MEĐU IZMEĐU

ISTRAŽIVAČI UZNEMIRENI

285 pregleda
Zdanje SANU (Vikipedija)

Odbor za nauku Srpske akademije nauka i umetnosti s pažnjom i zabrinutošću prati aktuelna zbivanja u vezi sa objavljivanjem poziva za novi projektni ciklus. Najnovije odlaganje nametnulo je potrebu za još jednim u nizu produženja tekućeg ciklusa, koji traje nepotrebno dugo. Sa pripremom Aneksa ugovora o realizaciji projekata za drugu polovinu 2017. godine takođe se kasnilo, da bi ovaj rukovodiocima projekata bio dostavljen na potpisivanje bez dela koji se odnosi na finansiranje direktnih materijalnih troškova projekata.

Potpisivanjem Aneksa stvoreni su uslovi za isplatu ličnih dohodaka istraživača, što je važno i pozitivno, ali treba imati u vidu i da su najvećem broju istraživača sredstava za direktne materijalne troškove projekata, njihov iznos i pravovremena uplata takođe od suštinskog značaja za uspešnu realizaciju planiranih istraživanja. Naknadno neformalno obrazloženje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja samo je dodatno uvećalo neizvesnost u vezi sa ovim sredstvima.

Sve ovo izazvalo je razumljivo veliko uznemirenje među istraživačima i opravdanu reakciju naučne javnosti, kojoj se ovim dopisom pridružuje i Odbor za nauku SANU. Neshvatljivo je kako se Ministarstvo našlo u situaciji da ne može da obezbedi ni osnovne potrebe tekućih projekata, čime se dovodi u pitanje njihov uspešan završetak, i zašto o tako složenoj finansijskoj situaciji u Ministarstvu naučna javnost nije pravovremeno i celovito obaveštena.

Nije naodmet da se podsetimo i da je naučna zajednica u ovu situaciju dovedena upravo u trenutku kada se u javnosti i od strane najviših političkih institucija u državi čuju pozivi upućeni upravo ovoj zajednici da se neposredno uključi u rešavanje najtežih pitanja koja stoje pred našom zemljom i društvom u celini.

Odbor za nauku SANU, zbog toga, traži od nadležnih u Ministarstvu da što pre pronađu odgovarajuća rešenja za nastale probleme kako bi se obezbedio uspešan završetak projektnog ciklusa. Takođe očekuje i da se u najskorije vreme kvalitetno pripremi i objavi poziv za naredni projektni ciklus, kako bi se srpskoj nauci obezbedila stabilna perspektiva i neophodni dalji razvoj i napredak.

Predsednik  Odbora za nauku SANU
Akademik Zoran Knežević

(Izvor SANU)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar