МЕЂУ ИЗМЕЂУ

ЛИЧНИ ПОДАЦИ УГРОЖЕНИ

ДИС

ДИС

Друштво за информатику Србије (ДИС) органозовало је недавно трибину на тему „Стање и трендови у заштити података о личности – нови облици угрожавања приватности и потребне мере”. Повод су била мишљења да се приватност озбиљно угрожава. То је потврђено у анкети спроведеној у новембру 2022, која се може погледати на сајту www.dis.org.rs. Испитаници су изјавили да их је 38,% доживело непријатности с подацима о личности и да је, чак, 73,7% уочило нове облике угрожавања приватности (слање рачунарских вируса, злоупотребе колачића”, уцене, злостављање и прогон преко интернета, упућивање претећих порука, злоупотреба ЈМБГ, неконтролисана примена видео-надзора и софтвера за препознавање лица и друге).

Сачињен је истоимени документ који је послужио као основа за дискусију и следеће закључке:

Постоји правни основ за заштиту података о личности, али је потребни његово унапређивање бољим регулусањем видео-надзора, примене софтвера за анализу лица и друго;

Треба појачати улогу повереника за заштиту података о личности;

Стално ажуритати софтвер за заштиту од вируса и злонамерног софтвера;

Не одговарати на поруке непознатих лица;

Обазриво користити колачиће”;

Криптографски заштити важније поруке;

Јавне евиденције с подацима о личности држати на домаћим серверима;

Стално информисање и едукација о опасностима за угрожавање података о личности;

Јачати улогу домаћег CERTA,

Најтеже облике угрожавања приватности квалификовати као кривично дело;

Проверавати сигурност система за онлајн плаћња;

Не слати ЈМБГ и бројеве платних картица преко интернета,

Преко медија и образовања обавештавати јавност о новим опасностима за податке о личности и др.

Закључено је да се предлози упуте надлежним органима и прати како се реализују.

Никола Марковић

О аутору

Stanko

Оставите коментар