MEĐU IZMEĐU

PINGVINI SAMOSVESNI?

140 pregleda
Dastidar

Naučnici decenijama pomoću ogledala testiraju ima li neka životinja određenu samosvesti. Tako se kod živih bića meri inteligencija, tačnije samosvesnost koja je pokazatelj razvijenijih kognitivnih sposobnosti, piše Science Alert.Test je sedamdesetih prošlog veka osmislio Gordon Galup i prilično je jednostavan. Sastoji se od dva jela. Prvo se pred životinju postavlja ogledalo i posmatraju njene reakcije. Ako se ona nakon nekog vremena prepozna, najčešće nema agresivan odgovor; odnosno shvata da gleda vlastiti odraz, a ne neku drugu jedinku.

Da bi se potvrdilo da se životinja uistinu prepoznala, test se ponavlja, ali na malo drugačiji način. Na telu joj se nacrta neka vidljiva oznaka. U slučaju da se prepozna u ogledalu, ona će na neki način reaguje ili pokuša ukloniti znaku. Bitno je da se oznaka nalazi na gornjem delu tela, da je životinji vidljiva jedino ako posmatra svoj odraz.Slonovi, čovekoliki majmuni, delfini, svrake i još neke životinje položile su ovaj test i uz čoveka ušle u ekskluzivni klub živih bića koja imaju sposobnost samopercepcije.

Naučnici su sada stavili ogledalo pred adelijske pingvine (Pygoscelis adeliae)i dobili neobične rezultate.U preliminarnoj studiji koju tek treba da pregledaju nezavisni stručnjaci, Prabir Goš Dastidar iz indijskog Ministarstva nauke i kolege pingvine su podvrgnuli nizu testova sa ogledalom. Grupi od 12 adelijskih pingvina je u različitim uslovima prikazano ogledalo. Kada su se nalazili u grupi, nije bilo mnogo reakcija; ali su izolovani su počeli da istražuju svoj odraz.

„Pravili su brze pokrete glavom, krilima ili telom, od kojih su neki izgledali kao gestovi. Vizuelni fokus bio im je čvrsto usmeren na vlastiti odraz. Ptice nisu pokušale da uspostave kontakt, niti su pokazivale ma kakav znak agresije što ukazuje na to da su verovatno znale da pingvin u ogledalu nije ni prijatelj ni neprijatelj, odnosno da se radi o njima samima”, naveli su istraživači.Međutim, kada su im na vrat stavili crvenu oznaku, pingvini nisu reagovali na promenu izgleda. Naučnici navode da postoji mogućnost da neke vrste pingvina ne vide crvenu boju, pa stoga ne mogu biti sigurni u ovaj rezultat.

„Trebalo bi u budućnosti osmisliti bolje eksperimente. No naše istraživanje pokazuje da su adelijski pingvini verovatno samosvjesni, na šta ukazuju njihove reakcije na odraze u ogledalu”, pišu naučnici. Calja napomenuti da test sa ogledalom ima svoja ograničenja, da nema naučnog konsenzusa koliko je zapravo efikasan. Naime, nisu ga prošle mnoge izrazito društvene životinje, uključujući majmune i gorile, osim ako se pre toga nisu naučile da koriste ogledalo.Uzmimo za primer pse. Sposobni su za empatiju, osobinu koja takođe podrazumeva percepciju sebe i drugih bića, ali obično padaju na testu ogledala. Štaviše, čak i naša deca umeju da ne polože ovaj ispit. Možda samosvest postoji u svojstvu spektra, a ne dihotomno, kao što implicira ogledalski test.

(Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar