MEĐU IZMEĐU

ŽIVOTINJE „NOĆNE PTICE”

1.401 pregleda

Pošto im ljudi sve više oduzimaju njihova prirodna staništa, nekim životinjama je jedino rešenje da se okrenu „noćnom životu”.

Studija pod nazivom The influence of human disturbance on wildlife nocturnality koju su objavili istraživači sa američkih Univerziteta u Kaliforniji i Bozi stejt univerziteta pokazuje da su mnoge životinje poput lisica, jelena i divljih svinja iz straha od ljudi i njihovih aktivnosti postale „noćne ptice”.

Istraživači su analizirali 76 studija u kojima je posmatrano na koji način su čak 62 vrste sisara na šest kontinenata promenile ponašanje kao odgovor na ljudske aktivnosti poput lova ili uzgoja voća i povrća. U istraživanjima su korišćene najrazličitije aktivnosti za praćenje životinja, od GPS uređaja do kamera koje se pokreću pokretanjem tela životinja.

Tako, na primer, sisari koji su ranije
ravnomerno delili svoje aktivnosti
na dnevne i noćne, sada su povećali
noćne aktivnosti za čak 68 odsto.

Rezultati ovog eksperimenta su sledeći: kada padne noć, posmatrane životinje postaju daleko aktivnije nego što su bile pre dolaska ljudi i njihovih aktivnosti.

Bežanje od ljudi (Vikipedija)

Tako, na primer, sisari koji su ranije ravnomerno delili svoje aktivnosti na dnevne i noćne, sada su povećali noćne aktivnosti za čak 68 odsto. Zanimljivo je da životinje slično reaguju na ljudske aktivnosti bez obzira da li ih one direktno dotiču ili ne. Na primer, jelen može da postane aktivniji noću samo zato što vidi ljude kako love blizu njega, a ne zato što je on njihova meta.

Ova promena od dnevnih ka noćnim životinjama je važna zato što pomaže da ljudi i životinje koegzistiraju u miru. Ona ipak može da ima i veći značaj: znajući za noćna ponašanja pojedinih vrsta, nadležni organi mogu da ograniče ljudske aktivnosti u periodima kada su ove životinje aktivnije.

Međutim, kako upozoravaju autori studije, i sama promena ima svoje rizike.

Ovakv noćni stil života može da umanji sposobnost životinje da lovi i pronađe hranu, pa čak i da se negativno odrazi na njene šanse da pronađe partnera. On dalje može uticati na prirodne obrasce života čak i ako životinje to čine kako bi smanjile interakciju sa ljudima. To što životinje postaju aktivnije noću ne znači da su pobegle od ljudskog uticaja. I samo bežanje od ljudi u noć pokazatelj je koliko neograničene ljudske aktivnosti loše utiču na svet oko nas.

(Izvor CPN)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar