MEĐU IZMEĐU

STRUJA STIŽE IZ KOSMOSA

632 pregleda
ESA

Evropska svemirska agencija (ESA) kroz projekat Solaris istražuje sve inovativne tehnologije kojima se solarna svemirska energija može bežičnim putem preneti na bilo koje područje na Zemlji.Jedna takva metoda nedavno je demonstrirana u Minhenu, u „Erbasovom objektu”. Stručnjaci su putem mikrotalasnog emitovanja prebacili takozvanu zelenu energiju između dve tačke udaljene 36 metara koje predstavljaju kosmos i Zemlju.

Pomoću primljene energije osvetlili su model grada, proizveli zeleni vodonik razdvajanjem vode i prvi put bežično ohladili bezalkoholno pivo.Prema radnoj verziji solarnog sistema baziranog u kosmosu, sateliti u geostacionarnoj orbiti sakupljali bi sunčevu svetlost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, a zatim je pretvarali u mikrotalase i emitovali prijemnicima na Zemlji, piše ESA.Sateliti bi trebalo da budu veliki, čak, nekoliko kilometara da bi proizveli ekvivalentnu snagu tipične nuklearne elektrane. Da bi se to postiglo, potreban je tehnički napredak u područjima kao što su proizvodnja u kosmosu i robotska montaža, jeftini fotonaponski sistemi visokog učinka, elektronika velike snage i formiranje radiofrekvencijskog snopa.

Istražiće se, takođe, uticaj mogu mikrotalasa male snage na zdravlje ljudi i životinja i da li su kompatibilni sa vazduhoplovima i satelitima.Tehnologija se bazira na jednostavnom principu, hvata sunčevu svetlost i potom je bežično emituje na Zemlju gge bi ona mogla napajati gradove, fabrike i domaćnstva”, objašnjava Žan-Dominik Kost iz „Erbasa”. „Van Zemljine atmosfere sunčeva svetlost je dostupna u neograničenom periodu, ne samo tokom dana i po lepom vremenu kao na Zemlji. Dodatno, jača je za oko 50 posto. Tako solarni panel u geostacionarnoj orbiti, iste veličine kao onaj na Zemlji, može proizvesti znatno više električne energije, ističeJoan Tije iz „Erbasa”.ESA će 22. i 23. novembra predstaviti Solaris evropskim delegatima.

(Indeks)

O autoru

administrator

1 komentar

  • A o zdravlju i „okolini“samo jedna rečenica.Nema tehnologije koja nije omogućila nešto dobro,a da pri tome na drugu stranu ili na duge staze nije učinila neko zlo.Na primer dalekovodi.Dalekovodi su omogućili transport velike količine energije na veliko rastojanje.To je dalje pokrenulo industriju i gradovi su počeli da se šire i razvijaju.Međutim.Dalekovod u istom trenutku predstavlja niskofrekventni predajnik bliskog polja delovanja.A takvo polje direktno utiče na zdravlje stanovnika koji se nalaze ispod i u bliskoj okolini dalekovoda.Da objasnim.Kada se prvi prekookeanski kabl trebao postaviti povela se rasprava kako se el energija prostire kroz isti.Odnosno da li je prenosilac energije polje ili naelektrisane čestice elektroni.Debata je inače bila veoma žustra,dok su jedni tvrdili da energiju prenosi el struja ili ti kretanje elektrona kroz provodnik ,drugi su tvrdili da je energija polja oko provodnika odgovorna.Naravno postoji neraskidivo uzajamno delovanje To znači da se vodila bitka oko toga da li je dovoljno npr sprovesti dva paralelna kabla preko okeana ili je potrebno taj kabl oklopiti i tako lokalizovati energiju polja.Ispostavilo se da su ovi drugi bili u pravu.To isto važi i za dalekovode.kada se osoba nalazi ispod dalekovoda ili tu živi onda je on direktno izložen ovom polju.Naj interesantnije je što je niskofrekventno elektromagnetno polje pa recimo svi paramagnetni ,dijamagnetni i feromagnetni materijali direktno pod uticajem ovog promenljivog polja.Najviše bi po meni imalo uticaj na krvna zrnca i koštanu srž zbog hemoglobina koji u sebi sadrži feromagnetni materijal gvožđe.Zbog toga i ako je polje slabo ali na veoma duže staze ona konstantno izaziva vrtložne struje u krvnim zrncima izazivajući jednostavno elektrolizu okolnog elektrolita stvarajući na taj način slobodne radikale .Samim delovanjem tih mikrostruja razararaju se krvne ćelije i DNK ali kao dodatna muka sekundarno povećanje slobodnih radikala uništava i druga tkiva.Ako krenemo dalje sa povećanjem frekvencije zna se da zračenja FM predajnika i TV predajnika utiču na čovekove kosti i hrskavicu.Ipak ova druga je lokalizovane prirode.Ako dalje podignemo frekvenciju recimo od 20GHz do 300GHz onda ulazimo u opseg funkcionisanja same ćelije.Odnosno svaka ćelija zrači na frekvenciji od 30GHz pa do ultraljubičastog zračenja.To je normalno prirodno funkcijonisanje.Ako mi sada počinjemo da emitujemo u lokalni prostor na ovim frekvencijama mi ćemo gušiti rad ćelije.Efekat je isti kao da vas neko tera da radite na visokoj temperaturi bliskoj vašoj telesnoj temperaturi.U tom slučaju Vi možete raditi ali dokle,dok ne kolabirate.i što duže radite u ovim uslovima to se vama sve više pogoršava zdravlje i skraćuje život.Gušenjem prirodnog elektromagnetnog polja ćelije direktno utičete na njeno funkcionisanje.Ako i dalje podignemo frekvenciju pa recimo od ultraljubičaste do gama zraka kao i razni nuklearni materijali,katodna cev(stari TV i)predstavljaju jonizujuće zračenje.Kod viših UV zračenja,rendgenskog i gama zračenja zbog foto efekta fotoni visoke energije izbijaju elektrone iz spoljne ljuske jonizujući molekul gde usled toga dolazi dao raznoh hemejskih rekacija uništavajući tkivo ćelije iliti srž DNK.Što se tiče uticaja na okolinu i tu ima velikih problema jr bi u zavisnosti kojom se frekvencijom odašilje energija ka zemlji direktno uticala na različite slojeve jonosfere i tako menjale pritisak u nižim slojevima .Zbog toga dolazi do promene strujanja vazduha iznad te oblasti.Ako se jonosfera zagreje to će se ona podići a u donjim slojevima nastaje podpritisak koji b direktno utiče na smer kretanja vetrova i vodene pare.Podpritisak u nižim slojevima bi podigao pritisak svim biološkim bićima.Odnosno stvorio bi se efekat sličan planinskom pritisku.Ako se koristi frekvencija koja će vršiti pritisak na plazmu zvana jonosfera onda dolazi do pojave suprotnog efekta od već napomenutog.A takođe uticaj na jedno mesto zatvorenog sistema kao što je planeta zemlja direktno utiče i na druga mesta na planeti i ako nisu direktno pogođena.Odnosno taj pritisak i podpritisak kao i promene ruže vetrova direktno će menjati klimu ali na gore.I neka mi niko ne kaže da mutacijom i nasiljem na prirodnu ravnotežu može nastati i neko dobro.To se dešava samo na filmovima poput Xmena ali u 99,9999%slučajeva uvek bude gore po prirodu stvari.

Ostavite komentar