?> VEŠTAČKO SUNCE SIJA | Galaksija Nova
MEĐU IZMEĐU

VEŠTAČKO SUNCE SIJA

Hiljade svetiljki (Nemački aerokosmički centar)

Hiljade svetiljki (Nemački aerokosmički centar)

Nemački naučnici su nedavno pokrenuli uređaj (Sunlight) koji zovu najvećim veštačkim suncem na svetu, a namenjen je istraživanju proizvodnje goriva koje neće ugrožavati klimu. Skalamerija se sastoji od snažnih svetiljki, ukupne snage 350 kilovata, a nalazi se u gradiću Jilih, u pokrajini Severna Rajna Vestfalija.

Jedno od glavnih područja proučavanja biće proizvodnja vodonika, koji se najčešće dobija elektrolizom vode – razlaganjem na vodonik i kiseonik, što je skupo jer zahteva veliku potrošnju energije.

Kada se sve svetiljke usmere u jednu tačku, stvori se temperatura od 3.000 Celzijusovih stepeni. Tako nastaje vodena para koja se razlaže na vodonik i kiseonik.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar