MEĐU IZMEĐU

SUNČEVA PEĆ NA 1.050°C

241 pregleda

Inženjeri su osmislili uređaj koji može generisati temperature više 1.000 Celzijusovih stepeni prikupljanjem sunčeve svetlosti. Jednoga dana bi se mogao koristiti kao zelena alternativa fosilnih goriva u proizvodnji materijala poput čelika, stakla i cementa. Naime, da bi se proizveli pomenuti materijali, potrebno je zagrejati sirovine iznad 1.000 stepeni. „Otprilike polovica energije koju koristimo ne pretvara se u električnu. Koristi se za proizvodnju materijala koji su nam potrebni u svakodnevnom životu i industriji”, rekao je Emilijano Kazati sa ETH Cirih u Švajcarskoj, a prenosi New Scientist.

Solarne peći koje preko niza pokretnih ogledala fokusiraju sunčevu svetlost na prijemnik mogu generisati visoke temperature, ali ne i preći 1.000 stepeni. Stoga su Kazati i saradnici dizajnirali solarni prijemnik sa slojem kvarca. To je poluproziran materijal koji propušta svetlosnu energiju, ali blokira toplotnu. Naime, dok se silicijum zagreva od koncentriaane sunčeve svetlosti, kvarc sprečava oticanje toplotne energije; zadržavajući toplotu i smanjujući gubitak energije unutar sistema.

Pomenuti tim je testirao modifikovani solarni prijemnik u postrojenju koje simulira sunčevu svetlost i ustanovio da može lako generisati 1.050 Celzijusovih stepeni, a mogao bi dostići 1200! Mada se za sada radi o rezultatima početnih ispitivanja, Kazati se nada da će se jednog dana ovaj prijemnik naširoko koristiti kao zelena alternativa za stvaranje visokih temperatura u industriji. Istraživanje  Solar thermal trapping at 1,000°C and above objavljeno je u časopisu Device.

(Ilustracija Device/Casati et al)

(Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar