DARVINOVA NIT

LIBIDO ZNAK RANE SMRTI

1.305 pregleda
Shutterstock

Ovo je prva studija koja ispituje vezu između seksualnog interesa i rizika od umiranja.

Prema nedavno objavljenoj studiji, nedostatak seksualnog interesa kod muškaraca može ukazivati na povećan rizik od rane smrti. Naučnici, naime, smatraju da smanjeni seksualni nagon može ukazivati na neke skrivene zdravstvene probleme, piše Science Alert. Japanski itraživači su analizirali podatke godišnjih zdravstvenih pregleda 20.969 stanovnika (8.558 muškaraca i 12.411 žena) u dobu od 40 ili više godina iz prefekture Jamagata, planinskog područja Japana poznatog po toplim izvorima, hramovima i prirodnim lepotama.

Uočili su da je smrtnost od raka i ostalih uzroka bila znatno viša kod muškaraca sa smanjenim libidom. Ta se korelacija održala čak i kada su razmotrili činioce poput starosti, hipertenzije, dijabetesa, pušenja, konzumacije alkohola, obrazovanja, bračno statusa i mentalnog zdravlja.

Naučnici sa Univerziteta Jamagata posmatrali su samoprocenjene visine seksualnog interesa ispitanika u početnom upitniku i u naknadnoj anketi sprovedenoj godinama kasnije. Od prvobitnih 20.969 učesnika, 503 je u međuvremenu preminulo. Uočili su da je smrtnost od raka i ostalih uzroka bila znatno viša kod muškaraca sa smanjenim libidom. Ta se korelacija održala čak i kada su razmotrili činioce poput starosti, hipertenzije, dijabetesa, pušenja, konzumacije alkohola, obrazovanja, bračnog statusa i mentalnog zdravlja.

„Iako je poznato da seksualna aktivnost i zadovoljstvo doprinose psihološkom zdravlju kod starijih ljudi, do sada nije istražena povezanost između seksualnog interesa i dugovečnosti. Ovo je prva studija koja ispituje vezu između seksualnog interesa i rizika od smrti”, navode autori u istraživanju.Studija je pokazala da žene češće prijavljuju nedostatak seksualnog interesa nego muškarci, no kod njih nije uočena značajna korelacija između nižeg libida i smrtnosti. Budući da se radi o opažajnom istraživanju, ne može se zaključiti koji je od činilaca uzrok, a koji posledica. Naučnici navode da bi nedostatak seksualnog interesa kod muškaraca mogao biti povezan s nezdravim stilom života”.

„Takođe, ako pretpostavimo da je seksualni interes povezan s pozitivnim psihološkim činiocima, njegova odsutnost može uticati na niz upalnih, neuroendokrinih i imunoloških odgovora. Potrebna su dodatna istraživanja da bismo shvatili šta se tačno događa, ali je i ovo otkrivanje potencijalne povezanosti važan korak”, dodaju autori.

Uprkos ograničenjima studije, naučnici smatraju da bi u Japanu trebalo podići svest o seksualnom interesu kao činiocu javnog zdravlja među starijim ljudima.

Treba napomenuti da ovo istraživanje ima nekih ograničenja. Primerice, visina libida se utvrđivala prema pitanju: Osećate li trenutno bilo kakav interes za osobe suprotnog pola?”. Čak i ako pretpostavimo da su svi ispitanici razumeli na šta se to pitanje odnosi, ono je isključilo pojedince sa homoseksualnim sklonostima.Svaka osoba koja je odgovorila ,neʼ definisana je kao osoba bez seksualnog interesa. U skladu s tim, seksualni interes za nekoga istog pola bi se u ovoj studiji smatrao nedostatkom seksualnog interesa”, upozoravaju autori studije i navode da u sledećim istraživanjima ovo treba uzeti u obzir.

Uprkos ograničenjima studije, naučnici smatraju da bi u Japanu trebalo podići svest o seksualnom interesu kao činiocu javnog zdravlja među starijim stanovništvom.Kanadska vlada je, putem materijala za promociju javnog zdravlja, počela da podržava seksualnu aktivnost kao jedan od elemenata programa zdravog starenja. U Japanu postoji više predrasuda o seksu među starijim osobama nego u zapadnom svetu. Nadamo se da će naše otkriće pomoći u promociji seksualnog zdravlja u Japanu”, napisali su autori studije.

Istraživanje s naslovom  Association between lack of sexual interest and all-cause mortality in a Japanese general population: The Yamagata prospective observational study objavljeno je u časopisu PLOS One.

(Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar