MEĐU IZMEĐU

SVE MILIJARDE SVETA

287 pregleda
Wikipedia

Možda ovaj tekst, na prvi pogled nema veze sa astronomijom, ali stanje svetske ekonomije govori nam koje su države ekonomski najmoćnije i samim tim najpozvanije da ostvare astronomske poduhvate.Samo četiri zemlje: SAD, Kina, Japan i Nemačka, čine više od pola svetske ekonomije gledano kroz bruto društveni proizvod (BDP). Samo BDP Sjedinjenih Američkih država je veći od 170 zemalja.

U ovoj vizuelizaciji prikazani su BDP po zemljama za 2021. godinu na osnovu procenjenih podataka Međunarodnog monetarnog fonda.BDP uzima u obzir ukupnu tržišnu vrednost proizvedenih dobara i pruženih usluga u zemlji u određenom vremenskom okviru kao što je kvartal ili godina. Pored toga, BDP uzima u obzir rezultate usluga koje pruža vlada, kao što je novac potrošen na odbranu, zdravstvenu zaštitu ili obrazovanje.

Celokupna svetska ekonomija na jednoj slici. Pritisnite na sliku ovde (https://www.visualcapitalist.com/) da dobijete uvećani prikaz. Ako pritisnete, dobićete uvid u ostale države koje nisu na slici.Napomena u vezi s mernim jedinicama. Američki trilion (T na slici) je evropski, time i naš bilion, a američki bilion je naša milijarda (B na slici).Zanimljivo je videti da su Srbija (bez KIM), Hrvatska i Slovenija na 0,06T, tj. 60 milijardi. BIH na 20 milijardi, Severna Makedonija i tzv. Kosovo na 10 milijardi.

Tri najveće ekonomije (SAD, Kina i Japan) su zaista i najjače u astronomskim i aeronautičkim poduhvatima. Nemačka bi mogla imati veći svoj doprinos. Za njima je i Indija. Rusija sa ekonomijom slabijom od Italije, a malo boljom od Španije, još se dobro drži.Izvor:https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-94-trillion-world-economy-in-one-chart/.

(Izvor Astrnomski magazin)

O autoru

administrator

Ostavite komentar