MEĐU IZMEĐU

ZA NEKOLIKO SEKUNDI

354 pregleda
MOBILNI punjenje

Tanki i savitiljivi kondenzator, napravljen na Univerzitetu Srednja Florida, skladišti više energije i može da se napuni od 30.000 puta bez ikakvog opadanja snage.

Novi tehnološki postupak, kako seočekuje, označiće veliki preokret u punjenju mobilnih telefona i električnih vozila.

Poželite li da zamenite baterije, možete mobilni telefon napuniti za nekoliko sekundi i da to ne ponovite najmanje jednu sedmicu. Vlasnici „pametnih telefona” znaju da posle 18 meseci svako napajanje sve kraće traje i da se baterije sve češće prazne.

Naučnici sa Floride proučavali su upotrebu nanomaterijala za unapređenje kondenzatora koji će poboljšati ili, čak, odmeniti baterije u elektronskim uređajima. To je težak izazov, jer kondenzator sačuva više energije ukoliko su litijum-jonske baterije veće i veće. U ogledima su korišćeni dvodimenzionalni materijali, debljine samo nekoliko atoma.

Tako su osmislili kondenzatore sastavljene od miliona nanometarskih žica prečnika jednog nanometra (milioniti delić milimetra), presvučene dvodimenzionalnim materijalom. Visoko provodno jezgro omogućavalo je brz protok elektrona u punjenju i pražnjenju, a dvodimenzionalni omotač kojim je ravnomerno obmnotano omogućavao je visok prinos energije i gustinu snage.

Tako je postignuta ciklična stabilnost koja određuje koliko puta uređaj može da se napuni i isprazni pre nego što počne da mu opada snaga. Na primer, litijum-jonska se puni manje od 1.500 puta bez znatnog opadanja, kondenzator od dvodimenzionalnih materijala nekoliko hiljada puta. Novi tehnološki postupak na Floridi ne ispoljava slabljenje ni, čak, posle 30.000 ponovljenih punjenja!

O autoru

Stanko Stojiljković

1 komentar

Ostavite komentar