MEĐU IZMEĐU

DVADESETA „GALAKSIJA”

323 pregleda
Ilustracija

Kako vi računate obletnice, poštovani čitapoci? Štampana „Galaksija je napunila pet godina, uskoro će prirediti tođendansko slavlje. Poklone ne primamo, pretplatama se radujemo. I tako stigosmo, sve bežeći od početka, do 20. broja koji je pred vama. Pa izvolite:

Treći smer

SPERMIĆI ANTE PORTAS

Ili serbski spermatozoidi, ili nema umnoženja (i oboženja)! Ma to je fašizam! Šta li će na to reći muške (pa i ženske) polne ćelije, ako ih uopšte neko priupita. A ja i dalje dubim na glavi.

Stanko Stojiljković

(Raz)govornik EKSKLUZIVNO

ČUDOTVORAC VIDA

„Znate, meni se iznenada javila misao da stvaram ljudska tkiva od umrlog čoveka, koja se nazivaju donorska tkiva, a uzimaju se u mrtvačnici, i da sazdam viskoznu vodu u tim tkivima. Naime, mi znamo, svi lekari znaju to, da se čovek 80 do 90 odsto sastoji od vode. No mi možemo iz te vode, znajući da ona postoji, da pobudimo naše kompaktno telo i sve drugo u tom smislu. Voda ima veliku ulogu u tome. Uzmemo li od istog čoveka, ili od nekog drugog, na primer parče kože i presadimo ga drugom živom čoveku, ono biva obavezno odbačeno. Dok u tkivu te iste kože. u kojoj smo sazdali viskoznu vodu, to parče preživljava kao sopstveno, štaviše ono se postepeno uvećava i na to mesto izrasta njegova sopstvena koža, kaže u ekskluzivnom razgovoru za Galaksiju čuveni svetski oftalmolog prof. dr Ernst Muldašev, tvorac čuvenog aloplata, koji se uveliko primenjnjuje u regenerativnoj medicini kod dotle neizlečivih bolesti (oka, srca, mozga i drugih).

Milan D. Tasić

Preumljenje Zemlje EKSKLUZIVNO

POBRATIMSTVO U SVEMIRU

Mi smo evolucioni kaleidoskop koji koncentriše četiri milijarde godina evolucione istorije u kratkotrajni bljesak što osvjetljava široka prostranstva kosmosa. Ideja biocivilizacija nam pomaže da razumijemo našu efemernost ne kao apsolutni kraj, nego samo fizički kraj, kroz čiju pukotinu ostaje dovoljno prostora za autopoeziju biocivilizacija.

Predrag Slijepčević

Po glavi čitaoca

KOLEKCIONARKA EKSKLUZIVNO

Gospođa Madlena Zepter veruje u svoju misiju: ona želi da predanje sačuva i nastavi, da ga pokaže drugima, da pred očima savremenika otvori zaključana vrata iza kojih vlada poetika prošlog, vrednog i lepog. Izabrani predmeti njene kolekcije su parčići, delići starog sveta koga više nema, pa Kolekcionarka konzervirajući njihovu retkost, finoću izrade i lepotu kao da svesno beži od prolaznosti, osrednjosti i nemaštovitosti kojim nas tako obilno zasipa savremeno doba u kome živimo.

Neda Todorović

ULTIMA VERBA

Ali naše je putovanje otkrilo još jedno moćno svojstvo. Ne samo da nameštajpriča priču, on je i piše. U svom najširem smislu, umetnost oblikuje stvarnost.

Toma Lapra

Sklapanje pamćenja EKSKLUZIVNO

PTERANODONI RUSIJE

Prvi pronalazak pterosaurusa u Rusiji dogodio se 1911. godine u slojecima kasne krede Penzenske oblasti. Pronađeni fragment vratnog pršljena (holotip Bogolubovia orientalis) po tradiciji se pripisivao predstavnicima pteranodontida i aždarhida. Novi pronalasci iz kasne krede Saratovske oblasti omogućili su da se utvrdi istovremeno postojanje dve podvrste pterosaurusa – aždarhida i pteranodontida. U pteranodontide je ubrojan drugi takson pterosaurusa Volge, Volgadraco bogolubovi. U ovu grupu takođe spada i bogoljubovija. Nova otkrićadokazuju da su pteranodontidi bili uspešna i široko rasprostranjena grupa pterosaurusa iz kasne krede.

Aleksandar Olegovič Averjanov

Maksim Savič Arhangeljski

Mrtav ugao

ENERGETSKA LUTANJA

Prema procenama Energoprojekta i Ekonomskog instituta iz 2016. godine, vrednost elektroprivrede je 14 milijardi evra. Od interesa je uporediti ovu procenu s godišnjim prihodom na osnovu prodaje električne energije domaćim potrošačima. Srbija uvozi električnu energiju po cenama koje premašuju 500 EUR/MWh, ali su srednje velikoprodajne nešto niže. Oslanjajući se na velikoprodajne cene električne energije iz avgusta 2022. u Nemačkoj (397 EUR/MWh) i na podatak o godišnjoj potrošnji električne energije u Srbiji 2021. godine (28.100 GWh), dolazi se do proračunske vrednosti godišnjeg prihoda većeg od 11 milijardi evra. Ovakav ishod ne govori u prilog privatizaciji po gore navedenoj ceni.

Slobodan N. Vukosavić

Imperija hemija

SMRTONOSNI UKUĆANIN

Identifikovan je kao drugi najveći uzročnik kancera pluća, posle pušenja i u Evropi je odgovoran za otprilike 20.000 smrti godišnje, što je oko 9% od ukupnog broja smrti od kancera pluća, a 2% svih kancera. Zbog toga su mnoge zemlje sprovele nacionalne kampanje merenja radona i usvojike preporuke o dozvoljenim granicama izlaganja u stambenim zgradama i na radnim mestima.

Igor Čeliković

Ekosofija

OBNOVLJIVO PUNJENJE

U bliskoj budućnosti može se očekivati da instalisana snaga različitih elektrohemijskih izvora energije bude približno od 1 do 2teravatsata (TWh). Dnevna potreba za električnom energijom za punjenje elektrohemijskih izvora dostizaće oko 1,5-3 teravatsata , što odgovara sagorevanju 130-260 miliona tona nafte ili, računajući prosečnu mesečnu potrošnju domaćinstva (500 kilovatsati), mesečno snabdevanje 3.000.000 do 6.000.000 domaćinstava. Da bi elektrohemijski izvori energije opravdali epitet ekološki prihvatljivih, za punjenje se mora koristiti električna energija samo iz obnovljivih izvora.

Branimir Grgur

Arhimedova tačka

BESKONAČAN HOD

Polazeći iz neke tačke na Mebijusovoj traci, mrav prelazijednu petlju ali ga to ne dovodi tamo odakle je krenuo, već naglavačke, tek na pola puta kroz pun krug. Nakon dve petlje, vratio bi se na početak ali mu se vrti u glavi. Postala je predmet proučavanja ne samo u matematici, već i u drugim naučnim disciplinama, umetnosti, inženjerstvu, arhitekturi, literaturi, muzici, psihoanalizi. Među matematičarima, pak, decenijama kruži vic na temu: Zašto guska prelazi preko Mebijusove trake?Odgovor: Da bi prešla na istu stranu.Miodrag Petković

Argusov pogled

ČEMU UNIVERZITET

Humanističko obrazovanje je, zapravo, najvažniji oblik obrazovanja. Ono se bavi artikulacijom ciljeva, time koje ciljeve treba postaviti (što zavisi od toga ko smo i šta smo, šta hoćemo) i kako se određuje i meri kvalitet tih ciljeva. Tehničko obrazovanje se bavi sredstvima, kako ostvariti ciljeve koji su, po pretpostavci, već postavljeni. Ali ovo da su, ili da bi bili, da bi mogli biti „već postavljeni, podrazumeva mnogo.

Jovan Babić

Digitalni cunami

NAUKA ČATURANGE

Na kraju, ako pažljivo pogledamo bilo kog šahistu, primetićemo sve odlike naučnika – nemirni intelekt, furioznu radoznalost i odbijanje da se bilo koja ideja, teorija ili princip uzme zdravo za gotovo. Kao što je voćna mušica postala uobičajeni model organizma u genetici, tako je i šah postao Drosophila melanogaster ljudskog razuma.

Petar Nurkić

Virtuelni raj

DANTEOVA DOLINA

(ili umetnost veštačke inteligencije)

To će postati vizuelni pretraživač i vizuelna enciklopedija pomoću koje ćemo razumeti slike, i primarni alat koji koristimo za naše najvažnije čulo, vid. To je prava tehnološka transformacija, i uskoro će se ista tehnika koristiti za pomoć pri dizajniranju automobila, izradi zakona, pisanju koda, komponovanju zvučnih zapisa, pravljenju svetova za zabavu i podučavanje, i konkretizaciji stvari koje radimo kao svoj posao od koga živimo.

Goran Stanković

Avanture tastature

KVAR NA DAN

Svaki uređaj se pokvari, pre ili kasnije. Ako u kući imate puno opreme, onda je maltene stalno ponešto pokvareno. Još ste i srećni ako odmah vidite šta ne radi, lako ćete to popraviti ili zameniti. Nezgodno je ako se dešavaju čudne stvari, a nije vam jasan uzrok. Ali srećom ima i primera kada vam oprema koju ste projektovali omogući da predvidite kvar i otklonite ga pre nego što se desi.

Dejan Ristanović

 

O autoru

administrator

Ostavite komentar