MEĐU IZMEĐU

PLAGIJAT: NIJE-JESTE

591 pregleda

Da li je plagiran udžbenik akademika Radomira Lukića„Uvod u pravo”?

Odlukom Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu da knjiga profesora Pravnog fakulteta Dragana Mitrovića nije plagijat knjige „Uvod u pravo”akademika Radomira Lukića, ovaj slučaj je okončan, jer je odluka univerzitetskog Odbora kao drugostepenog organa konačna.

Profesori koji su nezadovoljni ovakvim ishodom mogu da pokrenu spor pred Upravnim sudom, ali on po pravilu utvrđuje da li je poštovana procedura, a ne da li je nešto plagijat, rečeno je „Danasu”na Pravnom fakultetu, povodom oglašavanja grupe pravnika, koji su ocenili „pravno neutemeljenim”odluke Etičke komisije Pravnog fakulteta i Odbora za profesionalnu etiku da pomenuta knjiga profesora Mitrovića nije plagijat.

Na Pravnom fakultetu kažu da je Nastavno-naučno veće o tome raspravljalo i da je utvrđeno
da nema osnova za pokretanje postupka, jer je DraganMitrović u svojoj publikaciji naveo
da je koristio delove Lukićeve knjige.

Slučaj je otvoren još 2003, kada je grupa nastavnika i saradnika na predmetu Uvod u pravo na beogradskom Pravnom fakultetu iznela navode da su knjigom „Osnovi prava”Dragana Mitrovića, objavljenom za potrebe jednog privatnog fakulteta, teško povređena moralna i autorska prava profesora Lukića. Na fakultetu kažu da je Nastavno-naučno veće o tome raspravljalo i da je utvrđeno da nema osnova za pokretanje postupka, jer je Mitrović u svojoj publikaciji naveo da je koristio delove Lukićeve knjige. Iako je ostavljeno vreme da se inicira i formalno pokretanje i nastavak postupka, niko nije podneo takvu inicijativu, pa je slučaj pravosnažno okončan, objašnjavaju na fakultetu.

On je ponovo aktiviran početkom 2016, kada je profesorka Jasminka Hasanbegović po drugi put optužila Mitrovića za plagijat. S obzirom da nije bilo novih činjenica, te da 12 godina ranije nije dokazano postojanje plagijata, Veće se saglasilo da je ovo pitanje okončano. Hasanbegović je potom podnela žalbu univerzitetskom Odboru za profesionalnu etiku, gde je taj slučaj stajao izvesno vreme, a nakon što su usvojeni novi pravilnici koji regulišu pitanje neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, ponovo je vraćen fakultetu, koji je prva instanca u tom postupku.

U martu ove godine je zasedala Etička komisija Pravnog fakulteta, kojom je predsedavao profesor Dejan Popović i čiji su članovi svi šefovi katedri na tom fakultetu ili njihovi zamenici. Etička komisija je jednoglasno odlučila da je postupak pravosnažno okončan 2004, da se ne može ponovo pokretati jer nije navedena nijedna nova činjenica, te da nema razloga za formiranje stručne komisije koja bi preispitala navode o plagijatu. Na odluku Etičke komisije Hasanbegović je podnela prigovor univerzitetskom Odboru za profesionalnu etiku, koji je kao drugostepeni organ odbacio njenu žalbu i potvrdio prvostepenu odluku Etičke komisije Pravnog fakulteta.

I dok je za Pravni fakultet time stavljena tačka na ovaj slučaj, pravnici koji su se oglasili tvrde da se o navodima grupe profesora Pravnog fakulteta od 2003. do danas „nije meritorno izjasnilo nijedno nadležno fakultetsko, univerzitetsko, niti sudsko telo ili organ, te da o tom pitanju nema nikakve presuđene stvari”.

Navode da odluke Etičke komisije Pravnog fakulteta i Odbora za profesionalnu etiku „zanemaruju činjenice i ugrožavaju slobodu izražavanja o pojavama plagijatorstva”. Ističu da su „sigurni da će drugostepeni sud postupiti po pravu i uvažiti ranije izraženo stručno mišljenje nastavnika i saradnika na predmetu Uvod u pravo”. U suprotnom bi, kako kažu, bile pogažene osnovne tradicionalne akademske i naučne vrednosti istine i intelektualne čestitosti, koje podrazumevaju poštovanje tuđih naučnih i intelektualnih dela, a ne njihovo protivpravno prisvajanje”, navodi se u apelu grupe pravnika, objavljenom u četvrtak u našem listu.

– Ako se nalazima najeminentnijih stručnjaka, koji ukazuju da plagijat postoji, prilazi na ovakav način, čisto formalistički, dolazimo u situaciju da niko nikada ni o čemu neće progovoriti i zapravo pospešujemo da se o plagijatima ćuti – ocenila je za „Danas”jedna od potpisnica apela Vida Petrović Škero.

(Izvor Danas)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar