TAKNUTO ĆAKNUTO

PORUKA U MOKRAĆI

472 pregleda
ribe

Životinje se sporazumevaju na različite načine: ptice pesmom, lavovi rikom. Ali u prirodi postoji dozivanje koje ljudi retko primećuju. Istraživači su nedavno otkrili da jedna vrsta tropskih riba (siklide) odašilje suparnicama hemijsko upozorenje ispuštajući mokraću.

U ogledu su odvojili velike od malih providnom pregradom. Polovina pregrade imala je rupe kroz koje je prolazila voda u oba smera. Zatim su ubacili ljubičasto obojenu ribu, čiji su urin preobratili u svetlo plavi. Kada su jedne druge ugledale, nakostrešile su peraja i pojurile ka pregradi. I promenile su način mokrenja.

Razdvojene čvrstom barijerom nisu bile u stanju da raspoznaju protivnički urin. Zato su počele češće da uriniraju nastojeći da prenesu poruku. U nedostaku ovog hemijskog signala manje riba su često pokušavale da napadnu svoje veće protivnice.

Pored hemijskih signala, životinje koriste seizmičke vibracije, električnu struju i ultraljubičasto svetlo da komuniciraju.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar