MEĐU IZMEĐU

ZEMLJA TEŽI 6 RONAGRAMA

341 pregleda

Da bi se nosio sa eksponencijalnim rastom podataka koji će ubrzano nastaviti da se povećavaju zbog kvantnog računarstva, digitalizacije i sličnih događaja, metrički sistem posle tri decenije dobija svoje prvo ažuriranje. Istovremeno, ova količina podataka počinje da se približava najvišem prefiksu koje trenutno koristimo.

Najnoviji prefiksi metričkog sistema: rona, queta, ronto i quecto su usvojeni na 27. generalnoj konferenciji za tegove i mere u Versaju, u Francuskoj. Rona i queta opisuju izuzetno velike, dok ronto i quecto opisuju izuzetno male brojeve. Ovo je prvi put od 1991. godine da se Međunarodni sistem jedinica ili SI proširio kada su dodati prefiksi zeta, jota, zepto i jokto. Numerički, rona je 1027 (iza 10 sledi 27 nula), a queta je 1030 (30 nula). Njihovi manji parnjaci ronto i quecto odnose na 27 i 30 nula, a one dolaze posle decimalnog zareza. Do sada su opseg metričkog sistema ograničavali jota i jokto (24 nule).

Upotreba odgovarajućeg prefiksa čini stvari razumljivijim. Masa Zemlje je 6 ronagrama (šestica praćena sa 27 nula). Masa Jupitera je 2 kvetagrama. Masa elektrona je oko jednog rontograma, a masa jednog bita podataka na mobilnom telefonu je oko jednog kektograma.

Faktor množenja   naziv   simbol

1027                           rona          R

10-27                          ronto         r

1030                           queta        Q

10-30                          quecto       q

 

(Sve je fizika)

O autoru

administrator

Ostavite komentar