg je obrazac prve vrste: Herder već spada u druge.

§. 15. (271)

Kad dobro promislimo, kako je veliki i kako je tako blizu problem bića, ovoga dvosmislenog, mučenog, prolaznog, iluzornog bića – tako veliki i tako blizu da, čim se opazi, sve druge probleme i ciljeve baca u zasenak i prikriva – i kad se pritom ima u vidu kako gotovo svi ljudi – izuzev nekolikih, koji su tako retki – nisu svesni jasno toga problema, štaviše izgleda da ga i ne opažaju, i kako žive misleći samo na današnji dan i na gotovo ne mnogo duže vreme njihove lične budućnosti, ne vodeći izrično računa o onome problemu, ili zadovoljavajući se u odnosu na njega sa ma kakvim sistemom narodne metafizike – kada se, velim, to dobro posmotri onda možemo doći na misao, da se čovek samo u širem smislu te reči može nazvati mislenim bićem, i tada se više nećemo čuditi nikakvoj crti njegove gluposti ili prostote, nego ćemo znati da, istina, intelektualni horizont normalnog čoveka stoji nad onim kod životinje – čije je celokupno biće, pošto ona nije svesna ni prošlosti ni budućnosti, takoreći jedna jedina sadašnjost – ali da on ni izdaleka nije tako neizmerno širok kao što se to obično uzima. 

Uistinu pak, čovek je samo, kao i svako drugo svesno biće, jedna jadna životinja, čije su snage jedino sračunate na održanje njegovog života, zbog čega su mu i potrebne neprestano otvorene uši koje će, nepitane i na danu i u noći, javljati približavanje neprijatelja. 

Ovome odgovara štaviše i to što su u razgovoru misli većine ljudi tako kratke, kao slamka na strnjici, te se stoga ne može da isprede nikakav duži konac iz njih. 

„Petparačke priče” (1994)

Isto tako ne bi bilo moguće, kad bi ovaj svet bio naseljen doista mislenim bićima, da su šum i larma svake vrste u njemu tako bez granica dopušteni kao što je to slučaj i sa ovom najužasnijom i najizlišnijom vrstom. – A da je priroda doista čoveka stvorila da misli, ona mu ne bi dala uši, ili bi ih bar, kao što je to slučaj kod slepih miševa, kojima ja na tome zavidim, snabdela sa hermetičnim zatvaračima. Uistinu pak, čovek je samo, kao i svako drugo svesno biće, jedna jadna životinja, čije su snage jedino sračunate na održanje njegovog života, zbog čega su mu i potrebne neprestano otvorene uši koje će, nepitane i na danu i u noći, javljati približavanje neprijatelja. 

(Ilustracija Gabrijel Riter fon Maks: Majmun čita, 1915)

(Oko.RTS)

O autoru

administrator

Ostavite komentar