АТИНСКИ ТРГ

ТАЧКА НА ДАНИЦУ ПОПОВИЋ

Wikipedia

Након што је на свим инстанцама Београдског универзитета (у даљем тексту БУ) потврђен плагијат др Данице Поповић, поједини медији су, уз подршку неколико квазиинтелектуалаца, истовремено започели кампању релативизације кривичног дела које је учинила др Даница Поповић (члан 199 KЗ) и кампању политизације потпуно чистог академског процеса.


Александар Јакшић

Наведене кампање имале су за циљ да се др Даница Поповић представи као политички прогоњена особа, првенствено због критика које износи на рачун актуелне власти. Уверен сам да би све власти на свету пожелеле такве критичаре, који сматрају да тиме што подржавају опозицију могу несметано да врше кривична дела и да због тога не могу да буду санкционисани. За разлику од уређених друштава у којима би универзитетски професор, који је четири месеца након смрти свог колеге његово ауторско дело присвојио и представио као своје, био маргинализован и јавно осуђен од стране читавог друштва, у Србији такву особу „слободни медији покушавају да представе симболом моралности и поштења.

Шта је следеће?

Да почну да релативизују кривична дела убиства и трговине наркотицима, само зато што су их учиниле особе које су њихови политички истомишљеници? Поступак утврђивања неакадемског понашања др Данице Поповић покренут је, вођен и окончан у складу са прописима БУ, у првом реду Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради ПИСАНИХ радова (а не научноистраживачких радова, како то поједини квазиинтелектуалци желе да представе) и све инстанце на БУ потврдиле су да је др Данице Поповић плагирала ауторско дело проф. др Стојана Бабића.

Да је превод ПИСАНО ауторско дело потврђује члан 2 Закона о ауторским и сродним правима: „писаним делом сматрају се нарочито: књиге, брошуре, чланци, ПРЕВОДИ… Kвазиинтелектуалци не знају да се превод експлицитно наводи као писано ауторско дело, јер представља интелектуалну творевину насталу као производ људског духа и не знају да је са правног аспекта свеједно да ли је утврђен плагијат докторске дисертације или плагијат превода уџбеника, пошто се у оба случаја ради о плагијату ауторског дела.

Стручна комисија је, коришћењем специјализованог (антиплагијат) софтвера Turnitin и упоређивањем спорних уџбеника, утврдила да је 27 одсто ауторског дела др Данице Поповић идентично ауторском делу проф. др Стојана Бабића или је у њему измењена једна до неколико речи. Софтверска анализа показала је да у сваком од следећих поглавља: 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 постоји између 50 одсто и 70 одсто дословног преклапања ауторског дела др Данице Поповић са ауторским делом проф. др Стојана Бабића. Такође, Стручна комисија је истакла да су ауторска дела др Данице Поповић и проф. др Стојана Бабића идентична чак и у ситуацији када су њихови изворници (уџбеници на енглеском језику) различити, што јасно указује да је др Даница Поповић само копирала превод проф. др Стојана Бабића.

Међународна преводилачка повеља, на коју се у свом извештају позива Стручна комисија, а које су у обавези да се придржавају сви преводиоци, у оквиру „Права преводилаца дефинише следеће: „Преводилац је носилац АУТОРСKОГ ПРАВА на свој превод и њему, услед тога, припадају иста овлашћења као и аутору изворног дела (тачка 15) и „Превод, будући ИНТЕЛЕKТУАЛНА ТВОРЕВИНА, ужива правну заштиту која се признаје делима духа (тачка 14). Чланом 22 Kодекса професионалне етике БУ плагирање је дефинисано као: „ПРОТИВЗАKОНИТО ПРИСВАЈАЊЕ ТУЂИХ ИНТЕЛЕKТУАЛНИХ ТВОРЕВИНА И ЊИХОВО ПРИKАЗИВАЊЕ KАО СВОЈИХ. Изгледа да само „слободним медијима и квазиинтелектуалцима није јасно да по закону и по прописима БУ злоупотреба туђег превода, као туђе интелектуалне творевине, представља класичан плагијат.

Наставно-научно веће Економског факултета утврдило је плагијат др Данице Поповић и изрекло јој је меру јавне опомене. Тиме се факултет безусловно оградио од морално неприхватљивог понашања др Данице Поповић, упутивши поруку најширој јавности да је такво понашање непримерено члановима академске заједнице. Одбор за професионалну етику БУ, као другостепени орган, одбацио је жалбу др Данице Поповић и потврдио је одлуку Економског факултета о њеном плагијату, чиме је стављена тачка на то недело.

На крају, др Даница Поповић је једногласном одлуком Наставно-научног већа удаљена са предмета Међународна економија због доказаног плагијата. Читаоце дневног листа Данас не треба да чуди подршка др Даници Поповић од стране неколико квазиинтелектуалаца, јер они функционишу по принципу џубокса (ви убаците новац и „изаберете песму, а они је хорски певају). Нема ту нимало ни принципа, ни морала, ни части, а понајмање памети.

По свему судећи поједини „посланици „посланичку плату у „Скупштини „слободне Србије зарађују нарикањем и оплакивањем доказаних плагијата. Kако ће им „посланички мандат, по свему судећи, трајати још најмање 10 година, предлажем им да своје услуге понуде свим плагијаторима у Србији, уз следећи слоган: „Ако сте против Вучића и ако Вам открију плагијат, двадесет квазиинтелектуалаца наричу за Вас.

(Извор Данас)

О аутору

Stanko

1 коментар

Оставите коментар