MEĐU IZMEĐU

TALK PRAH KANCEROGEN?

292 pregleda

Agencija za rak (IARC), Svetske zdravstvene organizacije (WHO), ocenila je da je talk prah „veroatno kancerogen” za ljude. Odluka se temelji na „limitiranim dokazima” po kojima on može uticati na razvoj raka jajnika kod žena, na „dostatnim dokazima” po kojima se povezuje s razvojem raka na pacovima i na „snažnim mehaničkim dokazima” po kojima postoje znaci kancerogenosti u ljudskim ćelijama. Talk je prirodni mineral koji se često koristi za izradu dečjeg pudera, kojem je izložena većina ljudi. No, najveće izlaganje mineralu jeste kada se on vadi, prerađuje ili koristi za izradu drugih proizvoda.

Treba podsetiti da se prirodan mineral sastoji od magnezijuma, silicijuma, kalcijuma i kiseonika, a odlikuje ga blag zemljani miris. Ne rastvara se u vodi, alkoholima, ni uljima, što mu daje posebne odlike i široku primenu u kozmetici. Agencija navodi da postoje brojne studije koje dosledno ukazuju na povećane stope raka jajnika kod žena koje koriste ili su koristile talk prah na svojem polnom organu. Istovremno se ne isključuje mogućnost da je u nekim studijama bio kontaminiran azbestom, a on je neposredni uzročnik raka.

Rezultati istraživanja su objavljeni u naučnom časopisu The Lancet Oncology. Kevin Mekonvej, statističar na britanskom Otvorenom univerzitetu, koji nije učestvovao u istraživanju, upozorio je da je u slučaju IARC-ove procene „najočitije tumačenje zapravo pogrešno”. On ističe da je „cilj Agencije da odgovori na pitanje postoji li kod neke materije potencijal da izazove rak pod uslovima koje ona ne specifikuje, niti navodi”. S obzirom na to da su sprovedene studije bile posmatračke, zbog čega nisu mogle dokazati uzročno posledičnu vezu, iznesene podatke ne bi trebalo shvatiti kao nešto što može poslužiti kao konačan dokaz.

Objava je usledila samo nekoliko sedmica nakon što je američki farmaceutski i kozmetički div Johnson & Johnson pristao da isplati 700 miliona dolara za konačno rešavanje optužbi po kojima je obmanuo kupce kada je posredi bezbednost kompanijskih proizvoda na bazi talka. Kompanija u nagodbi nije priznala zloupotrebu, mada je 2020. Godine povukla proizvod sa severnoameričkog tržišta. Saglasno sažetku studija objavljenim 2020, a obuhvaćeno je 250.000 žena iz Sjedinjenih Država, nije ustanovljena statistička veza između korišćenja talk praha na polnom organu žena i rizika od razvoja raka jajnika.

IARC je klasifikovao hemijsko jedinjenje akrilonitril, koji se koristi za izradu polimera „kancerogenih za ljude”, što je najviša stepen upozorenja. Izneseno je „dovoljno dokaza” koji povezuju akrilonitril s razvojem raka pluća. Polimeri sastavljeni od navedenog jedinjenja koriste se za izradu raznih predmeta – od vlakana u odeći do tepiha, plastike i ostalih potrošačkih proizvoda.

(Ilustracija Shutterstock)

(Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar