АРГУСОВ ПОГЛЕД

ЧИЈА ЈЕ МЕТЕОРОЛОГИЈА

Pixabay

Pixabay

Свако даље одржавање важеће геоцентричне теоријске основе дескриптивне метеорологије представља интелектуалну увреду јер због недостатка математике генерише измишљено глобално загревање и измишљене брзе климатске промене па важећа метеорологија представља добру основу за манипулацију метеоролошких политичара.

Мр Милан Т. Стеванчевић

После објављивања хелиоцентричне електромагнетне метеорологије поставило се питање на ком факултету треба да се изучава научна метеорологија. Познато је да Сунце зрачи електромагнетно и да су сви извори енергија у Сунчевом систему магнетска поља на Сунцу. Топлота која се развија на Сунцу не допире до Земље.

Земља се креће у екстремно хладном простору. До Земље допире само електрично поље Сунца које носи електричну струју. Конверзијом електричне струје настаје топлота на Земљи што указује да топлота на Земљи настаје конверзијом рада електричног поља Сунца, односно, електромагнетним приступом.

  • Све ерупције честица Сунчевог ветра настају дејством Лоренцове силе.
  • Пропагација електромагнетске енергије у интерпланетарном простору и атмосфери Земље подлеже законима Сунчевог и Земљиног магнетног поља и дејству електромагнетске силе.
  • Кретање енергија које долазе са Сунца је по резултујућим линијама магнетског поља Сунца и Земље.
  • Киша настаје електронском валенцијом атома кисеоника и водоника.
  • Сви ветрови настају дејством циркулације вектора магнетског поља и електромагнетске силе.
  • Основа свих природних појава у атмосфери и унутрашњости Земље је природна електромагнетска сила.
  • Земљотреси настају индукцијом електромагнетске енергије која долази са Сунца.

Свака од ових природних појава има математичку једначину и математичку поновљивост која почива на диференцијалном и интегралном рачуну, векторској алгебри и дејству две природне макроскопске силе, електромагнетне и гравитационе силе. Треће силе нема. Све горе наведене природне појаве изучавају се на електротехничком факултету али под називом електромагнетика. Један мањи број горе наведених природних појава изучава се факултативно на физичком факултету. Због непознавања природних закона и математике, важећа теоријска основа метеорологије постала је дескриптивна наука која почива на субјективним тумачењима појединаца.

Међутим, важећа краткорочна прогноза времена почива на физици атмосфере и изучава се на физичком факултету. То је једина метеоролошка делатност која припада физичком факултету. Све указује да се научна метеорологија треба изучавати на електротехничком факултету.

Свако даље одржавање важеће геоцентричне теоријске основе дескриптивне метеорологије представља интелектуалну увреду јер због недостатка математике генерише измишљено глобално загревање и измишљене брзе климатске промене па важећа метеорологија представља добру основу за манипулацију метеоролошких политичара.

О аутору

Stanko

Оставите коментар