МЕЂУ ИЗМЕЂУ

ДВЕ НОВЕ ВРСТЕ СТОНОГА

NHM Wien, N. Akkar

Сарадња између Београдског универзитета и Природњачког музеја у Бечу довела је до открића две нове врсте стонога из рода Haasea.

Др Несрин Акари, кураторка збирке стонога у Природњачком музеју у Бечу, и др Драган Антић са Београдског универзитета, научници су који су систематски испитивали европски род стонога Hassea 1895 и тако открили две нове врсте из Аустрије и Србије које до сада нису описане. Једна од врста Haasea makarovi (Аntić&Аkkari 2020) прикупљена је последњих година у пећини Бездан у близини Пријепоља, а сада је први пут описана. Друга врста Haasea gruberi (Аntić& Аkkari 2020) била је скривена у постојећој збирци стонога Природњачког музеја у Бечу више од 70 година, јер је тада погрешно идентификована.

Двоје научника су за потребе пројекта поново истражили све познате врсте овог рода. Они су испитали хиљаде примерака из збирке Природњачког музеја у Бечу и референтни материјал из природњачких музеја у Берлину, Женеви, Минхену и Софији. Овим пројектом се додатно истиче значај научних збирки као скупа актуелних и историјских података.

(Извор Б92)

О аутору

Stanko

Оставите коментар