MEĐU IZMEĐU

STVORENA „CRNA RUPA”

571 pregleda
Kratko trajala (DESI)

Čovek je, najzad, stvorio „crnu rupu”, sićušnu da sićušnija ne može biti, ali je „crna rupa”. U izveštaju Nemačkog elektronskog sinhrotrona (DESY) piše da je potrajala tek 30 femptosekundi ili 30 kvadrilionitih delića sekunde (10-15). Kako su to postigli?

Gađali su snopovima iks-zraka atom unutar molekula koji se preobratio u elektromagnetsku „crnu rupu”. Kako atom pogođen rendgenskom zrakom ne privlači gravitacijom materiju iz okoline, već samo elektrone svojim električnim nabojem, eksplodirao je gotovo istog trena.

Pulsevi su dostizali jačinu do 100 kvadriliona kilovata na kvadratni santimetar (milion milijardi ili 1015), pa su izbacili 54 od 62 elektrona iz molekula. Tako je nastao molekul čiji je pozitivni naboj 54 puta veći od elementarnog naboja. To je, inače, najviši stepen jonizacije ikada postignutom pomoću svetla.

Pomenuta sila delovanja na elektron je, čak, jača od sile oko uobičajene astrofizične „crne rupe” s masom koja desetostruko nadmašuje Sunčevu.

 

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar