TAKNUTO ĆAKNUTO

VEČNI ŽIVOT U „CRNOJ RUPI”

1.495 pregleda
„Crna rupa” (Vikipedija)

To znači da, ukoliko bi čovek to preživeo, njegova prošlost bi bila izbrisana, a on bi nastavio da živi u beskonačnom broju budućnosti.

„Crna rupa” bi mogla da izbriše prošlost i omogući večni život? Prema tvrdnjama većine astrofizičara, kada čovek jednom uđe u crnu rupu – to je to. Gravitacija će ga uvući u singularnost –  jednodimenzionalni beskrajno mali prostor koji sadrži ogromnu masu, pri brzini svetlosti. I to je kraj.

Međutim, nova studija Univerziteta Berkli bavi se pretpostavkom da ljudi, ne samo što bi mogli da prežive upadanje u crnu rupu, nego bi crna rupa izbrisala njihovu prošlost otvarajući im put ka „beskonačnoj budućnosti”.  Fizičar Peter Hinc tvrdi da bi čovek, koji se nađe u relativno bezopasnoj „crnoj rupi”, možda mogao da se oslobodi prirodnih zakona fizike – i da preživi.

Kako se univerzum širi, „crne rupe”
vuče unutrašnji pritisak koji se suprotstavlja
gravitaciji. Istovremeno postojanje ova
dva efekta moglo bi da stvori zone iza
horizonta događaja, gde bi se objekti
nalazili „odvojeni od svoje prošlosti
i bez određene budućnosti”.

Prema zakonima fizike, masa zvezde, nastale usled gravitacionog kolapsa, sabijena je u beskrajno mali prostor – singularnost.  Da bi uspeli da objasne nesklad između pravila univerzuma i nepostojanja zakonitosti crnih rupa, fizičari su izmislili teorijski termin – kosmička cenzura.

Peter Hinc (Vikipedija)

Teorija pretpostavlja da postoji barijera unutar „crnih rupa” iza koje pravila univerzuma prestaju da važe. Ona predstavlja granicu preko koje svetlo i radijacija ne mogu da pređu. Hinc i njegov tim su, primenom teorije kosmičke cenzure na crne rupe, zaključili da singularnost i barijere mogu da koegzistiraju.

Kako se univerzum širi, „crne rupe” vuče unutrašnji pritisak koji se suprotstvlja gravitaciji. Istovremeno postojanje ova dva efekta moglo bi da stvori zone iza horizonta događaja, gde bi se objekti nalazili „odvojeni od svoje prošlosti i bez određene budućnosti”.

To znači da, ukoliko bi čovek to preživeo, njegova prošlost bi bila izbrisana, a on bi nastavio da živi u beskonačnom broju budućnosti.

(Izvor B92)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar