MEĐU IZMEĐU

GAVRAN KAO SEDMOGODIŠNJAK

822 pregleda

Gavranovi su još jednom dokazali svoje sposobnosti, jer su na poznatom testu koji meri sposobnost samokontrole, pokazali da ga prolaze sa istim uspehom kao i deca. Naime, umeli su da odbiju ponuđenu poslaticu, ukoliko im je bilo predočeno da će dobiti više grickalica ako sačekaju.

 Istraživanje sprovedeno na novokaledonskim gavranovimaje prvo takve vrste koje je sprovedeno na deci i gavranovima istovremeno, naglašavaju istraživači, a zasnovano je na poznatom eksperimentu sprovedenom na deci šezdesetih godina prošlog veka, „Stanfordskom maršmelou” eksperimentu.

Jedan ili dva odjednom

U ovom eksperimentu deca su se nalazila u sobi, a pred njima je na stolu stajao jedan maršmelou. Rečeno im je da će, ukoliko sačekaju 15 minuta i ne pojedu ovaj slatkiš, dobiti još jedan. Mogućnost odlaganja zadovoljenja potrebe da bi se dobilo više, dokazuje da je razvijena sposobnost planiranja, a ovi eksperimenti su sprovođeni radi ispitivanja razvoja ljudskih kognitivnih sposobnosti. Posebno na kom uzrastu su ljudi dovoljno pametni da umeju da odlože trenutno zadovoljenje potrebe kako bi dobili više.

Kada su nagrade bile vidljive i gavranovi i deca su sa uspehom odlagali zadovoljenje kako bi bili nagrađeni i bili su mnogo spremniji da čekaju ukoliko bi nagrada bila kvalitetnija, a ne samo ako je ima više

Naravno, ovakva vrsta testa nije mogla biti primenjena na gavranovima jer, pre svega, ne razumeju govor, ali su naučnici uspeli da prilagode test da bi se mogao sprovoditi na životinjama. Pod rukovodstvom psihologa Rejčel Miler, tim sa Univerziteta u Kembridžu je konstruisao aparaturu koja se sastoji od rotirajućih tanjira u providoj kutiji i otvorom kroz koji može da se uzme hrana.

Dve grickalice su stavljene na tanjire, od kojih je jedna odmah bila dostupna, a one bolje su se nalazile na tanjiru koji se otvarao tek posle izvesnog vremena. U drugom tanjiru su bile ili kvalitetnije grickalice, npr. meso umesto jabuke, ili ih je bilo više. Deci su u ovoj studiji kao nagrade nuđeni različiti svetlucavi stikeri, a ne hrana. Devet divljih gavranova i 61 dete uzrasta od tri do pet godina ispitivano je u dve varijante – kada su nagrade bile vidljive i kada su bile sakrivene ispod pokrivenog tanjira. Kada su nagrade bile vidljive i gavranovi i deca su sa uspehom odlagali zadovoljenje kako bi bili nagrađeni i bili su mnogo spremniji da čekaju ukoliko bi nagrada bila kvalitetnija, a ne samo ako je ima više.

Ume da sačeka

 Ovo je dokazalo da gavranovi hoće da sačekaju kako bi dobili kvalitetniju hranu, a ne samo da bi zadovoljile glad. Ali, kada su nagrade bile sakrivene, deca su se pokazala bolje od gavranovima. Još jedan eksperiment sproveden 2014. godine pokazao je da novokaledonski gavranovi mogu da razumeju uzročno-posledične veze kao i deca. Kada im je zadat test sa presipanjem vode – niz epruveta sa vodom i epruvete u kojima je bila hrana, ali van domašaja – gavranovi su umeli da podignu nivo vode kako bi došli do poslastica. Istraživači na ovoj studiji su procenili da je njihova sposobnost zaključivanja kao kod sedmogodišnjeg deteta.

(Izvor RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar