ZOV BUDUĆNOSTI

USTAV VASIONE

465 pregleda

(Važi za sva Bića i Entitete Vasione koja imaju bilo kakav oblik CNS-centralnog nervnog sistema. CNS je baza Patnje).


Stevan Bošnjak

Preambulum

Mahaviriv imperativ je znamen buduće evolucije Čovečanstva i sve Vasione.

Ahimsa paramo darmah.

Nenanošenje patnje jedini je Zakon.

Ovaj Ustav ima samo jedan član koji ovako glasi:

Čl. 1

Stav prvi

Sve je Svima dozvoljeno, sem nanošenja bilo kog oblika patnje Bićima i Entitetima sa CNS-centralnim nervnim sistemom.

Samo Bića i Entiteti sa bilo kojim oblikom CNS mogu da Pate.

Patnja je upravno srazmerna stepenu razvijenosti CNS.

Stav drugi

Pod Bićima i Entitetima se podrazumeva sve što je živo i sve što je stvoreno, prirodnim ili nekim drugim putem i postupcima, a i sve što ima CNS, odnosno inteligenciju koja iz CNS proističe, i kapacitet za Patnju koja iz postojanja CNS proističe.

Stav treći

Svako Biće i svaki Entitet samovlasno odlučuje šta je za njega Patnja bilo kog oblika i intenziteta i vlasno je da patnju momentalno i automatski spreči i dokine.

Stav četvrti

Svako ko ne poštuje prethodna tri stava, izoluje se.

To je jedina kazna.

Tumačenja i objašnjenja

A.

Deklaracija nezavisnosti Tomasa Džefersona je na najbolji način definisala univerzalnost LJUDSKOSTI sledećim vanvremenim iskazom:SVI LJUDI SU ROĐENI JEDNAKI, DA TRAGAJU ZA SLOBODOM, PRAVDOM I LIČNOM SREĆOM.

Tumačenje

Lična sreća je isključiva vlasnost JEDINKE-POJEDINCA-LIČNOSTI i samo je Ona-On-Ono, vlasno da je tumači i da o Njoj odlučuje.

Sva četiri pojma, kao i glagol TRAGANJE, neraskidivo su vezani za prvi član ovog Ustava Vasione.

Sedam reči ove Deklaracije formiraju strukturu SVIH BUDUĆNOST, a to su:

Ljudi

Rođen

Jednakost

Traganje

Sloboda

Pravda

Lična sreća

Ja sam u Opusu totumu ovome dodao da: Ceo kosmos proglašavam domom za slobodne ljude i slobodne svetove.

Robovi i ropska misao u mom Univerzumu ne postoje.

Svi robovi će biti oslobođeni.

To je budućnost ljudskog roda.

Nastavak tumačenja

U skladu s mojim učenjem da je bitan UM, a ne njegov Nosač (protoplazmatski ili artificijelni) podrazumeva se da se: Sva prava, obaveze, postupci, zaključci, stavovi i zakoni (jednako kao i za ljude) odnose i na sve artificijelne entitete čovekom stvorene (…robote, androide, kiborge, nanoide, vrsno unapređene, pantrope, virtueltere) i ostale koji će tek nastati.

Današnje Doba je početak novog vrsnog usavršavanja Ljudskog roda, a osnovna odlika toga je da čovek postaje Demijurg-Stvorilac postupno preuzimajući ulogu Bića višeg ranga.

Ovo podrazumeva da je početak vrsnog unapređenja Ljudskog roda sadržan u PRIHVATANJU JEDINSTVENE, NEDELJIVE PLANETE kao živog organizma i ekološkog entiteta najvišeg ranga svekolikog života u vasioni.

Život(postojanje i budućnost) Ljudskog roda u celini, kao i život svakog pripadnika ljudskog roda je funkcija (i u funkciji je) Jedinstvene-Nedeljive Planete.

Svi ostali zaključci nužno slede iz takvog ultimativnog stava.

Ovo znači da odgovornost Čoveka kao Demijurga-Stvaraoca, ne samo prema vlastitim usavršavanju (vrsnom i individualnom ) već i prema svim entitetima razuma koje stvara i koje će stvoriti, kao i prema Vasioni u celini, postaje božanska.

Božanske mogućnosti i novostečene moći, podrazumevaju upravno proporcionalnu i božansku odgovornost ali i upravno proporcionalnu božansku ljubav prema svemu postojećem i prema svemu što će tek postati i biti stvoreno: prirodnim putem ili artificijelno.

To je na delu.

Ljudski je rod odlučno zakoračio ne samo u fizički Kosmos već i u Multiverzume, koje suštinski određuju sledeće reči:Razumevanje (Kognicija, Treće stanje svesti)

Ljubav, Sloboda, Širenje (Emocija, Praksis).

Usavršavanje, Unapređenje, Menjanje (Učenje, Praksis).

Promena i Prihvatanje (Konacija, Praksis).

Jedinstvenost i Jedinstvo ( etvrto stanje svesti, Put za Dalje).

O autoru

administrator

Ostavite komentar