MEĐU IZMEĐU

USPEH SRPSKOG FIZIČARA

259 pregleda
Jakša Vučičević (IFIZ

U Srbiju je stigla velika novčana podrška Evropskog istraživačkog saveta (ERC), treća po redu u istoriji domaće nauke. Mladi istraživač iz Instituta za fiziku u Beogradu, dr Jakša Vučičević, osvojio je ERC grant u iznosu od 1,5 miliona evra za istraživanja koja bi mogla da unesu tektonske promene u ispitivanja takozvanih visokotemperaturnih superprovodnika i drugih otvorenih pitanja moderne fizike.

Rođen 1984. godine, dr Jakša Vučičević je studirao fiziku na Univerzitetu u Beogradu, gde je i doktorirao. Svoja istraživanja nastavio je u Francuskoj, ali se pre pet godina vratio u Institutu za fiziku gde se bavi izučavanjem kompleksnih sistema. Za postignute rezultate dobio je više priznanja, osvojio je PROMIS novčanu podršku Fonda za nauku, a naučne radove sa rezultatima koji su veoma zapaženi objavljuje u vodećim naučnim časopisima.Kako je u novembru 2022. objavio Evropski istraživački savet (European Research Council), on je to posigao, sa 11 nezavisnih recenzija, za projekat SCLoTHiFi (Numerically exact theory of transport in strongly correlated systems at low temperature and under magnetic fields).

U svojim naučnim radovima Jakša Vučičević nastoji da osvetli strukturne osobine materijala koje određuju takozvanu kritičnu temperaturu za superprovodnost. Ovakvi proračuni su izuzetno teški, ne mogu se rešiti analitičkom metodom. Do skoro se smatralo da ih praktično nije moguće rešiti ni numerički (pomoću kompjuterske simulacije). Međutim, istraživač Instituta za fiziku osmislio je nov metod koji kombinuje i analitički i numerički pristup i pomoću, kojiomogućuje odgovore na pitanja što dugo muče fizičare širom sveta.

Superprovodnost je osobina pojedinih materijala da provode električnu struju bez otpora, dakle bez gubitka energije. Fenomen se pojavljuje samo kod materijala na izuzetno niskim temperaturama (od 273 do 140 stepeni Celzijusa ispod nule).„Dugoročni cilj ove naučne oblasti jeste da se sintetišu materijali koji su superprovodni na sobnoj temperaturi. Takvo otkriće bi predstavljalo novu industrijsku revoluciju, objašnjava Jakša Vučičević.

ERC projekti su jezgro izvrsnosti u evropskom sistemu finansiranja nauke – dodeljuju se istraživačima, a ne timovima ili institucijama, koji dokažu da imaju ideju, metod ili rezultate da mogu da promene tok savremene nauke. To je najelitniji i najskuplji naučni program u Evropi, a u kojem beć vodeći svetski naučnici u raznim oblastima, među kojima i nobelovci. U Srbiji su do sada u tome uspela samo dve naučnice – dr Sofija Stefanović, bioarheološkinja sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i dr Magdalena Đorđević, fizičarka iz Instituta za fiziku. Dr Jakša Vučičević je treći istraživač iz zemlje.

Evropska unija će izdvojiti 640 miliona evra da podrži najbolje među najboljima, a jedan njih je iz Srbije, izjavila je dr Jelena Begovićministarka nauke, inovacija i tehnološkog razvoja.„Mislim da Srbija ima dobru nauku i da mora više da se javlja na ovakve pozive.

(IFIZ)

O autoru

administrator

Ostavite komentar