U SLICI U REČI

TREĆI BROJ „GALAKSIJE”

685 pregleda

Iz trećeg broja štampane GALAKSIJE, koji se pojavio u prodaji, izdvajamo:

STO NAJBOLJIH (NAUČNIKA) U SRBIJI:

Na prvi pogled se da zapaziti da su uvršćeni – u skladu sa očekivanjima za svako sameravanje na temelju h-indeksa – veoma ugledni naučnici. Preovlađuju, uglavnom, stariji, prosečna starost pobrojanih je oko 60 godina. Uprkos tome, gotovo svi su stvarali (istraživali i objavljivali) proteklih godina. Među nabrojanima je 20 redovnih i sedam dopisnih članova SANU, što se može smatrati sasvim očekivanim udelom časnika naše najcenjenije naučne ustanove.

BEOGRAD PADA U ŠANGAJU:

Može se primetiti da Univerzitet u Beogradu ima za nijansu veći broj naučnih radova u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, ali da se radi i o relativnom smanjenju udela našeg najvećeg univerziteta u svetskoj nauci za oko 3%, jer toliko je povećana svetska naučna produkcija u odnosu na 2017. godinu. To sa sobom donosi izvesnost pada Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi za oko 20 i više mesta.

GALAKSIJU U ELSEVIRU:

A kakve to veze ima sa Horheom Hiršim iz Amerike i Šangajskom listom iz Kine? Potražite odgovor na jednom linku.

NEPOJMLJIVI BOG (nespoznatljiva svest):

Razum je postament na kome je izrastala i dalje raste racionalno koncipirana nauka Zapada, po kojoj je naučno prihvatljivo samo ono što je bar empirijski shvatljivo, a vreme je pokazalo da često nije tako. Štaviše, da nije bilo nerazumnih i radoznalih naučnika i pojedinaca, ne bi bilo ni prave nauke. Bilo ih je srećom mnogo, ali ja bih pomenuo samo jednog od njih. To je Baruh Spinoza (1632-1677), koga su poštovali zato što je dobro brusio staklo, a proklinjali i proganjali ga zato što je, razmišljajući o Bogu na jedini pravi način, odredio granice do kojih se može doći u poimanju Boga, a time i ljudske svesti. Evo šta Spinoza kaže u svojoj „Etici” o svemu tome, uz po koju dopunu, možda i izlišnu.

MOZAK U ZEBNJI PAMĆENJA:

„Kao što je više termodinamičara utvrdilo (Prigožin Ilja, Tonela Mari-Antoanet…), živa bića su autonomna u odnosu na fizički svet, budući da troše energiju i materiju da bi održala svoj složeni oblik. Na taj način nisu ona zatvoreni sistemi, već otvoreni energetski sistemi. Naravno, i ona se potčinjavaju, kao i svi sistemi, zakonima fizike, koji vode do termodinamičke degradacije (povećanja entropije), ali sama potrošnja energije i materije čini da mogu da se privremeno odupru toj degradaciji”, ističe prof. dr Žorž Šaputije, biolog i filozof, direktor-emeritus u Nacionalnom centru za naučna istraživanja (CNRS) Francuske.

TESLIN (skriveni) HOLIZAM:

Bilo koji funkcionalni i održivi prirodni sistem izgrađen je tako da je determinisan najboljom mogućom simetrijom, proporcijom i harmonijom. Otuda o svakom takvom sistemu ima smisla govoriti kao o kodu, zapravo kao aspektu univerzalnog koda prirode, kao svojevrsnog realiteta holizma. Drugim rečima, razumevanje Teslinog dela zahteva istinski način traganja za naučnom istinom, u istinsko vreme, koje ni na koji način neće biti natrunjeno nikakvom ideologijom, ličnim i drugim interesima, politikom i politikanstvom. 

ASTROBIOLOŠKA MAČKA:

Dva univerzuma, bakterijski i naš, nisu međusobno isključivi. Zajedno formiraju komplementarni multiverzum koristan i za jednu i za drugu vrstu. Već se zna da je međunarodna kosmička stanica kontaminirana našim bakterijama. Pokušaji dekontaminacije će sasvim sigurno ostati bezuspješni. Umjesto gledanja na bakterije kao na neprijatelja, SETI treba da prihvati biološku realnost. Bakterije će nastaviti da žive i poslije nas kao što je govorila Lin Margulis. Sve biološke vrste su prolazne. Samo bakterije traju! Nema boljeg dokaza za ovu tvrdnju od činjenice da su bakterije stare koliko i život sam – 3,8 milijardi godina.

SAMERAVANJE NAUČ(E)NOSTI:

Danas je citatna analiza, slobodno možemo reći, sveprisutna u vrednovanju članaka, istraživača, časopisa, institucija… Primenu u naučnim krugovima čini važnom, a time i popularnom, pre svega njeno korišćenje za praktične potrebe: citiranost se u razvijenim naučnim sredinama već dugo upotrebljava u procesu odlučivanja o izboru i finansiranju projekata, o promociji istraživačkog (i nastavnog) osoblja, pa i o ličnim primanjima u naučnoistraživačkim ustanovama.

ČETVRTA REVOLUCIJA:

Četvrtu tehnološku revoluciju, a posebno izazove koje ona pred čovečanstvom postavlja, najbolje potkrepljuju reči Petra Petrovića Njegoša: „Nije vino pošto priđe bješe, nije svijet ono što mišljaste”. U poređenju s tri prethodne, oličene u pojmovima Iskon, Priroda i Čovek, ona preko Tehnike dovodi, s jedne strane, u novi odnos koji nagoveštava ostvarenje misli Alberta Ajnštajna o ultimativnom saznanju „da je najneshvatljivija stvar da je Univerzum shvatljiv”, s druge, da se u okviru rada i kapitala generiše organizacija koja afirmiše misao Adama Smita o bogatstvu naroda, i s treće, čoveka i čovekovo zdravlje stavlja u fokus svih izazova jer, kako je govorio Gotfrid Vilhelm Lajbnic, jedan od aktera prve tehnološke revolucije, „od svih stvari ovoga sveta posle duhovnog mira ništa nije važnije od zdravlja, čije poznavanje i postizanje zahteva duboka razmišljanja u fizici i tehnici”.

SRPSKO HLAĐENJE ZA MARS: Akademik Ivan Đaja (1884-1957), rođen i školovan u Francuskoj, radeći na Univerzitetu u Beogradu bio je sa svojim saradnicima na domak ako ne i u posedu samog rešenja. Bio je član tri akademije, srpske, hrvatske i francuske, a u potonju je došao na mesto preminulog inostranog člana ser Aleksandra Fleminga. 

TAJNA KNJIGA TAJNI:

Šta je „Manuskript Vojnič”? Ne zna se! Kada je nastao? Ne zna se! Gde je nastao? Ne zna se! Ko ga je napisao i ilustrovao? Ne zna se! Na kojem je jeziku ili jezicima? Ne zna se! Kojim je pismom pisan? Ne zna se! Ne zna se ni da li je autor šifrovao rukopis. Da li je moguće da se u rukopisu ipak krije šifra – za kojom neki godinama bezuspešno tragaju?

Sačekaćemo vas iznova u septembru na kiosku, u knjižari ili u poštanskom sandučetu. JOŠ TRČIMO POČASNI KRUG!

O autoru

Stanko Stojiljković

2 komentara

 • Čestitam Redakciji na objavljivanju ovog trećeg broja štampane verzije NOVE GALAKSIJE, kao i na veličanstvenoj promociji u prostorima ZEPTER kompanije. Pozdravljam i pred-napomenu Glavnog urednika (GALAKSIJA U “ELSEVIRU”) u kojoj je predočeno da je najveća svetska izdavačka kuća naučne literature preuzela jedan članak iz NOVE GALAKSIJE. Svaka čast! A u vezi sa tim želim da i sa svoje strane dodam jednu napomenu. Na svakoj prvoj stranici “Nove galaksije” navedena je oznaka GALAKSIJA, a na svakoj drugoj: NAUČNI MAGAZIN. Pogledao sam najnoviji VELIKI REČNIK STRANIH REČI Ivana Klajna i Milana Šipke. Tamo je za oba pojma – magazin (magasin) i žurnal (journal) rečeno da označavaju “časopis” i da dolaze od francuskih reči. Pri tome je za “magazin” dodato i to da je u pitanju časopis zabavnog karaktera. U redu je, sve to tako može se prihvatiti, pri čemu se, verujem, možemo složiti da je NOVA GALAKSIJA naučno-popularni časopis (pri čemu oznaka “popularni” ne ide nimalo na uštrb naučne verodostojnosti). No, ta “popularnost” (i “zabavnost”) može da opravda Redakciju i kad na kraju članka izostavi REFERENCE na koje se autor poziva, što je ovom prilikom moj slučaj. Ne zameram, dakle, i ubuduće ću pozivanje na reference smestiti unutar fusnota (end-nota), a za ovu priliku idem u susret zainteresovanim čitaocima za moj članak (TESLIN SKRIVENI HOLIZAM) tako što sam kompletnu pre-print formu članka objavio i na svome sajtu (www.rakocevcode.rs). Zahvaljujem Redakciji i čitaocima na razumevanju!
  Miloje M. Rakočević

  • Izavnredno napisan članak TESLIN SKRIVNI HOLIZAM ,zaista majstorija reči i pojmova. Kako zaista shvatiti tu čudesnu i čarobnu ličnost Tesle, da li je u tome čar i odgovor na zagonetku zvanu Tesla. Uvek nošeni nadom da će nam se na tom putu ukazati svetlost koja će nas uvesti u taj svet sveznanja, dešifrovati kod i otvoriti nova vrata nauke. Nažalost to je začaran put a ako mi idemo njime i sami smo začarani i beskorisni. Za spas i novi korak u napred potrebna je samostalnost toliko sebična da joj je čitav ovaj ustaljeni poredak holizam, sve treba odbaciti i proglasti ništavnim pa čak i Teslu. Ako već živimo u Teslinom svetu jer neosporna je činjenica da je upravo Tesla u velikoj meri uticao na sadašnjost svojim izumima. Neko će uvek reći ALI nije sve kako je on zamislio tu počinje taj holizam. Jer i nasuprot Teslinoj genijalnosti svet je ostao nesavršen.
   Takođe može se smatrati da su nam veliki umovi što umetnici ili naučnici uvek predvideli i ukazali na budućnost. Evo naj bolji primer je sveopšta apatičnost i bezvoljnost u koju je upao svet pod udarom novih faraona,liberalnog kapitalizma a koju je Kafka lepo opisao u svom romanu.
   Tako se može i u Teslinom delu videti budućnost ustvari taj skriveni holizam ili savršen svet kojem je on težio i kojem svi težimo,blaženstvo.
   Nažalost izgleda da je svet pred propašću nulearne katastrofe ,uništenja prirode, neki su čak izračunali da nam je ostalo samo 20 godina da nešto preduzmemo. Prošli put je odlazak na Mesec smirio nuklearne tenzije verovatno će nam i ovaj put velike sile ponuditi sličan odgovor . Današnja nauka je okrenuta tome, samo kako što bolje da iskoristi planetu a malo je rešnja kako je spasiti od zagađenja.
   Zato je potreban nov siguran korak u budućnost, mnogi slute da je on već bio osmišljen u Teslinoj svesti ili nam je potpuno ne poznat , izvesno je da će nas samo Ničeov natčovek povesti u novi svet, novi Tesla ili čak kako neki smatraju vratiće se Tesla jer sam Tesla je apsolutno kodirao svest to jest svest kao skup elektronskih veza se može hibernizovati,dekomponovati i ponovo oživeti poznati su njegovi eksperimenti sa prizivanjem duhova a i sa transpondovanjem svesti i ljudi na drugo mesto.

Ostavite komentar