MEĐU IZMEĐU

DOBA: DVADESET GODINA

158 pregleda
DOBA

„Najbolji način da predvidiš budućnost jeste da je stvoriš”.

Abraham Linkoln

Fakultet DOBAu Mariboru svoju i budućnost studenata počeo je da stvara 2003. Tako već 20 godina sa savremenim programima i načinima studija otvara karijerne perspektive za studente i diplomce, a sa njima i razvojne mogućnosti za preduzeća u kojima su zaposleni. Sa uzajamnim povezivanjem obrazovnog, istraživačkog i razvojnog rada, a i sa podsticanjem saradnje, inoviranja i otvaranja međunarodnom prostoru ostvaruje svoju viziju i misiju. Na 11 akreditovanih studijskih programa se do sada upisalo više od 9.000 studenata iz 46 država. Studije su završila 4.872 diplomca na bečelor studijskim programima i 736 magistara, od toga 436 iz Srbije.Zvanje najdiplomac dobilo 56 odličnih diplomaca i magistara. Čak 77% diplomaca napreduje nakon dimlomiranja.

Studenti svake godine biraju najprofesora, laskavu titulu stekla su 34 visokoškolska profesora, najmentora 39 on line mentora. On line studija su najveće razvojno dostignuće Fakulteta DOBA, a plod je opsežnog istraživačkog rada, sopstvenog know-how-a i vlastitih sredstava. Studije se u potpunosti izvode on line i odgovaraju na ključne zahteve evropskog visokoškolskog prostora – dostupnost, uključenost, prilagodljivost. Zadovoljstvo studenata mentorima je visoko – 6,3 na sedmostepenoj skali.

Za 20 godina su najuglednije ustanove i organizacije u Sloveniji dodelile 15 važnih nagrada i priznanja Fakultetu DOBA. Godišnjica će biti obeležena brojnim događajima – počelo se novogodišnjim prijemom, On line Summit-om, a slede Alumni susreti u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu, besplatni studijski predmeti, svečane sednice (Senat, Upravni odbor i Akademski zbor), jedinstvena gostujuća predavanja, a najesen i naučna konferencija…

O autoru

administrator

Ostavite komentar