MEĐU IZMEĐU

U LEKSIOKONU JOŠ 11 ARHITEKATA

676 pregleda
Naslovnica Leksikona (Vikipedija)

Najpotpuniji imenik srpskih arhitekata,  na internet stranici leksikon.asa.org.rs, moniluh dana dobio je još 11 stranica s kratkim biografijama novih imena (Svetlana Bakić,  Antonije Antić, Mirko Kovačević, Davor Ereš, Petar Badovinac, Dragana Bazik, Viljem Bader, Sava Forkapić, Željko Petković, Ivana Damjanović, Aleksandra Praštalo, Mina Obradović, Milica Brković Bajić, Goran Polovina, Milan Miodragović i Nikola Cekić).

Leksikon srpskih arhitekata je najobimniji imenik srpskih arhitekata od početka 19. veka do danas. To je široki izvod iz građe koju u digitalizovanom obliku poseduje Muzej ASA. Građa je sakupljana tokom poslednjih šezdeset godina u raznim akcijama institucija u kulturi i nauci, na inicijativu Zorana Manevića. Na osnovu ove građe do sada su publikovana tri izdanja (1999, 2002, 2008). Po ideji arhitekte Andrije Markuša, četvrto izdanje Leksikona pojavljuje se u digitalnom obliku na internetu adresi www.leksikon.asa.org.rs.

Leksikon, kao i Muzej ASA, jesu pokušaji da se odvoji ono što postoji kao realna osnova za istoriju srpske arhitekture od onih dela (objekata, konkursnih radova, projekata) koji su izgubljeni ili se do danas ne mogu identifikovati.

Asocijacija srpskih arhitekata (ASA, asa@sbb.rs) je najstarije, prvo reprezentativno udruženje arhitekata u Srbiji. Osnovana je 2010 godine i nastavila tradiciju udruženjnja arhitekata od 1890. godine do nestanka Saveza arhitekata Srbije 2009 godine. Program aktivnosti ASA uključuje sve tradicionalne forme odbrane struke od urušavanja njenog značaja: javne diskusije, časopis, izložbe, konkurse.

(Izvor ASA)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar