MEĐU IZMEĐU

VELIKA NESTAŠICA PESKA

426 pregleda

Godišnje se potroši oko 50 milijardi tona širom sveta, dvostruko više nego što nastane mrvljenjem u svim rekama na našoj planeti.

Čovečanstvu pesak curi između prstiju u doslovnom smislu. Kao u peščaniku koji odmerava vreme. Sveoopšti nedostak usitnjenih sedimentnih stena (najpretežniji deo čini kvarc) na svetskom tržištu pospešuje veliku krađu u rekama i na plažama.

Godišnje se potroši oko 50 milijardi tona širom sveta, dvostruko više nego što nastane mrvljenjem u svim rekama na našoj planeti. Uglavnom se utroši na izgradnju novih gradova koja je uzela maha, naročito u zemljama u razvoju. „Pesak je suštinski sastojak savremenog života”, napisao je pisac i novinar Vins Baiser u svojoj knjizi.

Gradsko stanovništvo se više nego upetostručilo od 1950. godine – sa 746 miliona na 3,9 milijardi duša. S porastom od 5,2 odsto iz godine u godinu već sledeće potražnja će 2019. dostići 51,7 milijardi tona. U ukupnom poslovanju to iznosi 70 milijardi dolara godišnje.

Do kraja stoleća sasvim će iščeznuti s morskih kupališta u južnoj Kaliforniji. Od 2008. gotovo 90 odsto svetskih plaža smanjilo se, u proseku, za 40 metara. Kina je trošila više peska minulih godina nego što su SAD činile u toku 20. veka. U Indiji je postao toliko tražem da je isporukupreuzeo organizovani kriminal, najjača organizacija „Peščana mafija” upošljava 70.000 ljudi koji ga vade iz reka.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar