MEĐU IZMEĐU

NA KOGA JE DETE PAMETNO

231 pregleda

Saglasno opšteprihvaćenom mišljenju, intelekt dete nasleđuje od oba roditelja. Međutim, genetičari su otkrili da na jednom roditelju ipak leži više odgovornosti kada je ova crta ličnosti u pitanju. Da li je to majka ili otac? „Ma, samo neka je lepa na mene, a pametna na tatu i osvojiće svet” – rečenica je koju ste sigurno makar jednom čuli u porodici sa malom decom. Međutim, naučnici su ustanovili da je, iako se putem genetike na dete prenose osobine oba roditelja, za intelekt više zadužena majka. Ovo zanimljivo otkriće iz genetike objavljeno je na naučnom portalu Psychology Spot, a do njega su došli naučnici Odeljenja socoiloških nauka američkom Saveta medicinskih istraživanja. Kako se intelekt prenosi sa roditelja na dete i kako su naučnici uopšte došli do ovog zaključka?

 Geni koji odgovorni za nivo intelekta nalaze se na iks hromozomu. Žene imaju dva takva hromozoma, dok muškarci samo jedan, pri čemu je drugi – ipsilon. Dakle, već na osnovu genetičkih karakteristika oba roditelja, šanse da dete nasledi intelekt od majke su dvostruko veće nego da ga nasledi od oca. Međutim, od ukupnog stepena intelekta, tek između 40 do 60 procenata je nasleđeno – preostali deo se stiče kroz odrastanje. Da bi došli do ovog zaključka, naučnici su sproveli detaljnu analizu podataka dobijenih od 12.680 ispitanika uzrasta od 14 do 22 godine. U obzir su se uzimali kvocijent inteligencije (IQ) dece, rasa, stepen obrazovanja i socijalno-ekonomski stepen, analiza je pokazala da je, ipak, najveći uticaj imao IQ majke.

 Iako se, genetički gledano, nivo intelekta nasleđuje po ženskoj liniji, značaj očeva u formiranju ukupnog stepena inteligencije uopšte nije zanemarljiv. Štaviše, između 40 i 60 procenata intelekta deca dobijaju za vreme odrastanja, tako što sakupljaju i upijaju impulse koje dobijaju od okruženja. Tako je ustanovljeno i da je u porodicama u kojima otac zauzima značajnu poziciju kod muške dece primećen viši nivo intelekta nego u porodicama u kojima muška figura odsustvuje ili je slaba. Kod ženske dece ovakva zakonitost nije uočena.

 

(Ilustracija Canva/evgenyatamanenko)

(RT Balkan)

O autoru

administrator

Ostavite komentar