РАСПИЊАЊЕ МУДРОСТИ

ЗЕМЉОТРЕСНО УБРЗАЊЕ

Тектонске плоче (Википедија)

Убрзано кретање Земље око Сунца узрокује инерцијалне силе, којима масе крутих тектонских плоча делују на много меканију масу астеносферног омотача. Зато што је наша планета уоблику кугле, напрезање тектонских плоча је неједнако, а највеће је у зони замишљеног прстена који је опасујеу опсегу од 23,5 степена северне географске ширине до 23,5 степени јужне географске ширине!Управо због ротације премештају се места најинтензивнијег деловања инерцијалних сила тектонских плоча на мекану масу астеносфере, чиме се квари статика тектонских плоча.


Радован Ђукић

Природна појава позната као земљотрес јестеосциловање честица тла, изазвано природним или вештачким узроцима. Природни узроци су: спонтани или изазвани. Спонтани узроци земљотреса настају услед кретања литосферних-тектонских плоча. Изазвани узроци су последица активности вулкана–вулкански или последица разградње материјала стена и стварања шупљина у Земљиној кори–урвински.

Зашто настају тектонски земљотреси?
То питање је у разматрању и још без
коначног одговора! Сматра се да је узрок
померања тектонских плоча понашање
слојева омотача у астеносфери.

Вештачки узроци земљотреса су последица активности људског људског реметилачког фактора на планети. Пуњење водених акумулација вештачких језера, упумпавање воде у геотермалне изворе енергије, пробе нуклеарних бомби… само су неки од вештачких узрочника земљотреса!
Зашто настају тектонски земљотреси? То питање је у разматрању и још без коначног одговора! Сматра се да је узрок померања тектонских плоча понашање слојева омотача у астеносфери услед размене температуре, при чему дубљи и топлији слојеви врше вертикално кретање ка тектонским плочама, док они расхлађени слојеви врше кретање ка дубини у правцу мантије…?!

Измештање масе
Земља се око Сунца креће елиптичном путањом. Земљина брзина у афелу путање је око 29,3 километара у секунди, а у перихелу око 30,3 километара у секунди. Ово значи да током револуције око Сунца Земља непрестано мења своју тренутну брзину; другим речима, Земља се убрзано креће! Ако се маса убрзано креће, онда на њу мора деловати сила која јој саопштава убрзање, према Другом Њутновом закону (F = m a)! Од перихела ка афелу брзина Земље опада,па се она успорено креће; значи на њу делује сила која је успорава (објашњење постоји). Дејство ових сила је у правцу кретања Земље и колинеарноје њеној путањи револуције.

Утицај Месеца на Земљу чини да је њена елиптична путања благо таласаста. Наиме, центар масе Земље се измешта-одступа од елиптичне путање за око 4.670 километара са њене обе стране, у зависности да ли је Месец у фази уштапа или младог месеца! И ово кретање доноси промене силе и убрзања које делују на Земљу током револуције око Сунца, што је од огромног значаја за интеракцију између тектонских плоча.

Утицај Земљиног природног сателита,
Месеца,огроман јеи огледа се у смицању
правца кретања њене орбите, што орбиту
чини благо таласастом. Тиме на масу
Земље делује додатна сила дајући јој
додатно – променљиво убрзање!

Имајући све ово у виду и знајући масу Земље и њене орбиталне параметре, закључак је да на нашу планету током револуције дефинитивно делује променљива сила просечног интензитета: F ≈ 3,8 x 10²º Н у правцу и смеру колинеарном њеној орбити, дајући јој просечно убрзање a ≈ 64μm/s² !
Ови подаци су од највећег значаја за разумевање механизма настанка тектонских земљотреса!

Грађа Земље је приказана наслици 1.


Слика 1

Литосферу чине Земљина кора и крути горњи део омотача. Литосфера се простире до 100 километарадубине и неједнаке је дебљине. Ослоњена је на меканију астеносферу, која је у крутом стању ниске вискозности са карактеристиком флуида – може да тече. Грађа Земљине коре је таква да је састављена од седам великих тектонских плоча и мноштва мањих, тако да наликује слагалици! На слици 2 дат је приказ тектонских плоча које граде Земљину кору.


Слика 2

Веома снажни тектонски потреси јављају се на спојевима суседних тектонских плоча, уз ослобађање енормно великих енергија, које путем вибрација имају велико разарајуће дејство и могу узроковати тсунами таласе на мору или ерупције вулкана. Самим тим тектонски потреси остављају за собом много људских жртава и огромну материјалну штету!

Јак утицај Месеца
Зашто настају тектонски потреси?
Претходном анализом литосфере и стања кретања Земље установљене су битне околности којима је наша планета перманентно изложена. Најпре, установљено је да на Земљу делује значајно велика сила која њеној маси саопштава убрзање од афела до перихела путање револуције.

Утицај Земљиног природног сателита, Месеца,огроман је и огледа се у смицању правца кретања њене орбите, што орбиту чини благо таласастом. Тиме на масу Земље делује додатна сила дајући јој додатно – променљиво убрзање!

Земљина ротација је релативно брза и траје око 24 сата. Ово кретање је,такође,веома битно за разумевање механизма настанка тектонских земљотреса!

Убрзано кретање Земље током револуције изазива инерцијалне силе крутих и огромних маса коре! Литосферне тектонске плоче су ослоњене на много меканију масу астеносферног омотача. Такође, масе материјала који чине и астеносферу и плашт (mantle), делују ка Земљином језгру тежећи да својом инерцијом спрече убрзавање планете. Из разлога облика планете која је лопта најинтензивније дејство инерцијалних сила масе литосфере је у области замишљеног прстена који опасује Земљу и протеже се између 23,5 степени северне и 23,5 степени јужне географске ширине! Интензитет инерцијалних сила опада ка половима. На слици 3 дат је приказ анализе овог стања деловања инерцијалних сила и аналогија са појавом из свакодневице.


Слика3

Заправо, дешава се исто што ипутнику уседишту аутомобила који из стања мировања почне да убрзава. Тада путник врши велики притисак на седиште дејством инерцијалне силе ( Fi ) своје телесне масе!

Исто тако огромне масе тектонских плоча својим инерцијалним силама ( Fi ) врше енормно велике притиске на астеносферу, која је много меканија и лакше седеформише!

Услед ротације Земљине кугле, места највећих напрезања инерцијалним силама маса тектонских плоча непрестано се мењају! Тај притисак се одражава и на кретања у астеносфери, јер је она у  стању флуида ниске вискозности (може да тече), те према хидрауличним принципима обезбеђује лагано кретање тектонских плоча – од пет до 85 милиметара годишње, углавном ка западу!

Налик куваном јајету
Овим кретањима се перманентно нарушава статика тектонских плоча! Неједнако и стално променљиво напрезање тектонских плоча инерцијалним силама њихових маса чини да се на спојевима између тектонских плоча, услед „замора материјала”јавља периодично разарање чврстих стена тектонских плоча, због чега долази до тектонских потреса!

Вероватно би се могло чути и непрестано „тутњање”Земље, када би људи били
способни да ухватезвуке екстремно ниских фреквенција, јер су габарити планете огромни.

Аналогија овој појави може се представити следећим очигледним примером! Kувано јаје припремимо као на слици 4.

Слика 4

Kада му се насумичним куцањем о тврди предмет поломи љуска, оно практично постаје „модел планете Земље”! Фрактали љуске су аналогија тектонским плочама, мекана опна испод љуске наликује астеносфери, беланце подсећа на плашт,а жуманцена –језгро!Kада тако припремљено јаје трпи притисак шака, као на слици 5,то је аналогно дејству инерцијалних сила маса тектонских плоча у току убрзаног кретања Земље за време револуције!


Слика 5

Kада се покретањем шака напред-назад изазове ротирање јајета под благим притиском, што је аналогно ротацији Земље, можемо чути пуцкетања која настају насумичним сударима и ломљењем љуске, што је аналогија догађањима на спојевима тектонских плоча–тектонским потресима!
Вероватно би се могло чути и непрестано „тутњање”Земље, када би људи били способни да ухватезвуке екстремно ниских фреквенција, јер су габарити планете огромни. Аналогија за то је приказана на слици 6.


Слика 6

„Тутњање”Земље аналогна је котрљању некаквог масивног ваљка или бурета, напуњеног неком супстанцом, по равној и глаткој површини!
Месец, природни Земљин сателит, утиче на стање њеног кретања! Kако је већ раније поменуто, он чини да је елиптична путања револуције Земље благо таласаста. Приказ на слици 7.


Слика 7

Барицентар се креће по елипси, али се центар масе Земље измешта са њене обе стране у фази пуног месеца или фази младог месеца, под његовим гравитационим утицајем. То доводи до промена правца кретања велике Земљине масе, па се одражава и на масе тектонских плоча променом интензитета инерцијалних сила и убрзања која на њих делују. Тако је могуће да у време разних месечевих фаза вероватноћа за дешавање тектонских земљотреса или ерупције вулкана буде повећана! Углавном су то моменти највећих смицања путање Земље током револуције, а поготово на делу орбите око перихела!

Овом анализом стања кретања Земље и аналогијама тог стања објашњен је механизам настанка тектонских потреса и може се генералисати у следећим условима, које мора ма која планета или сателит испунити, да би имала сеизмичку активност тектонских плоча–потресе:

– Планета мора имати чврсту кору–литосферу или лед;
– Планета мора имати тектонске плоче;
– Тектонске плоче морају бити ослоњене на меканију
сферу попут астеносфере;
– Планета мора имати значајно брзу ротацију.

О аутору

Станко Стојиљковић

3 коментара

    • Драги Гиране, питање је прослеђено на ауторову електронску адресу, очекујем да ускоро одговори. Станко Стојиљковић

    • Dragi Girane,
      Ovo je odlično pitanje, a svakako je iznuđeno načinom na koji je u nebeskoj mehanici “objašnjena” revolucija nebeskih tela ! Parafraziram-” Revolucija planete oko zvezde je neprekidno padanje koje se nikada ne dogodi”! Pre više godina sam našao odgovor na to pitanje, pored ostalih pitanja koja se tiču održivosti orbitiranja nebeskih tela, i verovatno ću uskoro ponuditi članak na objavljivanje u Novoj Galaksiji pa će time biti dat odgovor i na Vaše pitanje.

Оставите коментар