MEĐU IZMEĐU

MIRISANJEM PROTIV RAKA

327 pregleda

Prema novom istraživanju, pojedini mirisi (poput zrelog voća ili fermentisane hrane) mogu uticati na ekspresiju gena u ćelijama koje se nalaze daleko od našeg nosa. Ako buduća proučavanja potvrde ove nalaze, postoji mogućnost da se rak ili neurodegenerativne bolesti leče i mirisanjem ispaeljivih jedinjenja.  Geni kodiraju proteine, a proteini diktiraju funkciju ćelije. Hiljade izraženih gena u određenoj određuje šta ona može učiniti.

 

„Iznenadilo nas je da mirisanje može neposredno promeniti ekspresiju gena, čak i u tkivima koja nemaju receptore mirisa”, rekao je molekularni biolog Anandašankar Rej sa Univerziteta Kalifornija. Istraživači pet dana izložili vinske mušice (drosophila melanogaster) i miševe različitim dozama para diacetila, jedinjenja koje oslobađa kvasac u voću u toku fermentacije. Diacetil je i nusproizvod u pivarstvu, a znao se dodavati u da kako bi se dobila aroma slična maslacu. Ponekad ga možemo naći i u elektronskim cigaretama.

 

Naučnici su otkrili da u ljudskim ćelijama uzgajanim u laboratoriji diacetil može delovati kao inhibitor histonske deacetilaze (HDAC). Diacetil je izazvao velike promene u ekspresiji gena kod mušica i miševa. Promene su se dogodile i u ćelijama mozga i pluća. To su, inače, enzimi koji pomažu da se DNK čvršće obmota oko histona (belančevina, odnosno bazičnih proteina koje pronalazimo u jedru ćelije) pri čemu se geni onda mogu lakše izraziti. Inhibitori HDAC se već koriste u lečenju raka krvi.

 

U sledećim  ogledima otkrili su da pare diacetila zaustavljaju rast ćelija ljudskog neuroblastoma gajenog u posudi. Izlaganje je, takođe, usporilo napredovanje neurodegeneracije Huntingtonove bolesti kod muve. „Važnost našeg otkrića je u tome da neka ispaeljiva jedinjenja koja emituju mikrobi ili dolaze iz hrane mogu promeniti epigenetska stanja u neuronima i drugim eukariotskim ćelijama”, naglasio je dotični naučnik.

 

Istraživanje, međutim, ima svojih ograničenja i ne pruža detaljnu analizu temeljnih mehanizama koji bi mogli objasniti kako mirisi izazivaju epigenetske promene u ćelijama. Za sada nije poznato može li ponovno izlaganje mirisima na koje često nailazimo imati dugoročne posledice po zdravlje. Istraživanje Plasticity of gene expression in the nervous system by exposure to environmental odorants that inhibit HDACs objavljeno je u časopisu eLife.

 

(Ilustracija Shutterstock)

(Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar