MEĐU IZMEĐU

KIŠE DIJAMANATA ČEŠĆE

221 pregleda

Ledene planete mogu imati čestu pojavu – dijamantsku kišu. Suprotno ranijim verovanjima, dijamanti se formiraju na manje ekstremnim temperaturama nego što se pretpostavljalo, što potencijalno čini taloženje dijamanata uobičajenim unutar ledenih divova. Raniji eksperimenti stvorili su zabunu u pogledu uslova za formiranje dijamanata na planetama poput Urana i Neptuna. Sprovedene su dve vrste eksperimenata, dinamička kompresija koja uključuje iznenadne udare i statička kompresija što uključuje postupnu kompresiju. Prethodni eksperimenti dinamičke kompresije zahtevali su više temperature i pritiske za formiranje dijamanta.

Mango Frost i saradnici iz američke Nacionalne akceleratorske laboratorije SLAC izveli su inovativne eksperimente statičke kompresije s dinamičkim zagrijavanjem. Stisnuli su polistiren, sličan stiroporu, između dijamanata i izložili ga pulsevima iks-zraka. Dijamanti su se pojavili na približno 2.200 Celzijusovih stepeni i pod pritiskom od 19 gigapaskala, odražavajući uslove u plitkim unutrašnjostima planeta poput Urana i Neptuna. Suprotno rezultatima ranije dinamičke kompresije, pritisci su bili znatno niži, što dovodi u pitanje prethodne rezultate.

„Naši rezultati se nisu slagali s ranije utvrđenim i to nije ono što smo očekivali, ali su se lepo uklopili i na neki način sve povezali”, objasnio je Frost. Razlika u vremenskim okvirima može objasniti zašto je formiranje dijamanta pod niskim pritiskom izostalo u ranijim eksperimentima dinamičke kompresije.

Otkriće studije, koja je objavljena u časopisu Nature Astronomy, ukazuje na mogućnost pojave dijamantske kiše na manjim egzoplanetama. Među više od 5.600 potvrđenih do sada, više od 1,900 moglo bi imati dijamantsku kišu, menjajući prethodne pretpostavke o učestalosti takve planetarne pojave u svemiru. Osim toga, unutar Sunčevog sistema, dijamanti bi se mogli formirati na manjim dubinama nego što se verovalo, što bi uticalo na naše razumevanje unutrašnjosti divovskih planeta. Plića formacija mogla bi uticati na prolazak dijamantske kiše kroz sloj leda prema središtima ovih planeta, delujuući na slabo poznata magnetska polja. Novo otkriće otvara i nove poglede na planetarnu dinamiku i pojavu padavina.

 

(Ilustracija Getty Images)

(Zimo)

O autoru

administrator

Ostavite komentar