ARGUSOV POGLED

SPLIT SE NE PRETRAŽUJE

1.811 pregleda
Univerzitet u Ljubljani (Vikipedija)

Šta se može saznati pretraživanjem biomedicinskih naučnih i stručnih publikacija iz gradova nekadašnje Jugoslavije, registrovanih u Medline bazi podata? 

Akademik Rajko Igić

Naučna i stručna produktivnost iz raznih ustanova, gradova i zemalja može se pratiti, ako se registruje broj objavljenih publikacija u kvalitetnijim časopisima. Povećanje produktivnosti, ukazuje na kvalitetniji i brži razvoj biomedicinskih disciplina. Za navedenu oblast najznačajnija je Medline baza podataka. Ta baza indeksira više od 5.000 časopisa; ulaz je besplatan (www.Pubmed.gov).

U tabeli su izneti podaci iz pomenute baze o broju radova objavljenih iz odabranih gradova bivše Jugoslavije za 1976, 1996. i 2016. godinu. Cilj prikaza je da se sagleda naša naučna i stručna produktivnost iz biomedicinskih disciplina u četrdesetogodišnjem vremenskom rasponu.

Grad1976. godina1996. godina2016. godina
Beograd*103641850
Novi Sad986346
Kragujevac18236
Niš2156
Subotica3111
Novi Pazar20
Zrenjanin17
Pančevo8
Lraljevo6
Ćuprija6
Valjevo5
Sombor/ Zaječar
Ljubljana41931871
Maribor6250
Nova Gorica52
Zagreb112901596
Rijeka222224
Osijek17157
Sarajevo331222
Tuzla12142
Banjaluka1159
Zenica1256
Mostar256
Skoplje84*15228
Titograd/Podgorica153

 

*Masnim (bold) slovima ispisani su glavni gradovi bivših jugoslovenskih republika.

*Većina publikacija je objavljena u godišnjaku Medicinskog fakulteta u Skoplju.

U periodu od četiri decenije registrovan je povećan broj publikacija iz svih gradova. Manja produkcija 1976. i 1996. godine delom se pripisuje manjem broju naših časopisa uvrštenim u Medline, ratnim operacijama ili blokadi UN i odlascima istraživača u inostranstvo [1].

Dobijeni podaci ukazuju da je veća naučna produkcija u gradovima s medicinskim fakultetom. To se najbolje uočava u onim gradovima koji su nedavno osnovali medicinske fakultete (Kragujevac, Osijek, Tuzla, Banjaluka, Mostar, Maribor, Podgorica; za Split nisu izneti podaci jer engleska reč split onemogućuje automatsko pretraživanje).

Iz gradova u kojima postoje samo bolnice, retko se sreće značajniji broj publikacija. Medicinsko osoblje iz takvih ustanova mahom prezentuje svoje radove na kongresima i stručnim sastancima (u zemlji i inostranstvu) gde se takvi radovi retko publikuju u kvalitetnim časopisima [2].

Vredelo bi da medicinski fakulteti uspostave saradnju s medicinskim centrima šireg regiona; ti centri mogu postati nastavno-naučne baze. Tako bi lokalni doktori mogli sticati nastavna zvanja, studenti dobiti više prilika za kliničku praksu, fakulteti proširivati istraživački potencijal, a pacijenti imati bolju uslugu.

Reference

  1. Igić R. The influence of the civil war in Yugoslavia on publishing in peer-reviewed journals. Scientometrics 2002;53:447-452.
  2. Danilović B. Bibliografija stručnih i naučnih radova lekara somborskog zdravstva 1944-2014. godine. Sombor, Istorijski arhiv, 2015.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar