DIGITALNI DOMOROCI

TRI KLJUČA: CLOUD, AI I IoT

167 pregleda

Na osnovu mišljenja 3.000 generalnih direktora fokus na talentu, tehnologiji i partnerstvu može biti ključ za napredovanje nakon pandemije kovid-19. Skoro svi su rekli da su Cloud, AI i IoT ključne tehnologije za koje veruju da mogu da donesu korist poslovanju.

Nova studija IBM instituta za poslovnu vrednost (IBV) otkrila je da je najveći izazov za mnoge anketirane generalne direktore iz celog sveta u narednih nekoliko godina upravljanje radnom snagom koja se nalazi „bilo gde. Direktori koji ostvaruju najbolje rezultate – čije su organizacije bile u prvih 20% po rastu prihoda među ispitanim – daju prednost talentu, tehnologiji i partnerima u pozicioniranju uspeha kompanije nakon pandemije kovid-19.

Studija „Saznajte ono najvažnije(www.ibm.com/ibv) obuhvatila je 3.000 izvršnih direktora u 26 industrija i skoro 50 zemalja. Sprovedena je u saradnji sa Oksford ikonomiksom (Oxford Economics) i upoređena je s više od 20 godina IBM-ovih godišnjih istraživanja.

„Pandemija kovid-19 predstavlja izazov za mnoge lidere na području različitih industrijskih grana. Brojne organizacije morale su da ponovo osmisle i ubrzaju svoje strategije digitalizacije poslovanja, rekao je direktor IBM-a za Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju, Nikola Polić. „Studija ukazuje da izvršni direktori iz različitih delova sveta uglavnom razmišljaju slično kada su upitani o najvažnijim naprednim tehnologijama – internet stvari (Internet of Things, IoT), hibridni oblaci (Hybrid Cloud), veštačka inteligencija (AI) i automatizacija (Automation) – koje će učiniti njihovo poslovanje pametnijim, bržim i otpornijim na promene koje je pandemija donela svim industrijama.

Većina anketiranih direktora rekli su da su Cloud, AI i IoT i automatizacija robotskog procesa (Robotic Process Automation (RPA), ključne tehnologije koje će doneti koristi njihovom poslovanju u narednih nekoliko godina. Dvostruko više anketiranih direktora iz celog sveta, koji su postigli izuzetne rezultate u odnosu na one koji nisu ostvarili bolje performanse, reklo je da su tehnološke osnove najveći izazov priznajući da je važno biti predvodnik u domenu novih tehnologija – u trenutku dok tehnologija napreduje, tako moraju i njene osnove.

Oni najbolji iz celog sveta očekuju da će AI dati rezultate u naredne dve do tri godine, u dvostruko većem odnosu od onih koji imaju slabije rezultate. IBM-ova teza jeste da su ovi lideri možda daleko ispred svojih kolega u uvođenju veštačke inteligencije u dovoljnom obimu u svoje organizacije – stavljajući AI u središte inteligentnog obima posla naspram jednokratnih ili nepovezanih pilot projekata.

Tehnologije razvijene na infrastrukturi hibridnih oblaka, kao što su AI, IoT i automatizacija mogu učiniti ključne procese u srži poslovanja (lanac snabdevanja, finansije, ljudske resurse, nabavku) prilagodljivijim i inteligentnijim – omogućujući veću efikasnost i iskorišćenje u poslovnom okruženju koje se stalno menja i pruža više uvida u realnom vremenu kroz funkcionalne silose.

IBM-ovim godišnjim istraživanjem utvrđeno je da je većina anketiranih generalnih direktora rekla da im je osnaživanje radne snage za rad na daljinu bio glavni prioritet tokom 2020. godine. Polovina anketiranih sa izuzetnim rezultatima izjavila je da je upravljanje radnom snagom koja se nalazi bilo gde izazov za najviše rukovodstvo u narednih nekoliko godina, u poređenju sa 25% kolega iz 20% ispitanih kompanija s najnižim rastom prihoda. Pored toga, 77% generalnih direktora koji imaju bolji učinak izjavilo je da će dati prioritet dobrobiti zaposlenih čak i ako to bude uticalo na kratkoročne poslovne rezultate, u poređenju sa 39% direktora s lošijim rezultatima, što navodi da su anketirani lideri vodećih organizacija u ovom trenutku u velikoj meri fokusirani na svoje ljude.

Prema studiji IBV, direktori kompanija s boljim rezultatima takođe su više usredsređeni na partnerstva. Ona su postala važnija za pokretanje poslovnih performansi kod 63% uspešnijih; dok je otprilike polovina onih sa slabijim rezultatima reklo isto. Na osnovu rezultata ove studije, IBM-ova teza je da grupa direktora iz kompanija sa dobrim učinkom sužava fokus na ono što najbolje rade, a oslanjaju se na partnere i ekosisteme za pristup kreativnim idejama i mogućnostima za inovacije.

Pored toga, IBM primećuje da mnogi lideri sve više uviđaju kako njihove organizacije mogu da pomognu u rešavanju međusobno povezanih globalnih problema poput klimatskih promena. Ekosistemi mogu da igraju ključnu ulogu u pokretanju trajnih promena. Studija uključuje preporuke IBM-a o tome kako lideri mogu da iskoriste ovaj trenutak da se resetuju i usredsrede na ono što može biti od suštinskog značaja za uspeh: odabir fleksibilnih i skalabilnih tehnoloških platformi kao što su otvoreni hibridni cloud, ulaganje u holističku dobrobit svojih ljudi i udruživanje radi uspeha uz otvoren pristup inovacijama.

Srđan Crnogorac

 

 

O autoru

administrator

Ostavite komentar